• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Getter

  Przeczytaj także...
  Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.Bar (Ba, łac. barium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych. Nazwa pochodzi od greckiego słowa ciężki, choć sam bar do najcięższych pierwiastków nie należy.
  Cez (Cs, łac. caesium) – pierwiastek chemiczny, metal alkaliczny. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa "szaroniebieski", związanego z kolorem nalotu pokrywającego zwykle powierzchnię.
  Getter (pierścień i lustro) w lampie elektronowej

  Getter, geter, pochłaniacz gazówsubstancja chemiczna umieszczana we wnętrzu przyrządu próżniowego np. lampy elektronowej.

  Próżnia – w rozumieniu tradycyjnym pojęcie równoważne pustej przestrzeni. We współczesnej fizyce, technice oraz rozumieniu potocznym pojęcie próżni ma zupełnie odmienne konotacje.Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

  Jego zadanie to utrzymywanie w danym przyrządzie próżni przez pochłanianie resztek gazów (zarówno tych pozostałych przy produkcji, jak i mogących się wytwarzać podczas pracy urządzenia). Gazy są niepożądane w przyrządach próżniowych, ponieważ powodują ich szybsze zużycie oraz pogarszają parametry pracy. W lampach elektronowych małej mocy jako getter stosuje się zwykle bar lub jego stop naniesiony na ściankę bańki (w postaci lustrzanej plamy). Do getterów zalicza się również cez i rubid.

  Lampa elektronowa – element elektroniczny składający się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa) lub gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana), w którym wykorzystuje się wiązki elektronów lub jonów poruszające się między elektrodami lampy i sterowane elektrycznie elektrodami. Może służyć miedzy innymi do wzmacniania, generacji i przekształcania sygnałów elektrycznych.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Werner Espe, Max Knoll, Marshall P. Wilder: Getter Materials for Electron Tubes (artykuł w "Electronics" nr 10/1950). (ang.)
 • Podręczny słownik chemiczny, Romuald Hassa (red.), Janusz Mrzigod (red.), Janusz Nowakowski (red.), Katowice: Videograf II, 2004, s. 146, ISBN 83-7183-240-0.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.