• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geologia morza

  Przeczytaj także...
  Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.Geotektonika – dział tektoniki zajmujący się procesami zachodzącymi w skorupie ziemskiej w skali globalnej lub regionalnej.
  Tektonika (gr tektonikề – sztuka budowy) - nauka o budowie skorupy ziemskiej oraz o procesach wpływających na nią.

  Geologia morza zajmuje się badaniem budowy oraz procesami wpływającymi na ukształtowanie (tektonika), a także właściwościami, historią powstania oraz procesami zachodzącymi na dnie oceanów (geologia, geotektonika).
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.