• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Glokalizacja

  Przeczytaj także...
  Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.Immanuel Maurice Wallerstein (ur. 28 września 1930 w Nowym Jorku) – amerykański socjolog, historyk i ekonomista, autor The Modern World-System, głównej pracy teorii systemów-światów.
  Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta i realizowane z udziałem klienta, często - w celach komercyjnych. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja i każdy inny podmiot. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza praca ludzka w procesie produkcji poprzez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu.

  Glokalizacja – proces polegający na dostosowywaniu globalnych trendów, produktów i usług do lokalnych uwarunkowań społecznych, kulturowych, religijnych itd.

  Globalna produkcja dóbr, usług, idei, wartości i informacji uwzględniająca lokalne uwarunkowania w stopniu, który umożliwi akceptację, przyswojenie i w końcu uznanie za swoje, wszystkich produktów finalnych trafiających do odbiorców w społeczeństwach lokalnych.

  Początkowo termin ten odnosił się tylko do wymiaru ekonomicznego i oznaczał dostosowywanie globalnych strategii marketingowych do lokalnych warunków. Transferu tego pojęcia na grunt nauk społecznych dokonał Roland Robertson, który zdefiniował glokalizację jako adaptację globalnych działań do lokalnych warunków. Jej istota sprowadza się do twierdzenia: „myśl globalnie działaj lokalnie”.

  Produkcja - wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne. Natomiast produkcja wyrobów jest to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe.

  Zdaniem Arjuna Appaduraia model świata określony przez centrum i peryferie (opisywany w pracach Immanuela Wallersteina) jest niewystarczający do określenia nowej, globalnej sytuacji kultury, gdyż nie uwzględnia ulokalnienia czynników przenikających z centrum.

  Nowe formy kulturowe przystosowują się do „tubylczych” zwyczajów. Zachodzą złożone procesy interpretacji, translacji, mutacji i adaptacji treści globalnych, a także delokalizacji. Dochodzi do indygenizacji (ulokalnienia), kreolizacji (mieszania) i hybrydyzacji.

  Przykładem glokalizacji może być wykorzystanie wydarzenia o zasięgu globalnym, jakim były igrzyska olimpijskie w Barcelonie w 1992 r., do promowania interesów lokalnej społeczności Katalonii.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. glokalizacja, Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego [dostęp 2019-08-21].
  2. Aniela Dylus: Globalizacja. Refleksje etyczne. Wrocław: Wyd. Ossolineum, 2005. Cytat: w sprowokowanych przez globalną kulturę procesach <<delokalizacji>>, a następnie <<relokalizacji>>, lokalne kultury pozbywają się swego sztywnego(...) związania z konkretnym miejscem, choć nie odrywają się od niego całkowicie. W ten sposób stają się częścią składową globalnej oferty kulturowej.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Artykuł w Polityce autorstwa Waldemara Kuligowskiego Gdzie coca-cola ożywia zmarłych
 • Globalny plus lokalny to glokalny Harry
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.