• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gliwice  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
  Przeczytaj także...
  Gliwice Port – kolejowa stacja towarowa w Gliwicach, w dzielnicy Łabędy, w województwie śląskim. Powstała w 1939 roku razem z wybudowaniem nowego gliwickiego portu położonego nad Kanałem Gliwickim.Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.
  Historia[]
   Osobny artykuł: Historia Gliwic.

  Kalendarium:

  Ruiny Teatru Miejskiego, elewacja wschodnia
  Wojewódzki Sąd Administracyjny
  Miasteczko akademickie Politechniki Śląskiej w czasie powodzi w 2010 r. (Wydział Mechaniczny Technologiczny oraz Technopark Gliwice)
 • 1276 – pierwsza wzmianka o mieście Gliwice
 • 1430 – Gliwicami włada pretendent do tronu czeskiego, książę Zygmunt Korybutowicz
 • 1431
 • wybudowanie murów obronnych
 • książę oleśnicki Konrad VII Biały zdobywa miasto i niszczy zamek
 • 1557 – wydzierżawienie Państwa Gliwickiego przez Fryderyka von Zetritz (Cetrycz)
 • 1569 – wykupienie przez radę miejską od Fryderyka von Zetritz praw książęcych nad Państwem Gliwickim, zapewnia to Gliwicom prawa wolnego miasta królewskiego podległego koronie czeskiej
 • 1587 – biskup wrocławski, Wyższy Starosta Śląska Andrzej von Jerin wydaje dokument, w myśl którego obywatelami miasta Gliwice mogą być jedynie katolicy
 • 1601 – pożar niszczy całe miasto wraz z przedmieściami
 • 1626 – nieskuteczne oblężenie miasta przez protestanckich Duńczyków pod wodzą Ernsta von Mansfelda podczas wojny trzydziestoletniej.
 • 1629 – nadanie nowego herbu miastu przez cesarza Ferdynanda II
 • 1683 – przez miasto przeszły wojska króla Jana III Sobieskiego idące na odsiecz Wiednia, natomiast król zatrzymał się w klasztorze przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
 • 1711
 • Gliwice sprzedały Krywałd, Szywałd i Żernicę
 • pożar miasta
 • 1742 – miasto w granicach Prus
 • 1796 – uruchomienie pierwszego na kontynencie europejskim wielkiego pieca opalanego koksem w „Królewskiej Hucie” hrabiego Fryderyka Redena (w Anglii pieców opalanych koksem używano już od 1709 r.)
 • 1804 – ukończono budowę Kanału Kłodnickiego
 • 1813
 • 10 marca – Friedrich Wilhelm III, król pruski, podczas pobytu we Wrocławiu podpisuje akt fundacyjny Żelaznego Krzyża. Odznaczenie to, zaprojektowane przez Karla Friedricha Schinkela, odlewane było w Królewsko-Pruskiej Odlewni w Gliwicach.
 • 1826 – powstanie pierwszej drukarni w mieście
 • 1845 – budowa dworca i linii kolejowej łączącej Gliwice z Opolem i Wrocławiem
 • 1848 – powstanie huty „Hermina”, obecna nazwa to „Huta Łabędy”
 • 1851 – pierwszy bank w Gliwicach
 • 1861 – rozpoczęcie pracy gazowni miejskiej
 • 1868 – powstają Zakłady Huldschinsky’ego, w późniejszym okresie noszące nazwę Huta „1 Maja”, a następnie Huta „Gliwice”.
 • 1874 – na Germaniaplatz (obecnie plac Piastów) zostaje odsłonięty pomnik Germanii
 • 1880 – otwarcie Palmiarni Miejskiej
 • 1894 – pierwsza konna linia tramwajowa w centrum miasta oraz parowa poza centrum
 • 1898 – pierwsze w Europie tramwaje elektryczne z napędem na wszystkie cztery osie wożą pasażerów
 • 1899 – teatr w Gliwicach rozpoczyna działalność
 • 1905 – powstaje muzeum w Gliwicach
 • 1912 – pracować zaczyna kopalnia „Gliwice”
 • 1916 – nowo otwarta Koksownia „Gliwice” rozpoczyna produkcję
 • 1921 – powstaje dom tekstylny „Seidenhaus” przy skrzyżowaniu ulicy Zwycięstwa z aleją Przyjaźni, za realizację odpowiedzialny jest światowej sławy architekt modernistyczny Erich Mendelsohn.
 • 20 marca – plebiscyt decydujący o przynależności państwowej regionu. 21,09% głosujących opowiada się za Polską. Mocą decyzji Rady Ambasadorów Gliwice pozostają w Rzeszy, lecz granica z Polską przebiega w odległości kilku kilometrów od śródmieścia.
 • 1924 – z połączenia teatrów Gliwic, Zabrza i Bytomia powstaje Teatr Trzech Miast, który od 1927 roku zmienia nazwę na Teatr Górnośląski
 • 1925 – początek pracy dwumasztowej radiostacji przy ulicy Radiowej
 • 1927 – przyłączenie do Gliwic Ligoty Zabrskiej, Sośnicy, Wójtowej Wsi i Żernik
 • 1928 – oddanie do użytku hotelu Haus Oberschlesien (dosł. „Dom Górny Śląsk”) – obecnie gmach Urzędu Miejskiego
 • 1934 – wydany w sierpniu przewodnik po mieście informuje o działających w Gliwicach 10 kościołach katolickich i 2 ewangelickich
 • 1935 – zbudowano nową radiostację gliwicką przy ulicy Tarnogórskiej
 • 1938 – ukończenie budowy Kanału Gliwickiego
 • 1939
 • 31 sierpnia – sfingowany napad na radiostację gliwicką
 • 1945
 • 23/24 stycznia – zajęcie Gliwic, jako pierwszego z dużych miast niemieckiego Górnego Śląska, przez Armię Czerwoną
 • przyłączenie Gliwic do Polski
 • przybycie do miasta Polaków z Kresów Wschodnich (Gliwice stają się znacznym skupiskiem Kresowian)
 • otwarcie Politechniki Śląskiej
 • powstanie klubu Piast Gliwice
 • 1951 – przyłączenie do Gliwic Starych Gliwic
 • 1964 – przyłączenie do Gliwic Łabęd i Czechowic
 • 1975 – przyłączenie do Gliwic Bojkowa i Wilczego Gardła
 • 1998
 • 30 stycznia – otwarcie Palmiarni Miejskiej po remoncie
 • październik – otwarcie fabryki Opla
 • 1999
 • 1 stycznia – przejęcie kompetencji powiatu grodzkiego przez samorząd miasta
 • 17 czerwca – wizyta papieża Jana Pawła II na lotnisku
 • 2003
 • grudzień – otwarcie odcinka autostrady A4 z Nogowczyc do Kleszczowa
 • 2005
 • styczeń – otwarcie odcinka autostrady A4 od węzła Gliwice Sośnica do Chorzowa
 • 28 październik – otwarcie odcinka autostrady A4 od węzła Gliwice Sośnica do węzła Kleszczów
 • 2009
 • 1 września – zawieszenie kursowania tramwajów na odcinku od zajezdni tramwajowej do pętli znajdującej się na terenie dzielnicy Wójtowa Wieś
 • 23 grudnia – otwarto odcinek autostrady A1 od węzła Gliwice Sośnica do węzła Rybnik
 • 2010
 • 17 na 18 maja – część miasteczka akademickiego została zalana przez wodę z Kłodnicy podczas powodzi
 • 2011
 • 30 września – otwarcie odcinka autostrady A1 od węzła Gliwice Sośnica do węzła Gliwice Wschód
 • 2015
 • styczeń – rozpoczęcie gruntownego remontu i przebudowy hali i peronów dworca kolejowego
 • 2016
 • 20 marca – oddanie do użytku ostatniego, biegnącego przez Gliwice, odcinka Drogowej Trasy Średnicowej
 • Zabytki[]

   Osobny artykuł: Zabytki Gliwic.

  Architektura[]

  Poczta główna

  Budynki[]

 • Dom Tekstylny Weichmanna
 • Dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim
 • Główna Poczta
 • Ratusz
 • Ruiny Teatru Miejskiego
 • Willa Caro
 • Zamek Piastowski
 • Czerwona chemia
 • Szara chemia
 • Hotel Diament
 • Fontanny, pomniki, rzeźby[]

 • Fontanna z Neptunem
 • Fontanna z trzema faunami
 • Rzeźba lew czuwający
 • Rzeźby lwy leżące
 • Miejsca[]

 • Rynek
 • Stare Miasto
 • Plac Krakowski
 • Plac Piastów
 • Inne obiekty[]

 • Miejskie mury obronne
 • Radiostacja gliwicka
 • Cmentarze[]

  Dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim
 • Cmentarz Centralny – ul. Kozielska
 • Cmentarz Lipowy – ul. Okrzei
 • Cmentarz Starokozielski – ul. Kozielska
 • Cmentarz św. Wojciecha – ul. św. Wojciecha, dzielnica Szobiszowice
 • Cmentarz komunalny – ul. św. Jacka, dzielnica Ligota Zabrska
 • Cmentarz komunalny – ul. Wrzosowa, dzielnica Łabedy
 • Cmentarz parafialny – ul. Pszczyńska, dzielnica Trynek
 • Cmentarz parafialny – ul. Dolnej Wsi, dzielnica Wójtowa Wieś
 • Cmentarz parafialny – ul. Cmentarna, dzielnica Sośnica
 • Cmentarz parafialny – ul. Spacerowa, dzielnica Bojków
 • Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej – ul. Sobieskiego
 • Cmentarz wojenny żołnierzy francuskich – ul. Kozielska 29
 • Cmentarze żydowskie:
 • Stary cmentarz żydowski w Gliwicach – ul. Na Piasku, dzielnica Śródmieście
 • Nowy cmentarz żydowski w Gliwicach – ul. Poniatowskiego, dzielnica Zatorze
 • Cmentarz Hutniczy
 • Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.Fontanna z Neptunem w Gliwicach – fontanna znajdująca się na rynku w jego zachodniej części. Przedstawia Neptuna na delfinie. Jest wykonana z piaskowca. Fontanna stoi na cokole wewnątrz kwadratowego basenu. Została wybudowana w 1794 roku. Stworzył ją Johannes Nitsche, rzeźbiarz barokowy, pochodzący z Opawy.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Salgótarján - miasto na Węgrzech przy granicy ze Słowacją, 120 km na północ od Budapesztu, stolica komitatu Nógrád oraz powiatu Salgótarján. Miasto liczy 37 166 mieszkańców (I 2011 r.).
  Klasa okręgowa (lub liga okręgowa) (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa i klasa okręgowa) – szósta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa to szósty poziom rozgrywek ligowych, natomiast klasa okręgowa to siódmy poziom). Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą polską, a klasą A (w województwie zachodniopomorskim między ligą okręgową, a Klasą A, natomiast liga okręgowa to pośredni poziom rozgrywkowy między IV ligą, a klasą okręgową) będąc jednocześnie drugim szczeblem regionalnym (VI poziom ligowy) (w województwie zachodniopomorskim drugim i trzecim szczeblem regionalnym) (VI i VII poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich, grających w grupach okręgowych (swym zasięgiem obejmują one kilka leżących obok siebie powiatów danego województwa). Zwycięzcy każdej z grup klasy okręgowej uzyskują awans do IV ligi polskiej (w województwie zachodniopomorskim zwycięzcy grup ligi okręgowej awansują do IV ligi, a klasy okręgowej do ligi okręgowej), zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klas A (w województwie zachodniopomorskim najsłabsze drużyny grup ligi okręgowej spadają do klasy okręgowej, a najsłabsze zespoły klasy okręgowej spadają do Klasy A). Zarządzana przez – działające w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Okręgowe Związki Piłki Nożnej.
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Gliwicka Akademia Futsalu Omega Gliwice – polski klub futsalowy z Gliwic, występujący w Futsal Ekstraklasie, najwyższej klasie rozgrywek w Polsce.
  Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej – zespół uczelniany (chór i zespół instrumentalny) Politechniki Śląskiej istniejący od 1996 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.175 sek.