• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Giedyminowicze  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Lingwen Semen Olgierdowicz (ur. 1355, zm. po 19 czerwca 1431) – książę litewski, książę Nowogrodu Wielkiego i Mścisławia, przejściowo Smoleńska i Krzyczewa, z dynastii Giedyminowiczów.Fiodor Olgierdowic herbu Pogoń Litewska (ur. ok. 1324/1326, zm. między 10 lutego 1394 a 1400) – książę litewski z dynastii Giedyminowiczów; książę na Kobryniu, Ratnie i Lubomli; protoplasta kniaziów (książąt) Kobryńskich, Hurkowiczów oraz Sanguszkowiczów (Sanguszków).
  Słupy Giedymina herb rodu Giedyminowiczów.
  Wschodnie ziemie unii polsko-litewskiej w XV wieku
  Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie za Jagiełły i Witolda

  Giedyminowicze – dynastia władców litewskich wywodząca się od wielkiego księcia Giedymina. Jej gałęzią była dynastia Jagiellonów, a także wiele polskich, litewskich i ruskich rodów książęcych.

  Bolesław Jerzy II, łac. Georgius dei gracia dux et heres Regni Russie, ukr. Юрій II Болеслав Тройденович (ur. ok. 1310, zm. 21 marca 1340) – natus dux et dominus Russiae – książę halicko-wołyński w latach 1323-1340. Ożeniony z córką wielkiego księcia Giedymina (dziadek Jagiełły) księżniczką Eufemią, siostrą królowej Aldony Anny Giedyminówny, pierwszej żony Kazimierza Wielkiego. Bolesław Jerzy był po kądzieli i po mieczu praprawnukiem księcia Konrada mazowieckiego.Nowogródek (biał. Навагрудак, ros. Новогрудок, jid. נאַוואַרעדאָק, Nawaredok) – miasto w obwodzie grodzieńskim Białorusi, na Wyżynie Nowogródzkiej. 29,2 tys. mieszkańców (2010).

  Spis treści

 • 1 Przedstawiciele dynastii Giedyminowiczów
 • 2 Wielcy książęta Litwy
 • 3 Książęta Kiernowa i Słonima
 • 4 Książęta Trok
 • 5 Książęta na Zasławiu
 • 6 Książęta Nowogródka
 • 7 Książęta Podola
 • 8 Książęta na Munkaczu
 • 9 Książęta Włodzimierza
 • 10 Książęta Łucka
 • 11 Książęta na Żydaczowie
 • 12 Książęta Pińska
 • 13 Książęta Bełzu
 • 14 Książęta Możeccy
 • 15 Książęta Starodubowscy
 • 15.1 Książęta na Korcu
 • 15.2 Książęta Połocka
 • 15.3 Książęta Pskowa
 • 15.4 Książęta Briańska
 • 15.5 Książęta Triubiczewa
 • 15.6 Książęta na Czartorysku
 • 15.7 Książęta Kopyla
 • 15.8 Książęta Słucka
 • 15.9 Książęta na Ratnie, Kowlu, Lubomli i Wiżwie
 • 15.10 Książęta Kijowa
 • 15.11 Książęta Mścisławia
 • 15.12 Książęta Nowogrodu Siewierskiego
 • 15.13 Książęta Kiernowa
 • 15.14 Książęta Czernihowa
 • 15.15 Książęta Kobrynia
 • 15.16 Książęta na Białej
 • 15.17 Książęta na Ainie, Słoweńsku, Mohilnie, Kamieńcu, Łohojsku, Połonnym
 • 16 Bibliografia
 • 17 Linki zewnętrzne
 • Przedstawiciele dynastii Giedyminowiczów[ | edytuj kod]

  Dowmunt
  ~ NN
  ├─>Butygejd
  └─>Butywid (Pukuwer) (zm. 1296), wielki książę litewski od 1292
   ~ NN
   ├─>Witenes (zm. 1315), wielki książę litewski od 1296
   └─>Giedymin (ok. 12751341), wielki książę litewski od 1316
    ~ Jewna (zm. 1344), księżniczka połocka
    ├─>Narymunt Gleb (13001348) książę połocki
    │ ~ Maria Tokhtai
    │ ├─>Michał, zob. Pińscy
    │ └─>Aleksander (13381386)
    │   ~ Helena
    │   └─>Patrycy (zm. 1388), zob. Golicynowie, Kurakinowie
    ├─>Olgierd (ok. 12961377), wielki książę litewski od 1345
    │ ~ nieznana z imienia żona (być może Maria vel Anna, księżniczka witebska)
    │ ├─>Fiodor (zm. między 1394 a 1400), książę ratneński
    │ │ ~ NN
    │ │ └─>Sanguszko (zm. 1454), zob. Sanguszkowie
    │ ├─>Andrzej Garbaty (13191399), książę połocki
    │ │ ~ NN
    │ │ └─>Fiodor (zm. 1387), zob. Połubińscy
    │ ├─>nieznany z imienia syn (zm. 1353)
    │ ├─>Dymitr Starszy (13201399), książę briański, trubecki, drucki
    │ │ ~ Anna
    │ │ └─>Michał Trubecki
    │ ├─>Włodzimierz (zm. 1398), książę kijowski
    │ │ ~ NN
    │ │ ├─>Aleksander Słucki (zm. 1454), zob. Olelkowicze-Słuccy
    │ │ └─>Iwan Bielski, zob. Bielscy
    │ ├─>nieznana z imienia córka (zm. 1370 lub później)
    │ │ ~ kniaź Iwan Nowosilski
    │ ├─>Agrypina Maria (zm. 1393)
    │ │ ~ Borys (zm. 1394), książę horodecki i nowogrodzki
    │ ~ Julianna (w lub po 13201392), księżniczka twerska
    │ ├─>Jagiełło Władysław (ok. 13511434), król Polski od 1386, wielki książę litewski 13771381, 13821401
    │ ├─>Skirgiełło (13541397), książę trocki, połocki i kijowski
    │ ├─>Korybut Dymitr (zm. 1404), książę nowogrodzko-siewierski
    │ │ ~ Anastazja, księżniczka riazańska
    │ │ └─>Fiodor (zm. 1442), domniemany protoplasta kniaziów Nieświckich i innych domów książęcych idących od nich
    │ ├─>Lingwen Szymon (zm. 1431), książę mścisławski
    │ │ ~ Maria (zm. 1399), córka Dymitra Dońskiego
    │ │ └─>Jerzy Mścisławski, zob. Mścisławscy
    │ ├─>Korygiełło Kazimierz (zm. 1390)
    │ ├─>Wigunt Aleksander (zm. 1392), książę kiernowski
    │ │ ~ Jadwiga (ur. 1367), córka Władysława Opolczyka
    │ ├─>Świdrygiełło (ok. 13701452), wielki książę litewski 14301432
    │ ├─>Joanna (Kenna, zm. 1368)
    │ │ ~ Kazimierz IV (13511377), książę słupski
    │ ├─>Helena (zm. 1438)
    │ │ ~ Włodzimierz Chrobry (13531410), książę ruski
    │ ├─>Maria
    │ │ ~ Dawid, książę horodecki
    │ ├─>Wilheida Katarzyna (zm. 1422)
    │ │ ~ Jan II (zm. 1416), książę meklemburski
    │ ├─>Aleksandra (zm. 1434)
    │ │ ~ Siemowit IV (13521426)
    │ └─>Jadwiga (zm. 1407)
    │   ~ Jan III (13661405), książę oświęcimski
    ├─>Maria (zm. 1349)
    │ ~ Dymitr Groźnooki (12991326), książę włodzimierski i twerski
    ├─>Koriat Michał (zm. 1362), książę nowogródzki 13411347
    │ ~ NN
    │ └─>Konstanty (zm. 1390)
    │   ~ NN
    │   └─>Wasyl Czartoryski (13901416), zob. Czartoryscy
    ├─>Jawnuta (zm. 1366), wielki książę litewski 13411345
    │ ~ NN
    │ └─>Michał Zasławski (zm. 1399), zob. Zasławscy-Mścisławscy
    ├─>Kiejstut (12971382), książę trocki, wielki książę litewski od 1381
    │ ~ Biruta (zm. 1382)
    │ ├─>Witold (13521430) wielki książę litewski od 1401
    │ ├─>Towtiwił Konrad (zm. 1390)
    │ ├─>Zygmunt Korybut (zm. 1440) wielki książę litewski od 1432
    │ ├─>Maria Milusza (zm. 1404)
    │ ├─>Danuta Anna (13621448)
    │ │ ~ Janusz I Starszy (13461429), książę mazowiecki
    │ └─>Ryngałła Anna (zm. 1433)
    │   ~ Henryk mazowiecki (13661393)
    │   ~ Aleksander Dobry (zm. 1432), hospodar mołdawski
    ├─>Aldona Anna (13091339)
    │ ~ Kazimierz III Wielki (13101370), król Polski od 1333
    ├─>Lubart Dymitr (zm. 1384), książę włodzimierski i łucki)
    ├─>Monwid (ur. ok. 1313/1315, zm. 1348) książę kiernowski
    ├─>Damilla Elżbieta (zm. 1364)
    │ ~ Wacław (12931336), książę płocki od 1313
    ├─>Eufemia (zm. 1342), księżna halicka
    │ ~ Bolesław Jerzy II (ok. 13101340) książę halicko-włodzimierski
    └─>Augusta Anastazja (zm. 1345)
      ~ Siemion Dumny (13161353) wielki książę moskiewski
  

  Wielcy książęta Litwy[ | edytuj kod]

  w latach:

  Mścisławscy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, który wziął swoje nazwisko od Mścisławia (obecnie na terytorium Białorusi przy granicy z Rosją), wchodzącego niegdyś w skład Księstwa Smoleńskiego, będący gałęzią dynastii Giedyminowiczów.Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.
 • 1292-1296 Pukuwer
 • 1296-1315 Witenes (syn Pukuwera)
 • 1316-1341 Giedymin (brat Witenesa)
 • 1341-1345 Jewnut(a) Iwan (syn Giedymina)
 • 1345-1377 Olgierd (syn Giedymina)
 • 1381-1382 Kiejstut (syn Giedymina i brat Olgierda)
 • 1377-1401 Władysław Jagiełło (syn Olgierda)
 • 1401-1430 Witold Aleksander (syn Kiejstuta)
 • 1430-1432 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)
 • 1432-1440 Zygmunt Korybut (syn Kiejstuta)
 • 1440-1492 Kazimierz ("Jagiellończyk" – syn Wł. Jagiełły)
 • 1492-1505 Aleksander (syn Kazimierza Jagiellończyka)
 • 1506-1548 Zygmunt Stary (brat Aleksandra)
 • 1522-1572 Zygmunt August (syn Zygmunta Starego)
 • Danuta Anna (ur. ok. 1358, zm. zap. 26 listopada 1424) – córka księcia litewskiego Kiejstuta i Biruty, księżna jędrzejowska.Andrzej Olgierdowic - Andrzej Połocki zwany Garbaty (ur. 1325 - zm. 12 lub 16 sierpnia 1399) książę połocki i pskowski, najstarszy syn wielkiego księcia litewskiego Olgierda.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wasyl (Wassilij) Konstantynowicz Czartoryski (ur. ok. 1375 zm. 1416), książę czartoryski, protoplasta rodu Czartoryskich.
  Narymunt Gleb (ur. ok. 1300, zm. 2 lutego 1348 nad Strawą) – pierworodny syn wielkiego księcia litewskiego Giedymina.
  Mołdawia, niewielkie państwo położone między Rumunią i Ukrainą, uzyskało niepodległość w 1991 r. Stało się tak dzięki rozpadowi Związku Radzieckiego, w skład którego wchodziła istniejąca od 1944 r. Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka, powstała wówczas wskutek aneksji terenów historycznej Besarabii przez Związek Radziecki i połączenia z istniejącą od 1924 r. Mołdawską Autonomiczną Socjalistyczną Republiką Radziecką. Tereny Besarabii w przeszłości stanowiły jednak dużą część hospodarstwa mołdawskiego, do którego tradycji historycznych nawiązuje obecna Republika Mołdawii. Miało to miejsce od końca XIV do początku XIX w. W 1812 r. wschodnia część pozostającego pod zwierzchnictwem osmańską hospodarstwa została włączona w granice Rosji i odtąd jej losy toczyły się odrębnie od losów pozostałej części księstwa, które w XIX w. po zjednoczeniu z hospodarstwem Wołoszczyzny dało początek Rumunii. Jedynie w okresie międzywojennym oraz w latach 1940-1944 tereny Besarabii były przejściowo przyłączone do Rumunii.
  Witebsk (biał. Віцебск, ros. Витебск) – miasto położone w północno-wschodniej części Białorusi, nad rzeką Dźwiną.
  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Trubeck (ros. Трубчевск, Trubczewsk) – jeden z najstarszych grodów ruskich, położony na prawym brzegu rzeki Desny, 94 km na południe od Briańska. Badania archeologiczne wykazały, że został założony w 975 r. w miejscu dzisiejszej wioski Kwietuń nad rzeką Trubiż, od której pochodzi nazwa Trubecka.
  Julianna Aleksandrowna Twerska, ros. Ульяна Александровна Тверская (ur. ok. 1325, zm. jesień 1392) – córka wielkiego księcia Aleksandra twerskiego oraz Anastazji halickiej, druga żona księcia litewskiego Olgierda.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.085 sek.