• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Giovanni Reale

  Przeczytaj także...
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Friedrich Wilhelm Nietzsche (ur. 15 października 1844 w Röcken w okolicach Naumburg (Saale), zm. 25 sierpnia 1900 w Weimarze) – filozof, filolog klasyczny, prozaik i poeta. Kategorią centralną filozofii Nietzschego jest filozofia życia, ujmowanie rzeczywistości, a więc także człowieka, jako życia. Prowadzi to do zanegowania istnienia ukrytego sensu i układu świata - esencji, rzeczywistość staje się wobec tego chaosem. Konsekwencję tego stanowi radykalna krytyka chrześcijaństwa oraz współczesnej autorowi zachodniej kultury, jako opartych na tym złudzeniu. Istotny jest także szacunek wobec wartości obecnych w antycznej kulturze greckiej, wraz z postulatem powrotu do niej.
  Giovanni Reale, 2013

  Giovanni Reale (ur. 15 kwietnia 1931 w Candia Lomellina, zm. 15 października 2014 w Luino) – włoski historyk filozofii

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Giovanni Reale uczęszczał do gimnazjum i liceum w Casale Monferrato, by następnie wstąpić na Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie. Następnie kontynuował naukę w Marburgu i Monachium.

  Hans-John Lee Paul Sr (ur. 3 grudnia 1939 roku) – amerykański kierowca wyścigowy. Właściciel zespołu Dick Barbour Racing.Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie.

  Po okresie nauczania w liceach zdobył katedrę na Uniwersytecie w Parmie, gdzie prowadził wykłady z «Filozofii moralności» i «Historii filozofii». Później przeszedł na Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, gdzie założył «Centrum Badań Metafizycznych». Od 2005 roku rozpoczął nauczanie na nowym Wydziale Filozofii na Uniwersytecie Vita-Salute San Raffaele w Mediolanie.

  Historia filozofii (nauka) - inaczej historiografia filozofii - opisuje rozwój filozoficznych prądów od samego początku w starożytnej Grecji (VI w. p.n.e.) do chwili obecnej. Jest nauką filozoficzną badającą i analizującą rozwój problemów filozoficznych, metod uprawiania filozofii, poglądów filozoficznych, nurtów (prądów), szkół, systemów i kierunków filozoficznych na przestrzeni wieków.Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa (ros. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, w skrócie МГУ, MGU) – największy i najbardziej znany uniwersytet w Rosji, otwarty 25 stycznia 1755, założony przez carycę Elżbietę Piotrowną, dzięki pomysłowi Michaiła Łomonosowa i aktywnym zabiegom Iwana Szuwałowa.

  Współpracował z T. A. Szlezákiem z Uniwersytetu w Tybindze w ramach międzynarodowego centrum badań nad Platonem i nad platońskimi korzeniami cywilizacji zachodniej.

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Il concetto di filosofia prima e l'unità della Metafisica di Aristotele, Vita e Pensiero, Mediolan (1961) potem Bompiani, Mediolan (2008);
 • Introduzione a Aristotele, Laterza, Bari (1974);
 • Storia della filosofia antica, 5 volumi, Vita e Pensiero, Mediolan (1975);
 • Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, La Scuola, Brescia (1983);
 • Per una nuova interpretazione di Platone, CUSL, Mediolan (1984) potem Vita e Pensiero, Mediolan (2003);
 • Introduzione a Introduzione a Proclo, Laterza, Bari (1989);
 • Filosofia antica, Jaca Book, Mediolan (1992);
 • Saggezza antica, Cortina, Mediolan (1995);
 • Eros demone mediatore, Rizzoli, Mediolan (1997);
 • Platone. Alla ricerca della sapienza segreta, Rizzoli, Mediolan (1997) potem Bompiani, Mediolan (2005);
 • Guida alla lettura della Metafisica di Aristotele, Laterza, Bari (1997);
 • Raffaello: La "Disputa", Rusconi, Mediolan (1998);
 • Corpo, anima e salute, Cortina, Mediolan (1999);
 • Socrate. Alla scoperta della sapienza umana, Rizzoli, Mediolan (1999);
 • Il pensiero antico, Vita e Pensiero, Mediolan (2001);
 • La filosofia di Seneca come terapia dei mali dell'anima, Bompiani, Mediolan (2003);
 • Radici culturali e spirituali dell'Europa, Cortina, Mediolan (2003);
 • Storia della filosofia greca e romana, 10 volumi, Bompiani, Mediolan (2004);
 • Valori dimenticati dell'Occidente, Bompiani, Mediolan (2004);
 • L'arte di Riccardo Muti e la Musa platonica, Bompiani, Mediolan (2005);
 • Come leggere Agostino, Bompiani, Mediolan (2005);
 • Karol Wojtyla un pellegrino dell'assoluto, Bompiani, Mediolan (2005);
 • Autotestimonianze e rimandi dei Dialoghi di Platone alle "Dottrine non scritte", Bompiani, Mediolan (2008);
 • Storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola, Brescia (2012);
 • Cento anni di filosofia. Da Nietzsche ai nostri giorni, La Scuola, Brescia (2015).
 • Publikacje przetłumaczone na język polski[ | edytuj kod]

 • Co Platon ma do powiedzenia współczesnemu człowiekowi [w:] Platon. Nowa interpretacja, Lublin 1993, przeł. E.I. Zieliński.
 • Historia myśli starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, tomy 1-5, Wyd. KUL, Lublin 1993;
 • Myśl starożytna, przeł. E. I. Zieliński, Wyd. KUL, Lublin 2003.
 • Tytuły honoris causa[ | edytuj kod]

 • Międzynarodowa Akademia Filozofii w Liechtensteinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet Moskiewski
 • Thomas A. Szlezák (ur. 12 lipca 1940 w Budapeszcie) – niemiecki filolog klasyczny i historyk filozofii. Na Uniwersytecie w Tybindze stworzył Platonschule, ośrodek badań nad filozofią Platona. Głosi potrzebę studiowania "nauk niepisanych" Platona, jego filozofii ezoterycznej. Współpracuje z Giovanni Reale, historykiem filozofii z Mediolanu. 15 października jest 288. (w latach przestępnych 289.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 77 dni.
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Cywilizacja zachodnia, Zachód, Okcydent, cywilizacja okcydentalna (łac. occidens, zachód) − cywilizacja społeczeństw współcześnie zamieszkujących państwa Europy Zachodniej, Europy Środkowej, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australię i Nową Zelandię. Pojęcie szersze od cywilizacji łacińskiej.
  15 kwietnia jest 105. (w latach przestępnych 106.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 260 dni.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.794 sek.