• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geografia usług

  Przeczytaj także...
  Geografia ekonomiczna – dział geografii badający zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne występujące w przestrzeni geograficznej. Jest nauką na pograniczu ekonomii (czyli nauki o gospodarce, wytwarzaniu, podziale itd.) i geografii (czyli nauce o Ziemi, zasobach, przyrodzie itd.).Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.
  Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

  Geografia usług – dział geografii ekonomicznej, zajmujący się działalnością nieprodukcyjną związaną z usługami w aspekcie przestrzennym. Rozpatruje się je z punktu ich znaczenia w gospodarce, wpływu na kształtowanie się sieci osadniczej i zaspokojenia potrzeb ludzkich.

  Wraz z powstawaniem społeczeństwa postindustrialnego usługi zyskały na znaczeniu i wysunęły się na czoło gospodarki. Geografia dostępu do szkolnictwa oraz do służby zdrowia jest kluczowa w opisywaniu zróżnicowania poziomu życia, nierówności społecznych i przestrzennych.

  Społeczeństwo postindustrialne (inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe) - społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji.Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.

  Zainteresowania badawcze geografii usług mogą być dzielone w zależności od typów usług (geografia handlu, geografia medyczna, geografia szkolnictwa); w zależności od odbiorców usług (usługi dla przemysłu, dla rolnictwa, dla seniorów); w zależności od skali działalności dostawców usług.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Trzeci wiek (złoty wiek, jesień życia) – okres w życiu człowieka, który określa starość, wiek emerytalny, podeszły wiek; umowny, ostatni etap życia ludzi.

  Bibliografia[]

 • Anna Runge, Jerzy Runge: Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Videograf Edukacja, 2008, s. 104. ISBN 978-83-60763-48-3.
 • Robert Guzik: Geografia usług. W: Antoni Jackowski (red.): Encyklopedia szkolna Geografia. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004, s. 138. ISBN 83-7389-845-X. (pol.)
 • Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta i realizowane z udziałem klienta, często - w celach komercyjnych. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja i każdy inny podmiot. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza praca ludzka w procesie produkcji poprzez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu.Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zielona Sowa – krakowskie wydawnictwo działające od 1995 roku, publikujące klasykę literatury pięknej, współczesną prozę i poezję polską, wielkie dzieła filozoficzne, książki dziecięce oraz młodzieżowe, a także rozmówki językowe, poradniki, encyklopedie, leksykony i słowniki. Przez kilka lat wydawnictwo publikowało pismo literacko-artystyczne "Studium" – dwumiesięcznik prezentujący najnowsze nurty w rodzimej poezji i prozie. Związana z tym pismem seria książkowa objęła ponad 80 tomów najnowszej literatury polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.