• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Andrzej Edmund Jamiołkowski (ur. 22 marca 1946 w Toruniu) – polski fizyk, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w latach 1993–1999 i 2005–2008).Województwo istniejące w latach 1975-1998, ze stolicą w Toruniu. Położone było w centralnej Polsce, sąsiadowało z województwami: bydgoskim, elbrąskim, włocławskim, ciechanowskim i olsztyńskim
  Charakterystyka[ | edytuj kod]
  Internat szkoły
  Szkolny ogródek meteorologiczny

  Szkoła istnieje od 1998 roku, jest pierwszą w Polsce szkołą dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

  Przy szkole znajduje się budynek internatu oraz Hotelu Uniwersyteckiego UMK. Swoją tradycją szkoła nawiązuje do działającego od XVI w. Gimnazjum Akademickiego, słynnej toruńskiej szkoły wyższej doby staropolskiej, oraz powołanego przy Uniwersytecie Wileńskim Państwowego Liceum im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

  Szkoła jest placówką eksperymentalną, kierowaną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Przez pierwszych dziesięć lat istnienia szkoły cykl kształcenia był skrócony o rok – uczniowie stawali się absolwentami i zdawali maturę już po pięciu latach nauki w GiLA. Aktualnie GiLA jest szkołą sześcioletnią, prowadzi się osobny nabór do gimnazjum i do liceum.

  Internat (łac. internus – wewnętrzny) – prowadzony przez szkołę zakład opiekuńczy dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.Gimnazjum Akademickie w Toruniu – protestancka szkoła półwyższa założona w Toruniu w 1568, odznaczająca się wysokim poziomem nauczania i nowatorstwem poglądów. Jedna z najsłynniejszych i najświetniejszych uczelni w Królestwie Polskim.

  Szkoła pod względem wyników egzaminów gimnazjalnych jest najlepsza w kategorii gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwszym dyrektorem szkoły był fizyk, wykładowca uniwersytecki, dr Jerzy Wieczorek, notabene pierwszy demokratyczny prezydent miasta Torunia, za czasów komunistycznych związany z „Solidarnością”. Aktualnie stanowisko dyrektora zajmuje mgr Arkadiusz Stańczyk. W latach 2006 i 2009 szkoła ta zajęła 5. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich w Polsce oraz 1. miejsce w Kujawsko-Pomorskim. W roku 2010 zajęła 2. miejsce w Ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2010, natomiast w roku 2011 zajęła miejsce pierwsze. W 2012 roku Liceum Akademickie powtórzyło ten sukces, utrzymując tym samym tytuł najlepszego liceum w Polsce. W roku 2013 szkoła spadła na drugie miejsce, jednak w 2014 roku po raz trzeci zdobyła tytuł najlepszego liceum w Polsce.

  Hala sportowa ZSPS i VIII LO w Toruniu – hala sportowa Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Do czasu wybudowania Areny Toruń, była to największa hala sportowa w Toruniu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  Ostatni rocznik gimnazjalistów kształcących się w tejże placówce opuścił ją w 2019 roku, a szkoła zmieniła nazwę na "Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu". Od tej pory rozpoczął się okres przejściowy, podczas którego ULO będzie kształcić licealistów w cyklu trzyletnim i czteroletnim. Okres ten będzie trwał do końca roku szkolnego 2021/2022.

  Jan Śniadecki (ur. 29 sierpnia 1756 w Żninie, zm. 9 lub 21 listopada 1830 w Jaszunach koło Wilna) – polski astronom, matematyk, filozof i geograf.Matura (łac. maturus ‘dojrzały’) – polski egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie – tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie.

  Na początku 2020 roku Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, po raz kolejny w swojej ponad 20-letniej historii i po raz pierwszy pod nową nazwą, zajęło 1. miejsce wśród polskich liceów w ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 opublikowanym przez Fundację "Perspektywy".

  Historia[ | edytuj kod]

  Pomysł utworzenia Liceum Akademickiego w Toruniu, mającego kształcić zdolnych uczniów z Torunia i województwa, zrodził się w 1993 roku wśród władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nad projektem jego uruchomienia pracowały wspólnie władze uczelni, ówczesnego województwa toruńskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 1996 roku powołano Radę Nadzorczą Liceum Akademickiego, która nadzorowała powstanie szkoły.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.

  Uroczyste powołanie do życia Liceum Akademickiego miało miejsce 21 stycznia 1998 roku, a jego Rada Nadzorcza została zastąpiona przez Radę Programową. Pierwszym dyrektorem LA został dr Jerzy Wieczorek. Listę przyjętych uczniów do nowo powstałej placówki ogłoszono 15 lipca, a działalność edukacyjną rozpoczęła ona 1 września tegoż roku. W inauguracji roku szkolnego brali udział: wojewoda toruński Wojciech Daniel, rektor UMK Andrzej Jamiołkowski i władze Torunia.

  Jerzy Wieczorek (ur. 19 maja 1940 w Krakowie) – polski samorządowiec, nauczyciel, prezydent Torunia w latach 1990–1996.Uniwersytet Wileński (lit. Vilniaus universitetas) – państwowy uniwersytet w Wilnie, założony w 1579 przez króla Polski Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński, w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1919–1939 Uniwersytet Stefana Batorego; trzeci najstarszy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej, współcześnie nazwę tę nosi największy uniwersytet litewski.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997–2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.
  Jędrzej Śniadecki (ur. 30 listopada 1768 w Rydlewie koło Żnina, zm. 11 maja 1838 w Wilnie) – polski lekarz, biolog, chemik i filozof.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.805 sek.