• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geologia regionalna

  Przeczytaj także...
  Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.Geografia fizyczna – jeden z podstawowych działów geografii (obok geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej), bada środowisko przyrodnicze jako całość (geografia fizyczna ogólna) oraz jego poszczególne komponenty (składniki):

  Geologia regionalna – dział geologii zajmujący się wiedzą o ogólnych rysach budowy geologicznej znacznych regionów Ziemi przedstawiana na tle ich ogólnej historii geologicznej.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • geografia fizyczna
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wojciech Jaroszewski, Leszek Marks, Andrzej Radomski: Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1985, ​ISBN 83-220-0196-7
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.