• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Giovanni Arrighi

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek. Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Giovanni Arrighi (ur. 7 lipca 1937, zm. 19 czerwca 2009), włoski ekonomista, profesor socjologii, dyrektor Institute for Global Studies in Culture, Power and History Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Współpracownik polskiego czasopisma „Lewą Nogą”.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Życie[ | edytuj kod]

  Giovanni Arrighi zajmował się przede wszystkim socjologią historyczną i porównawczą oraz socjologią gospodarczą. Był jednym ze współpracowników Iftikhara Ahmada, Miin-wen Shiha oraz Immanuela Wallersteina, a także współtwórcą analizy „systemu-świata”, którą znacznie modyfikuje, zwłaszcza pod względem periodyzacji (określenie początków powstania światowego systemu kapitalistycznego) i geografii „centrów”. Arrighi prowadził badania dotyczące formowania się rynku pracy i rozwoju gospodarczego Afryki Południowej i Południowej Europy oraz tworzenia się warstw społecznych i ekonomicznych w ramach gospodarki globalnej. Najnowsze badania zrealizowane przez Ariighiego dotyczyły problematyki ekonomicznej (nierówność w dystrybucji bogactwa na świecie) i geopolitycznej (relacje władzy na arenie międzynarodowej) państw w dobie globalizacji. Jego orientacja naukowa przesunęła się ostatnio w kierunku krajów Azji Wschodniej oraz Afryki subsaharyjskiej.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Dzieło[ | edytuj kod]

  Monografie[ | edytuj kod]

 • 1967 – The Political Economy of Rhodesia.
 • 1973 – Essays on the Political Economy of Africa.
 • 1978 – Geometry of Imperialism.
 • 1982 – Dynamics of Global Crisis.
 • 1985 – Semiperipheral Development: The Politics of Southern Europe in the Twentieth Century.
 • 1989 – Antisystemic Movements.
 • 1990 – Transforming the Revolution: Social Movements and the World System.
 • 1994 – The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times.
 • 1999 – Chaos and Governance in the Modern World System (współautorzy: B. J. Silver i inni).
 • 2003 – The Resurgence of East Asia: 500, 150 And 50 Year Perspectives.
 • 2007 – Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century.
 • Niektóre artykuły[ | edytuj kod]

 • 1982 – A Crisis of Hegemony, w: S. Amin, G. Arrighi, A. G. Frank i I. Wallerstein, Dynamics of Global Crisis, 55-108 (Nowy Jork: Monthly Review Press).
 • 2003 – (razem z Iftikharem Ahmadem i Miin-wen Shih) Poza hegemoniami zachodnimi (tłum. Mariusz Turowski i Zbigniew Marcin Kowalewski), w: „Lewą Nogą”, 15/03, strony 153-226 (Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”).
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Arrighi, Giovanni (i inni): Poza hegemoniami zachodnimi (tłum. Mariusz Turowski i Zbigniew Marcin Kowalewski), w: „Lewą Nogą”, 15/03, strony 153-226 (Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”).
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa Giovanni Arrighiego
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Europa Południowa (Europa Śródziemnomorska) – nazwa stosowana dla określenia państw trzech wielkich półwyspów na południu Europy: Iberyjskiego, Apenińskiego i Bałkańskiego. Są to następujące państwa: Portugalia, Hiszpania, Andora, Włochy, San Marino, Watykan, Malta, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Albania, Bułgaria, Rumunia, Grecja i niewielka część Turcji, zajmujące powierzchnię około 1,43 mln km², z liczbą ludności sięgająca 163 mln mieszkańców (2001).
  Czarna Afryka (także: Afryka Subsaharyjska) – nazwa stosowana dla określenia części Afryki na południe od Sahary, zamieszkanej w większości przez ludność czarnoskórą. Potocznie wyróżnia się Murzynów, Buszmenów, Hotentotów, Pigmejów, ale faktycznie ludność czarnoskóra Afryki dzieli się na negroidów właściwych (ludy Bantu i ludność Afryki Zachodniej) oraz Nilotów (Etiopia, Somalia, a także takie plemiona jak Masajowie).
  Baltimore (wym. [ˈbɒltɪmɔr]) – miasto na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, największe w stanie Maryland.
  Afryka Południowa – region Afryki, obejmujący południową część kontynentu. Zazwyczaj do krajów Afryki Południowej zalicza się:
  Immanuel Maurice Wallerstein (ur. 28 września 1930 w Nowym Jorku) – amerykański socjolog, historyk i ekonomista, autor The Modern World-System, głównej pracy teorii systemów-światów.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.