• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Georg von Schönerer

  Przeczytaj także...
  Habsburgowie – dynastia niemiecka (von Habsburg). Założycielem dynastii był Guntram Bogaty (X wiek). Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg (od staro-wysoko-niemieckiego hab lub haw – przejście, przeprawa przez rzekę; legendarna etymologia od niem. Habichtsburg – Jastrzębi Zamek) położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii. Przedstawiciele dynastii panowali m.in. w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Burgundii, na Węgrzech (a co za tym idzie także w Chorwacji) i w Siedmiogrodzie, w Niderlandach, na Śląsku oraz hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji i obu Amerykach. Dynastia w linii męskiej wygasła w 1740. Ostatnia z rodu Maria Teresa Habsburg wraz z mężem cesarzem Franciszkiem I Lotaryńskim założyła nową dynastię Habsbursko-Lotaryńską.Wielkie Niemcy (niem. Großdeutschland albo Großdeutsches Reich, Rzesza Wielkoniemiecka) – pojęcie, które funkcjonowało w idei niemieckiego nacjonalizmu od XIX wieku. Oznaczało Niemcy poszerzone o Austrię, w przeciwieństwie do idei "Małych Niemiec", forsowanej przez Prusy, która wykluczała ten kraj. Przyczyną różnych koncepcji, było istnienie dużych grup ludności nie-niemieckiej w Austrii.
  Rada Państwa (niem. Reichsrat) – istniejący w latach 1861–1918 dwuizbowy parlament austriacki, od 1867 obejmujący wyłącznie austriacką część monarchii austro-węgierskiej – tzw. Przedlitawię.

  Georg Ritter von Schönerer (Georg Heinrich Schönerer, ur. 17 lipca 1842 r. w. Wiedniu, zm. 14 sierpnia 1921 r. w Zwettl) – austriacki szlachcic, ziemianin i polityk, aktywny w 2 poł. XIX i początku XX wieku.

  Od młodości był aktywnym działaczem politycznym. W latach 1873-1878 i 1897-1907 członek austriackiego parlamentu. Początkowo o poglądach liberalnych, później radykalnie narodowościowych, antysłowiańskich i antykatolickich. W 1879 r. założył antysemicką organizację Pangermańskich Nacjonalistów, na czele której stał w l. 1882-1889. W tym czasie żądał usunięcia rządów Habsburgów i utworzenia Wielkich Niemiec pod hegemonią Prus, głosząc przy tym hasło Przez jedność do czystości. W maju 1888 za pobicie redaktorów liberalnej gazety Neues Wiener Tagblatt Schönerer na kilka miesięcy trafił do więzienia, a ponadto pozbawiony został mandatu poselskiego oraz tytułu szlacheckiego. Kierowany przez niego ruch polityczny rozpadł się, a większość jego członków przyłączyła się do Niemieckiego Zjednoczenia Narodowego (późniejszej Niemieckiej Partii Narodowej) lub Partii Chrześcijańsko-Społecznej. Na ławy Reichsratu wrócił w 1897, kiedy został wybrany posłem z Chebu. Mimo że jego partia nie odniosła dużych sukcesów na arenie politycznej, prezentowana przez niego ideologia znacząco wpłynęła na młodego Adolfa Hitlera oraz formułę działania NSDAP. Sam Hitler określił go jako myśliciela wspaniałego i głębokiego. Przypisuje mu się autorstwo pseudo-średniowiecznego pozdrowienia "Heil!". Nazywany był przez swoich popleczników "führerem". Oba te słowa na stałe weszły do słownictwa używanego przez zwolenników ideologii nazistowskich. W kolejnych latach przywódca antyklerykalnego ruchu Los-von-Rom-Bewegung. Hasło wzywające do zerwania z Rzymem rzucił on wobec poparcia, udzielanego przez Kościół katolicki "antynarodowej" dynastii Habsburgów. Z powodu przyjmowania postawy konsekwentnej negacji i ekstremizmu poglądów Schönerer popadał w coraz większą izolację polityczną. Po śmierci Bismarcka corocznie jeździł ze swoimi zwolennikami na grób Żelaznego Kanclerza w Friedrichsruh i tam też został w 1921 pochowany zgodnie ze swoją ostatnią wolą.

  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Zamek Rosenau

  Od 1883 r. był właścicielem zamku Rosenau (Rosenau) w Dolnej Austrii, w pobliżu miejscowości Zwettl, który to obiekt wraz z majątkiem zakupił w 1868 roku jego ojciec Matthias Schönerer. Na zamku tym Georg Ritter von Schönerer zmarł w 1921 r.

  Przypisy

  1. Piotr Majewski "Niemcy sudeccy 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007, s. 111
  2. Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, s. 228, ISBN 978-83-04-04962-8
  3. Anton Denk "Austriackie Muzeum Wolnomularskie w Zamku Rosenau", 2010-09-20
  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Liberalizm (łac. liberalis – wolnościowy, od łac. liber – wolny) – ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi. Innymi wartościami cenionymi przez liberałów są wartości demokratyczne, wolności i prawa obywatelskie czy własność prywatna i wolny rynek.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dolna Austria (Niederösterreich) – kraj związkowy w północnej Austrii. Graniczy z Czechami, Słowacją, Burgenlandem, Styrią, Górną Austrią oraz otacza kraj związkowy Wiedeń. Stolicą landu jest Sankt Pölten. Krajobrazowo dzieli się na:
  Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (ur. 1 kwietnia 1815 w Schönhausen (Elbe), zm. 30 lipca 1898 we Friedrichsruh) – książę von Bismarck-Schönhausen, książę von Lauenburg; niemiecki polityk, premier Prus, kanclerz Rzeszy zwany Żelaznym Kanclerzem. Przyczynił się do zjednoczenia Niemiec. W polityce wewnętrznej zwolennik ewolucyjnego konserwatyzmu.
  Los-von-Rom-Bewegung (niem. ruch za oderwaniem się od Rzymu) − ruch protestancki o motywach politycznych i antykatolickich zapoczątkowany w Austrii pod koniec XIX wieku.
  Mathias von Schönerer (ur. 9 stycznia 1807 w Wiedniu, zm. 30 października 1881 tamże) – austriacki inżynier kolejnictwa, budowniczy kolei konnej Linz – Budweis – pierwszej publicznej linii kolei żelaznej na kontynencie europejskim, Kolei Południowej (niem. Südbahn) Wiedeń – Gloggnitz i linii Mödling – Laxenburg (niem. Laxenburger Bahn); budowniczy pierwszego tunelu kolejowego w Austrii, tzw. Busserltunnel; założyciel pierwszych zakładów produkcji lokomotyw w Austrii (późniejszej Lokomotivfabrik der StEG).
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Antysemityzm – postawa wyrażająca uprzedzenie, niechęć, wrogość i dyskryminację Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub rasowa, argumentowana powodami religijnymi, gospodarczymi lub politycznymi. Jest przeciwieństwem filosemityzmu. Ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia niemieckiego nazizmu, doprowadzając do próby wyniszczenia narodu żydowskiego w okupowanej Europie.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.