• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Getta żydowskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.Pogrom – tradycyjnie, w znaczeniu słownikowym tyle co „zadanie komuś klęski”, „rozgromienie” (np. wrogich wojsk), „unicestwienie”, „wybicie”. Współcześnie, za rosyjskim погром, słowo to jest używane najczęściej w odniesieniu do zbiorowych, brutalnych ataków na przedstawicieli mniejszości narodowych, a potocznie, zwłaszcza w języku publicystyki, bywa uogólniane jako wszelki grupowy akt przemocy skierowany przeciw jakiejś grupie narodowościowej lub religijnej, często połączony z niszczeniem własności jej członków (domów, miejsc pracy, miejsc kultu).
  Kładka nad ulicą w Ghetto Litzmannstadt (Łódź)
  Ocalały kawałek muru getta warszawskiego
  Brama getta w Krakowie (1941)

  Getto żydowskie – wydzielony obszar miasta zamieszkany przez Żydów lub przedstawicieli innych narodów. W wielu europejskich miastach getta pozostawały dla Żydów i innych mniejszości przymusowym miejscem osiedlania od średniowiecza do XIX wieku.

  Getto w Wasilkowie – getto stworzone przez Niemców w sierpniu 1941 roku w Wasilkowie między Rynkiem a ulicami Białostocką i Wojtachowską. Zamknięto w nim około 1100-1250 Zydów z Wasilkowa i okolicznych miejscowości: Czarnej Wsi Kościelnej, Choroszczy, Łomży. Getto otoczone było drewnianym płotem z drutem kolczastym. Brama wjazdowa ulokowana została przy ulicy Kupieckiej. W pierwszej fazie istnienia getta Żydzi mogli wychodzić, aby zakupić żywność. Niemcy sporadycznie wykorzystywali ludność żydowską do darmowych prac m.in. przy budowach porządkowaniu miasta. Z getta udało się uciec około 38 więźniom. 2 listopada 1942 roku Żydów wywieziono do obozu przejściowego w Białymstoku, a następnie do obozu Zagłady w Treblince, gdzie zostali zamordowaniGetto w Falenicy (Getto falenickie) – getto dla ludności żydowskiej, utworzone przez Niemców w Falenicy. Ogółem przeszło przez nie 7500 osób, około 1500 zmarło z głodu i chorób, około 300 zamordowano w getcie i miejscowym obozie pracy, większość pozostałych zginęła w obozie w Treblince.

  W krajach okupowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej władze okupacyjne tworzyły zamknięte i strzeżone getta, w których przymusowo osiedlano ludność żydowską z danego terenu. Getta te były zazwyczaj otoczone murem strzeżonym od zewnątrz i całkowicie zależne od dostaw żywności oraz energii. Utworzenie gett było pierwszym etapem zaplanowanej i przeprowadzonej przez nazistów Zagłady Żydów.

  Getto radomskie – dwie zamknięte dzielnice żydowskie w Radomiu, powołane przez niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej w celu koncentracji, eksploatacji i eksterminacji żydowskich mieszkańców miasta. Jedno z największych, obok kieleckiego i częstochowskiego, gett w dystrykcie radomskim. W różnym rozmiarze i charakterze funkcjonowało od wiosny 1941 do lata 1944. Z powodu chorób, głodu i niemieckiej przemocy zmarło w nim kilka tysięcy osób. Prawie 30 tys. Żydów z Radomia i innych miejscowości osadzonych w getcie zginęło w Treblince. Wojnę przeżyło kilkuset radomskich Żydów, lecz większość z nich opuściła później miasto.Getto piaseczyńskie – getto dla ludności żydowskiej utworzone w Piasecznie przez Niemców podczas II wojny światowej.

  Spis treści

 • 1 Przed II wojną światową
 • 2 II wojna światowa
 • 2.1 Getta w okupowanej Polsce (lista niepełna)
 • 3 Zobacz też
 • 4 Uwagi
 • 5 Przypisy
 • 6 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Getto w Bełchatowie, getto bełchatowskie – getto istniejące w okresie od marca 1941 do sierpnia 1942, utworzone przez Niemców w Bełchatowie dla ludności żydowskiej. W czasie okupacji Bełchatów ogłoszono miastem żydowskim, Żydzi stanowili bowiem prawie 50% ogółu mieszkańców. W marcu 1941 utworzono getto. W zorganizowanym na miejscu getcie byli oni represjonowani. Getto mieściło się w granicach dzisiejszych ulic Fabrycznej, Pabianickiej, Sienkiewicza (dawniej ul. Ogrodowej), Piłsudskiego oraz Placu Narutowicza. Uwięziono w nim ponad 5 000 Żydów, głównie z Bełchatowa i okolicznych miejscowości. Na czele bełchatowskiego Judenratu stanął Shlomo Hirsh Topolowicz
  Getto w Bielsku Podlaskim – getto utworzone przez Niemców w Bielsku Podlaskim w lipcu-sierpniu 1941 roku. Zamknięto w nim około 5-6 tys. żydowskich mieszkańców Bielska i okolicznych osiedli. Obejmowało dużą część centrum miasta, położoną między dzisiejszymi ulicami Mickiewicza, Jagiellońską, Kopernika i Kazimierzowską, gdzie znajdowała się główna brama. Getto otoczone zostało drewnianym ogrodzeniem 3 metrowej wysokości z drutem kolczastym. W dniach 2-11 listopada 1942 roku getto zostało zlikwidowane. Około 200 Żydów przeniesiono do getta w Białymstoku, część wymordowano w Bielsku, większość wysłano do obozu koncentracyjnego w Treblince.
  Paweł IV CRT (łac. Paulus IV, właśc. Giovanni Pietro Carafa; ur. 28 czerwca 1476 w Capriglia Irpina, zm. 18 sierpnia 1559 w Rzymie) – papież w okresie od 23 maja 1555 do 18 sierpnia 1559. Jeden z założycieli zakonu teatynów.
  Getto w Sosnowcu (niem. Ghetto Sosnowitz; jidysz סאָסנאָוויץער געטאָ ,געטאָ אין סאָסנאָוויץ; Geto in Sosnowic, Sosnowicer geto) – zorganizowane w Sosnowcu przez niemieckich nazistów getto żydowskie, stworzone w 1940 i zlikwidowane w 1944 r.
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Getto w Międzyrzecu Podlaskim (jidysz מעזעריטשער געטאָ, Mezericzer geto) – getto utworzone przez Niemców w roku 1941 w Międzyrzecu Podlaskim w dzielnicy Szmulowizna. Uwięziono w nim ponad 17 000 (niektóre źródła podają 24 000) Żydów głównie z Międzyrzeca Podlaskiego i okolicznych miejscowości. Od roku 1942 Niemcy zaczęli stopniowo likwidować getto wywożąc jego mieszkańców do obozów koncentracyjnych w Treblince i na Majdanku. Ostatecznie getto zostało zlikwidowane 17 lipca 1943 roku. Wojnę przeżyło ok. 100 międzyrzeckich Żydów głównie dzięki pomocy okolicznej polskiej ludności.
  Sefardyjczycy (także Spaniolowie, Żydzi sefardyjscy; od hebr. ספרד Sefarad "Hiszpania i Portugalia") – określenie ludności żydowskiej zamieszkującej obszar Półwyspu Iberyjskiego, posługującej się dialektami judeo-romańskimi.

  Reklama