• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gerrymandering

  Przeczytaj także...
  Salamandra – rodzaj płazów ogoniastych z rodziny salamandrowatych (Salamandridae), obejmujący gatunki występujące w środkowej i północnej Europie, północno-zachodniej Afryce i zachodniej Azji.Zbitka wyrazowa, zbitka słowna, portmanteau – w słowotwórstwie: słowo lub wyrażenie będące połączeniem dwóch lub więcej słów albo wyrażeń, zazwyczaj o pokrewnym znaczeniu.
  Elbridge Gerry (ur. 17 lipca 1744, zm. 23 listopada 1814) – polityk amerykański, 5. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.
  Przykład ukazujący wpływ zmian granic okręgów wyborczych na wyniki wyborów: z lewej strony głosy w czterech okręgach są wyrównane, na środkowym diagramie w trzech okręgach wygrywają zwolennicy fioletowych, natomiast z prawej strony w trzech okręgach wygrywają zwolennicy zielonych
  Artykuł w Boston Gazette z 26 marca 1812, w którym po raz pierwszy użyto słowa Gerry-mander
  Powiększenie powyższej grafiki. Okręg wyznaczony przez Gerry’ego ma kształt smoka.

  Gerrymandering – nazwa określająca manipulacje dokonywane przy wytyczaniu granic okręgów wyborczych w celu uzyskania korzystnego wyniku przez partię mającą wpływ na kształtowanie ordynacji wyborczej. Jest to także szczególne pole badawcze geografii wyborczej poświęcone systematycznym studiom nad wpływem kształtu okręgów wyborczych na wyniki głosowania i dokumentowaniem przypadków nadużyć w tym zakresie.

  Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy) – zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów.Mariusz Kowalski (ur. 1968 w Warszawie) – geograf, specjalista z zakresu geografii politycznej, geografii ludności i geografii historycznej (m.in. zagadnienia narodowościowe, geografia wyborcza, historyczne podziały terytorialne). Syn Bohdana Józefa Kowalskiego oraz Irmy Hanny Elżbiety z Borowskich. Wnuk Antoniego Borowskiego.

  Nazwa pochodzi od pojęcia „gerrymander”, którym w języku angielskim przyjęto nazywać okręgi wyborcze o dziwnych kształtach stworzone z manipulacyjnymi zamierzeniami. Termin ten powstał w wyniku połączenia nazwiska Elbridge’a Gerry’ego (1744–1814) - amerykańskiego polityka, członka Partii Demokratyczno-Republikańskiej, ze słowem salamandra. To właśnie zwierzę miał przypominać kształt jednego z okręgów, który Gerry jako gubernator stanu Massachusetts wykreślił na mapie wyborczej w taki sposób, by zwiększyć szanse wyborcze kandydatów wystawionych przez jego partię.

  Okręg wyborczy - część terytorium na jaką dzieli się państwo w czasie trwania wyborów parlamentarnych, prezydenckich w celu stworzenia jednakowych list wyborczych dla danego terenu, z których wybiera się przedstawicieli.Partia Demokratyczno-Republikańska (ang. Democratic-Republican Party) to partia polityczna w Stanach Zjednoczonych. Została utworzona w 1792 roku przez Thomasa Jeffersona i Jamesa Madisona jako opozycja do Partii Federalistycznej. Opowiadała się za szerokimi uprawnieniami stanów i ścisłą interpretacją konstytucji, miała poparcie wśród plantatorów i farmerów z Południa. Wywodzili się z niej między innymi prezydenci Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson, James Madison i James Monroe. W 1824 roku nastąpił w niej podział wewnętrzny, na skutek którego powstały Partia Wigów oraz istniejąca współcześnie Partia Demokratyczna.

  Przykłady[]

 • 4. dystrykt w stanie Illinois

 • 17. dystrykt w stanie Illinois

 • 28. dystrykt w stanie Nowy Jork

 • Bibliografia[]

 • Żukowski A. (2003) Gerrymandering – manipulacja granicami okręgów wyborczych w systemach demokratycznych, [w:] M. Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, PAN – IGiPZ, Warszawa 2003, s. 179–190. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Geografia wyborcza to dział geografii politycznej poświęcony studiom nad przestrzennym zróżnicowaniem wyników wyborów. Geografia wyborcza bada różnice w poparciu poszczególnych kandydatów i partii politycznych oraz frekwencji wyborczej wyborczej mierzone na poziomie różnych szczebli podziału administracyjnego. Ważnym jej elementem jest analiza stabilności regionalnych wzorców poparcia poszczególnych opcji politycznych oraz próby wyjaśniania obserwowanych prawidłowości. Podstawowym elementem analizy jest tworzenie i analiza map wyborczych, które powstają zarówno na poziomie całych państw, regionów jak i miast a nawet dzielnic.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.