• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geografia Liechtensteinu  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.
  Ls-map.png

  Liechtenstein jest krajem położonym w Europie Zachodniej, a dokładnie w Alpach Retyckich, na wschodnim brzegu Renu.


  Spis treści

 • 1 Powierzchnia i granice
 • 2 Budowa geologiczna i rzeźba
 • 3 Klimat
 • 4 Wody
 • 5 Flora i fauna
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • 7.1 Bibliografia
 • 7.2 Linki zewnętrzne
 • Powierzchnia i granice[]

  Powierzchnia - 160 km

  Świerk (Picea A. Dietr.) – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków. Występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej. Gatunkiem typowym jest Picea rubra A. Dietrich.Rzeka graniczna - rzeka, wzdłuż której została wytyczona granica danej jednostki administracyjnej lub innego terytorium.

  Skrajne punkty: północny 4714'N (Ruggel), południowy 4703'N (miejscowość Balzers), zachodni 929'E (zakole Renu), wschodni 938'E (Scheunkopf). Zachodnią granicę kraju stanowi Ren, zaś resztę pasma górskie. Rozciągłość południkowa wynosi 24,8 km, a równoleżnikowa 12,5 km.

  Granice - Liechtenstein jako kraj śródlądowy graniczy od zachodu i południa ze Szwajcarią na długości 41 km, a od wschodu z Austrią na długości 37 km.

  Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązuje demokracja bezpośrednia. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów.Ren (fr. Rhin, niem. Rhein, nid. Rijn, ret. Rein) – jedna z najdłuższych rzek w Europie, licząca 1233 km, w tym 865 km w Niemczech Ren wypływa z Alp Szwajcarskich (gdzie ma swoje źródło), przez Jezioro Bodeńskie, dalej na północ tworząc granicę między Francją a Niemcami. Ren uchodzi poprzez Deltę Renu i Mozy do Morza Północnego na zachód od Rotterdamu w Holandii.
  Zdjęcie wykonane z kosmosu


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gampriner Seele – jezioro we wsi Gamprin (między kanałem Renu i Ruggeller Strasse), w Liechtensteinie o powierzchni 1,53 ha, jedyny naturalny zbiornik wodny w tym kraju. Otoczone jest przez zwartą roślinność: trzciny, krzewy i drzewa. Powstało w 1927 roku po powodzi na Renie.
  Alpy Retyckie (niem. Rätische Alpen, wł. Alpi Retiche) – część Centralnych Alp Wschodnich, stanowiąca zarazem najwyższą strefę w obrębie Alp Wschodnich. Najwyższym szczytem jest Piz Bernina, który osiąga wysokość 4049 m, co czyni z niego najwyższy szczyt całych Alp Wschodnich. Alpy Retyckie zajmują znaczny obszar na styku granic Szwajcarii, Włoch, Liechtensteinu i Austrii. Nazwa Alp Retyckich wywodzi się od starożytnego plemienia Retów i pochodzącej od nich nazwy rzymskiej prowincji Recji obejmującej m.in. obszar Alp Retyckich.
  Grauspitz (niem. szary szczyt) – najwyższy szczyt Liechtensteinu, położony na granicy ze Szwajcarią, na niektórych mapach oznaczany jako "Vorder Grauspitz".
  Buk (Fagus L.) – rodzaj drzew z rodziny bukowatych obejmujący 9–10 gatunków. Występują one głównie w strefie umiarkowanej na półkuli północnej. W Polsce występuje w stanie naturalnym tylko buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.). Uprawianych jest kilka gatunków obcych i liczne odmiany ozdobne buka zwyczajnego. Gatunkiem typowym jest Fagus sylvatica L..

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.