• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gleby brązowe

  Przeczytaj także...
  Klimat śródziemnomorski – rodzaj klimatu podzwrotnikowego, występujący nad Morzem Śródziemnym (stąd jego nazwa), w Kalifornii, RPA, na południu Australii oraz u wybrzeży Chile w Ameryce Południowej. Jego charakterystyczną cechą są ciepłe i suche lata powyżej 20°C oraz łagodne zimy powyżej 0°C, a także fakt, że występuje głównie bezpośrednio nad morzem lub oceanem, zazwyczaj na zachodnim wybrzeżu, a bardzo rzadko w głębi lądu. Klimat ten sprzyja rolnictwu i turystyce masowej.Systematyka gleb – klasyfikacja jednostek taksonomicznych gleb w oparciu o określone kryterium, najczęściej użytkowe lub przyrodnicze, w zależności od celu przeznaczenia.
  Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.

  Gleby brązowe (także cynamonowe) – gleby o szarobrunatnym zabarwieniu dobrze rozwiniętego poziomu próchniczego, charakterystyczne dla klimatu subtropikalnego - śródziemnomorskiego, w którym lato jest suche, zaś zima ciepła i wilgotna. Typową roślinnością porastającą gleby cynamonowe są kserotermiczne lasy subtropikalne runem trawiastym. Obecnie gleby te są zaliczane do różnych jednostek taksonomicznych gleb.

  Gleby cynamonowe – gleby powstające w strefie klimatu ciepłego na podłożu skał wapiennych. Przeważnie mianem gleb cynamonowych określa się gleby brązowe oraz gleby szarobrązowe. Należą do gleb urodzajnych, o dużej przydatności rolniczej nadające się do uprawy m.in. drzew cytrusowych, winorośli oraz drzew oliwnych. Spotykane są w klimacie podzwrotnikowym w północnej i zachodniej strefie śródziemnomorskiej Europy, na chińskiej Wyżynie Lessowej, w południowej i środkowej części Republiki Południowej Afryki, południowej Australii, na południu Wielkich Równin i na zachodzie Niziny Zatokowej, a także są pospolite w północnym Meksyku i w zachodniej strefie argentyńskiej Pampy.

  Zobacz też[]

 • Systematyka gleb • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama