Geosystem

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Geosystem – fragment przestrzeni geograficznej wyodrębniającej się z otoczenia pod względem przestrzennym i strukturalnym.

Szata roślinna – określenie oznaczające roślinność (czyli ogół zbiorowisk roślinnych) oraz florę (czyli ogół gatunków roślin) jakiegoś obszaru lub okresu geologicznego. Może być rozumiana ogólnie jako „pokrywa roślinna” lub „zieleń”.Geokompleks - jednostka przestrzenno-strukturalna, relatywnie zamknięty wycinek przyrody stanowiący całość dzięki zachodzącym w nim procesom i współzależności budujących go komponentów a także fragment epigeosfery zamknięty granicami naturalnymi i cechującymi się prawidłowym układem wzajemnie powiązanych geokomponentów.

Jednostka wyższa od geokompleksów, które obejmują wyodrębniające się struktury przestrzenne. Geosystemy wyróżniane są na podstawie cech funkcjonalnych, geokompleksy zaś na podstawie cech strukturalnych. Geosystem jest też jednostką nadrzędną wobec ekosystemu, wyznaczanego w oparciu o kryteria biotyczne. Geosystem składa się z następujących komponentów: przypowierzchniowej warstwy powietrza, rzeźby terenu, stosunków wodnych, gleby, szaty roślinnej i fauny. W geosystemie analizowany jest obieg materii i energii w podziale na procesy warunkowane zjawiskami naturalnymi i wywołane działalnością człowieka.

Przestrzeń geograficzna reprezentuje powierzchnię (powłokę krajobrazową) Ziemi w jej fizycznym, przyrodniczym, złożonym zróżnicowaniu. Za jej umowne granice (określające jednocześnie zakres przestrzenny badań geograficznych) przyjmuje się najczęściej:Rzeźba powierzchni ziemi (terenu) – ukształtowanie powierzchni Ziemi powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak erozja, akumulacja rzeczna czy lodowcowa oraz wpływ wiatru, ewentualnie też działalność człowieka.

Termin oznacza również globalny układ ekologiczny, obejmujący wszystkie ekosystemy światowe, jako wzajemnie powiązane i warunkujące się elementy.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Geoekologia i ochrona krajobrazu, leksykon, 2004
  • Włodzimierz Mizierski, Hubert Sylwestrzak: Słownik geologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13781-9.
  • Reklama