• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Giordano Bruno  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Inkwizycja, Inquisitio haeretica pravitatis, Sanctum officium (łac. Inquisitio – śledztwo, badanie) – nazwa systemu śledczo-sądowniczego Kościoła katolickiego działającego od XIII do XIX wieku, utworzonego w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków w oparciu o postanowienia ujęte w dokumentach soborowych, synodalnych oraz bullach papieskich.Panteizm – pogląd filozoficzny i teologiczny (niekiedy religijny) utożsamiający wszechświat (lub naturę) z Bogiem (lub absolutem). Neguje istnienie Boga jako istoty rozumnej, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje ziemskie. Panteizm często łączył się z ideami rozumnego rozwoju wszechświata, jedności, wieczności oraz żywości świata materialnego.
  Znaczenie w kulturze[ | edytuj kod]

  W 1889 na placu Campo de' Fiori, w miejscu gdzie został spalony, postawiono pomnik Giordana Bruna. Pamięć o Giordanie Brunie została uwieczniona przez Czesława Miłosza w utworze Campo di Fiori, przez Leopolda Staffa w wierszu Giordano Bruno oraz w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Głęboki cień, które ukazało się zbiorze opowiadań Gorący oddech pustyni. Polskim znawcą filozofii Bruna był Andrzej Nowicki.

  Ekskomunika (z łac. excommunicatio – poza wspólnotą, wyłączenie ze wspólnoty, pot. klątwa, wyklęcie i anatema) – w chrześcijaństwie najwyższa kara kościelna polegająca na wykluczeniu z życia Kościoła.Zasada kopernikańska – zasada filozoficzna, według której położenie Ziemi we wszechświecie nie jest w żaden sposób uprzywilejowane. Nazwa pochodzi od nazwiska Mikołaja Kopernika, który zapostulował odejście od geocentrycznego modelu Wszechświata i zastąpienie go takim, w którym Ziemia jest tylko jednym z ciał krążących wokół Słońca (przyjął jednak, że to Słońce stanowi centrum Wszechświata).

  Pisma[ | edytuj kod]

 • 1568/71 Arca di Noè (Arka Noego) [zaginione]
 • 1576 Gli pensier gai (Rozważania) [nieopublikowane]
 • 1576 Tronco d’acqua viva (Odcięcie wody życia) [nieopublikowane]
 • 1576/81 Lezioni sulla sfera (O sferach) [nieopublikowane]
 • 1576/81 Lezioni sul “De Anima” di Aristotele (Wykład nt. "O duszy" Arystotelesa) [nieopublikowane]
 • 1577 De segni de’tempi (O znakach czasu) [zaginione]
 • 1579/81 Censure contro il De la Faye (Krytyka tez Antoine'a De la Faye) [zaginione]
 • 1579/81 Clavis Magna (Wielki klucz) [zaginione]
 • 1581/82 De’ predicamenti di Dio (O przymiotach Boga) [zaginione]
 • 1582 Ars memoriae (Sztuka pamięci)
 • 1582 De umbris idearum (O cieniach idei)
 • 1582 Candelaio (Świecznik)
 • 1582 Cantus circaeus – ad memoriae praxim ordinatus (Pieśń Circe – ćwiczącym pamięć dedykowana)
 • 1582 De compendiosa architectura et complemento artis Lullii (Krótki opis i rozwinięcie sztuki Lullusa)
 • 1582 Purgatorio de l’Inferno (Piekło czyśćca) [zaginione]
 • 1583 Ars reminiscendi (Sztuka zapamiętywania)
 • 1583 Explicatio triginta sigillorum et Sigilli sigillorum (O znaczeniu trzydziestu pieczęci i o Pieczęci pieczęci)
 • 1584 La cena de le ceneri (Uczta na prochach)
 • 1584 De la causa, principio et uno (O przyczynie, początku i jedności)
 • 1584 De l’infinito universo et mondi (O nieskończoności Wszechświata i światów)
 • 1584 Spaccio de la bestia trionfante (Wypędzenie triumfującej bestii)
 • 1585 Asino Cillenico (Osioł z Cyllene)
 • 1585 Cabala del cavallo pegaseo (Tajemnica konia Pegaza)
 • 1585 De gl’heroici furori (O heroicznym entuzjazmie)
 • 1586 Arbor philosophorum (Drzewo filozofów) [zaginione]
 • 1586 Figuratio Aristotelici Physici auditus (Wykład z fizyki Arystotelesa w obrazach)
 • 1586 Dialogi duo de Fabricii Mordentis Salernitani prope divina ad inventione (Dwa dialogi Fabrizio Mordenti z Salerno nieomal boskie – do odkycia)
 • 1586 Idiota triumphans. De somnii interpretatione (Triumfujący dureń i O interpretacji snów.)
 • 1586 Centum et viginti articuli de natura et mundo adversus Peripateticos (Sto dwadzieścia paragrafów o naturze i świecie przeciw perypatetykom)
 • 1586 Animadversiones circa lampadem lullianam (Poprawki do lulliańskiej latarni)
 • 1587 De Lampade combinatoria lulliana (O latarni kombinatoryki Lullusa)
 • 1587 De progressu et lampade venatoria logicorum (O rozwoju i poszukiwaniach iluminacji w logice)
 • 1587 Artificium perorandi (Sztuka przekowywania)
 • 1587 Lezioni sull’”Organo” di Aristotele (Wykład o ”Organonie” Arystotelesa) [zaginione]
 • 1588 De specierum scrutinio et lampade combinatoria Raymundi Lullii (O badaniach nad latarnią/światłem kombinatoryki Raymonda Lullusa)
 • 1587 Camoeracensis acrotismus seu rationes articulorum physicorum adversus Peripateticos (Kozłokształtne ornamenty perypatetyków a racjonalne tezy fizyczne)
 • 1587 Libri physicorum Aristotelis explanati (Komentarz do ksiąg fizycznych Arystotelesa)
 • 1587 Oratio valedictoria (Mowa pożegnalna [na pogrzebie Juliusza Brunszwickiego])
 • 1587 Articuli centum et sexaginta adversus huius tempestatis mathematicos atque philosophos (Sto sześćdziesiąt zarzutów do matematyków i filozofów naszych czasów)
 • 1589 Oratio consolatoria (Mowa pocieszycielska)
 • 1589‒90 De Magia (O magii)
 • 1589‒90 De magia mathematica (O magii matematycznej)
 • 1589‒90 De rerum principiis, elementis et causis (O początkach, pierwiastkach i przyczynie)
 • 1589‒90 Medicina lulliana (Medycyna Lullusa)
 • 1589‒90 Delle sette arti liberali (Spośród siedmiu sztuk wyzwolonych) [zaginione]
 • 1589‒90 Delle sette arti inventive (Spośród siedmiu sztuk twórczych) [zaginione]
 • 1591 De triplici minimo et mensura (O troistości nicości i miary)
 • 1591 De monade numero et figura (O monadzie, liczbie i figurze)
 • 1591 De innumerabilibus immenso et infigurabili (O tym, co niewymierne i niepoliczalne)
 • 1591 De imaginum, signorum et idearum compositione (O kombinacji obrazów, znaków i idei)
 • 1591 Theses de magia (Uwagi na temat magii)
 • 1591 De vinculis in genere (Ogólnie o związkach/relacjach)
 • 1591 Lampas triginta statuarum (Luminarz trzydziestu symboli/ikon)
 • 1591 Praelectiones geometricae (Podstawy geometrii)
 • 1591 Ars deformationum (Sztuka przekształcania)
 • 1591 De rerum imaginibus (O wyobrażeniach/imaginacjach) [zaginione]
 • 1591 Templum Mnemosynes (Świątyna Mnemozyny) [zaginione]
 • 1591 De multiplici mundi vita (O istnieniu wielu światów) [zaginione]
 • 1591 De naturae gestibus (O naturze rychu) [zaginione]
 • 1591 De principiis veri (O źródłach prawdy) [zaginione]
 • 1591 De astrologia (O astrologii) [zaginione]
 • 1609 Summa terminorum metaphysicorum (Kompendium pojęć metafizycznych)
 • 1612 Artificium perorandi (Sztuka przekowywania)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Thomas Aikenhead
 • Jean Meslier
 • Jan Hus
 • Kazimierz Łyszczyński
 • Trina Papisten
 • Rajmund Lull OFS, właśc. kat. Ramón Llull, również z łac. Doctor Illuminatus (Doktor Oświecony), (ur. ok. 1232 w Palma na Majorce, zm. ok. 1315) − kataloński tercjarz franciszkański i misjonarz, filozof średniowieczny, poeta, teolog, uważany za pierwotnego wynalazcę kombinatoryki zastosowanej w konstrukcji maszyny logicznej i błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego.Jan Meslier (ur. 15 stycznia 1664, zm. 30 czerwca 1729) – francuski ksiądz katolicki, przedstawiciel materializmu, ateista.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.
  Klemens VIII, łac. Clemens VIII, właśc. Hipolit Aldobrandini, wł. Ippolito Aldobrandini (ur. 24 lutego 1536 w Fano, zm. 3 marca 1605 w Rzymie) – papież od 30 stycznia 1592 do 3 marca 1605 roku.
  Thomas Aikenhead (ur. 1676, zm. 8 stycznia 1697 w Edynburgu) – szkocki student teologii z Edynburga, powieszony w wieku 20 lat na podstawie wyroku kary śmierci za bluźnierstwo (obrazę uczuć religijnych); wypowiadał się przeciwko religiom objawionym, w szczególności Biblii; był ostatnim człowiekiem w Wielkiej Brytanii straconym za bluźnierstwo, przez krytyków skazania uważany za męczennika w obronie rozumu.
  Eter (fr. éther z gr. αἰθήρ, d. αἰθέρος) – w filozofii przyrody hipotetyczna substancja wypełniająca całą przestrzeń.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Mnemotechnika, mnemonika (gr. mneme - pamięć) - ogólna nazwa sposobów ułatwiających zapamiętanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji.
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.003 sek.