• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gierałtowice - gmina

  Przeczytaj także...
  Pałac (st.czes. palác, z wł. palazzo, z łac. palātium, Palātium, Palatyn) – reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych, rezydencja władcy, wielkopańska lub patrycjuszowska; od XIX w. także okazały gmach użyteczności publicznej, zwłaszcza siedziba władz lub instytucji państwowych.Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Gierałtowicegmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

  Siedziba gminy to Gierałtowice.

  Położenie[]

  Gmina jest położona w południowej części powiatu gliwickiego i sąsiaduje z miastami:

  Spichlerz w Chudowie – dawny budynek gospodarczy należący do zespołu zabytkowego w Chudowie, zbudowany pod koniec XVIII wieku. Budynek jest dwukondygnacyjny, i przykryty dachem mansardowym z lukarnami. W latach 90. XX wieku dach uległ zawaleniu, w wyniku którego zniszczona została cała konstrukcja nośna oraz stropy. W wyniku prac rozpoczętych pod koniec lat 90., został zrekonstruowany mansardowy dach, a w 2002 r. udało się odtworzyć drewnianą konstrukcję nośną i stropy. Na chwilę obecną, jak w dawnych czasach, spichlerz pełni funkcje magazynowe. Fundacja Zamek Chudów planuje urządzić w tym budynku stylowy pensjonat, sporządzona już została dokumentacja projektowa adaptacji spichlerza.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
 • Gliwice, Knurów, Mikołów, Ruda Śląska, Zabrze
 • oraz gminą:

 • Ornontowice (powiat mikołowski)
 • Miejscowości[]

  Miejscowości leżące na terenie gminy Gierałtowice:

  Sołectwa:

 • Chudów
 • Gierałtowice wraz z przysiółkiem Beksza (wieś gminna)
 • Paniówki
 • Przyszowice
 • Powierzchnia[]

  Według danych z roku 2002 gmina Gierałtowice ma obszar 39 km², w tym:

 • użytki rolne: 71%
 • użytki leśne: 10%
 • Gmina stanowi 5,88% powierzchni powiatu.

  Karol Miarka zwany Starszym lub Ojcem (ur. 22 października 1825 w Pielgrzymowicach, zm. 15 sierpnia 1882 w Cieszynie) – polski działacz społeczny na Górnym Śląsku, nauczyciel, pisarz, publicysta i drukarz. Inicjator utworzenia i organizator wielu polskich organizacji społecznych oraz gospodarczych.Bujaków (niem. Bujakow) – sołectwo gminy miejskiej Mikołów położone w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 925 i 927.

  Demografia[]

  Dane z 31 grudnia 2014:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Gierałtowice w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Gieraltowice.png

  Historia[]

  Gmina Gierałtowice powstała w 1977 roku. W jej skład weszły sołectwa: Bujaków, Chudów, Gierałtowice, Ornontowice, Paniówki i Przyszowice. W 1991 roku z inicjatywy mieszkańców Ornontowic sołectwo to zostało wyłączone z Gminy Gierałtowice, zaś sołectwo Bujaków od 1994 roku przynależy do miasta Mikołów.

  Droga krajowa nr 44 (DK44) – droga krajowa przebiegająca przez województwo śląskie oraz małopolskie. Jest jedną z czterech dróg, obok A4, DK79, DK94, łączących Górny Śląsk z Krakowem, a także najbardziej wysuniętą na południe spośród wymienionych. Omija konurbację katowicką od strony południowej, łącząc na jej terenie Gliwice z Mikołowem, Tychami, Bieruniem, Oświęcimiem i Krakowem. Odgrywa szczególnie ważną rolę dla miast leżących w zachodniej Małopolsce, ponieważ łączy je z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Obszar, który przecina DK44, jest uprzemysłowiony, a większość miejscowości leżących na trasie DK44 to spore, ponad tysięczne wsie.Gustaw Morcinek, właściwie Augustyn Morcinek (ur. 25 sierpnia 1891 w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim, zm. 20 grudnia 1963 w Krakowie) – polski pisarz związany ze Śląskiem, nauczyciel, działacz publicystyczny i poseł na Sejm PRL I kadencji (1952–1956).

  O chlubnej i ciekawej historii gminy świadczą liczne zabytki, między innymi: odrestaurowane ruiny renesansowego zamku w Chudowie z lat trzydziestych XVI wieku. Wpisany do rejestru zabytków zamek wraz z przyległym terenem, został w ostatnich latach przekazany Fundacji Zamek Chudów. W Przyszowicach podziwiać można zabytkowy pałac wraz z parkiem o powierzchni 4,13 ha. Zespół pałacowo-parkowy objęty został ochroną prawną i wpisany do rejestru zabytków. Dodatkowo, odnowiona elewacja zewnętrzna wraz z nowoczesną iluminacją tworzą swoisty klimat wokół obiektu.

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.

  Zabytki[]

 • Pałac w Przyszowicach - pałac z XIX wieku.
 • Spichlerz w Chudowie - spichlerz z XVIII wieku.
 • Spichlerz Przyszowicach - spichlerz plebański z XIX wieku.
 • Zamek w Chudowie - zamek z XVI wieku.
 • Dwór Madejskich w Gierałtowicach z początku XIX wieku.
 • Edukacja[]

  Gmina Gierałtowice posiada sieć publicznych placówek oświatowych składającą się z czterech przedszkoli, czterech szkół podstawowych oraz trzech gimnazjów.

  Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Przedszkola:

 • Przedszkole w Gierałtowicach
 • Przedszkole w Chudowie
 • Przedszkole w Paniówkach
 • Przedszkole w Przyszowicach
 • Szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka w Chudowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paniówkach
 • Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Przyszowicach
 • Gimnazja:

 • Gimnazjum Numer 1 w Gierałtowicach
 • Gimnazjum Numer 2 w Paniówkach
 • Gimnazjum Numer 3 w Przyszowicach
 • Turystyka[]

  Przez gminę przebiegają następujące szlaki turystyczne:

  Mikołów (śl. Mikołůw, niem. Nikolai / Nicolai, czes. i słow.: Mikulov) – miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest siedzibą powiatu mikołowskiego. Graniczy bezpośrednio ze stolicą województwa - Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami, Wyrami. Patronem miasta jest święty Wojciech.Gmina Ornontowice (niem. Ornontowitz) – gmina wiejska w środkowo-południowej części województwa śląskiego, w powiecie mikołowskim. W latach 1975-1998 obszar gminy położony był w województwie katowickim.
 • szlak turystyczny czerwonySzlak Bohaterów Wieży Spadochronowej
 • szlak turystyczny żółtySzlak Okrężny Wokół Gliwic
 • szlak turystyczny zielonySzlak Krawędziowy GOP
 • Transport[]

  Drogowy[]

  Przez gminę Gierałtowice przechodzi droga wojewódzka i krajowa.

  Drogi Wojewódzkie:

 • 921
 • Drogi Krajowe:

 • 44
 • Przypisy

  1. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  2. Wieści Gminy Gierałtowice nr 90, Luty 2015 (pol.). [Strona internetowa Gminy Gierałtowice]. [dostęp 2014-04-23].
  3. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Gieraltowice, w oparciu o dane GUS.
  4. Dz. U. z 1994 r. Nr 132, poz. 671
  Beksza – kolonia wsi Gierałtowice w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Gierałtowice.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Chudów (niem. Chudow) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Gierałtowice.
  Droga kołowa jest to droga przeznaczona do poruszania się za pomocą pojazdów kołowych. Droga taka zazwyczaj charakteryzuje się utwardzoną nawierzchnią (zwykle asfalt, beton, żwir, szuter, bruk itp.). Utwardzenie składa się zazwyczaj z kilku warstw, ale może nim być również tylko utwardzenie powierzchni gruntu.
  Spichlerz (czasem: śpichlerz, spichrz, elewator zbożowy) – jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziarna zbóż – luzem lub w workach, charakteryzujący się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  Przedszkole – instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat (w Polsce – w szczególnych przypadkach od 2,5) do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.