• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geografia Gujany  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Wyżyna – obszar, którego wysokości bezwzględne przekraczają 300 metrów n.p.m., a wysokości względne są na ogół mniejsze niż 300 m. Z obszarów wyżyn wyłączane są bowiem obszary o szczególnie urozmaiconej rzeźbie i wysokościach względnych przekraczających 300 m stosunku do najbliższych den dolinnych, czyli góry. Różnice w wysokościach względnych w obrębie wyżyny są więc stosunkowo małe. W Polsce i innych krajach często przyjmuje się za dolną granicę wyżyn poziomicę 200 m n.p.m. Na mapie hipsometrycznej niższe wyżyny wyróżnione są barwami żółtymi, podobnie jak i najniższe partie gór, np. pogórza, natomiast najwyższe wyżyny - jasnymi odcieniami koloru brązowego. Nad wyżynami, powyżej 500 m n.p.m. rozciągają się góry niskie. Wyjątkiem w skali światowej jest Wyżyna Tybetańska, która znajduje się na wysokości około 4500 m n.p.m. Zalicza się ją do wyżyn, a nie do gór, ponieważ jest płaska - spełniony jest warunek deniwelacji (różnicy między dwoma wzniesieniami) mniejszej niż 300 metrów.
  Mapa fizyczna Gujany

  Gujana – niewielkie państwo leżące w północnej części Ameryki Południowej, nad Oceanem Atlantyckim. Gujana jest nizinnym krajem o wilgotnym, równikowym klimacie i bujnej, dobrze zachowanej roślinności.

  Powierzchnia, skrajne punkty i granice[ | edytuj kod]

  Powierzchnia - 214 969 km co odpowiada 2/3 powierzchni Polski.

  Skrajne punkty: 8°26'N, południowy 1°10'N, zachodni 61°23'W, wschodni 56°29'W. Rozciągłość południkowa wynosi 800 km, a równoleżnikowa 530 km. Przeciętna jednak szerokość Gujany wynosi 250 km.

  Grobla – wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece.Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.

  Gujana graniczy z następującymi państwami:

 • Brazylia - 1 119 km
 • Surinam - 600 km
 • Wenezuela - 743 km
 • Mapa satelitarna Gujany

  Linia brzegowa - 459 km

  Sawanna na Wyżynie Gujańskiej

  Budowa geologiczna i rzeźba[ | edytuj kod]

  W Gujanie można wyróżnić 3 regiony geograficzne różniące się ukształtowaniem terenu. Gujana jest przeważnie nizinna, a tereny wyżynne i górzyste ograniczają się do regionów leżących na południowy zachodzie, wzdłuż granicy z Brazylią i Wenezuelą. Obszar Gujany znajduje się w regionie geologicznym tarczy gujańskiej, będącej częścią płyty południowoamerykańskiej.

  Ocean Atlantycki (Atlantyk) – drugi pod względem wielkości ocean na Ziemi pokrywający około jednej piątej jej powierzchni. Nazwa wywodzi się z mitologii greckiej i oznacza „Morze Atlasa”. Jak napisał Hezjod w swym eposie Prace i dni: „Ojciec Zeus utworzył, na krańcach zamieszkałego świata, gdzie nie docierają ludzie i nie mieszkają bogowie nieśmiertelni, otoczone pełnym głębokich wirów oceanem Wyspy Błogosławione, gdzie życie toczy się bez mozołu i smutku”. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Atlantycki.Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.

  Obszar wybitnie nizinny ciągnie się w szerokim na około 80 km pasie nadbrzeżnym, gdzie w niektórych miejscach występują depresje zabezpieczone systemem kanałów i tam. M.in. stolica kraju Georgetown leży w obszarze depresyjnym, zabezpieczona groblami. Region te jest zbudowany z osadów morskich i rzecznych. Obszary nizinne występują także poza strefą nadmorską zajmują znaczną część Gujany. Cechują się pagórkowatym krajobrazem, a miejscami także równinnym. Najwyższa część kraju leży na obszarze Wyżyny Gujańskiej porozcinanej na osobne masywy wieloma dolinami rzek. W jednym z łańcuchów górskich, na połączeniu granic z Wenezuelą i Brazylią (Sierra de Pacaraima) znajduje się najwyższy szczyt kraju Roraima o wysokości 2 810 m n.p.m. Region te zbudowany jest z twardych i odpornych piaskowców prekambryjskich.

  Epifit (gr. epi – na, phyton – roślina), porośle, aerofit – roślina rosnąca na innej roślinie, ale zwykle nie prowadząca pasożytniczego trybu życia. Korzysta z innego gatunku jako podpory, a odżywia się najczęściej samodzielnie. W ekosystemach lądowych wyrasta często w miejscach, gdzie gromadzi się martwa materia organiczna (np. w kącie gałęzi/pędu) lub osiedla się na pędach innych roślin, a składniki odżywcze i wodę pobiera z powietrza i niesionych przez nie pyłów, opadów i detrytusu gromadzącego się w kątach pędów. Nieliczne epifity wykształcają ssawki i wyzyskują w różnym zakresie swego żywiciela (np. jemiołowate i loganiowate). Epifityzm jest szczególnie częsty wśród gatunków organizmów wodnych, które jako peryfiton porastają organy makrofitów.Leniwce – ogólna nazwa dwóch rodzin z rzędu szczerbaków: leniwcowatych (Bradypodidae) – nazywanych również leniwcami trójpalczastymi – i Megalonychidae, do których zaliczane są leniwce dwupalczaste.

  Linia brzegowa jest słabo rozwinięta, na jej odcinku znajduje się szeroka delta rzeki Essequibo. Wybrzeże jest płaskie, w wielu miejscach zabagnione, gdzie niemal na całej długości ma postać mangrową. Miejscami tylko występują plaże.

  Roraima - najwyższa góra Gujany


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Nizina – równinna lub prawie równinna wielka forma ukształtowania terenu, obszar leżący na wysokości od 0 do 300 m n.p.m..
  Pajęczaki (Arachnida) – gromada stawonogów z grupy szczękoczułkowców. Obejmuje ponad 61 tys. gatunków sklasyfikowanych w kilkunastu rzędach.
  Surinam (nid. Suriname, Republika Surinamu – Republiek Suriname) – państwo w północno-wschodniej części Ameryki Południowej, położone nad Oceanem Atlantyckim. Do 25 listopada 1975 kolonia holenderska pod nazwą Gujana Holenderska.
  Tukany (Ramphastidae) – rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych (Piciformes). Obejmuje gatunki leśne, zamieszkujące Amerykę od południowego Meksyku po Paragwaj i północną Argentynę.
  Wyżyna Gujańska – wyżyna w północnej części Ameryki Południowej, między Niziną Orinoko a Niziną Amazonki. Zajmuje powierzchnię ok. 1,2 mln km².
  Kapibara (z guarani Kapiÿva, łac. Hydrochoerus hydrochaeris) – największy żyjący współcześnie gatunek gryzonia z rodziny marowatych. Niektórzy autorzy umieszczają kapibarę w monotypowej rodzinie kapibarowatych (Hydrochoeridae). Jest roślinożernym zwierzęciem wodno-lądowym, zamieszkującym tereny Ameryki Południowej. H.hydrochaeris jest gryzoniem o masywnej budowie ciała – jego waga dochodzi nawet do 65 kg.
  Georgetown – stolica, główny port i największe miasto Gujany, położone na wybrzeżu Atlantyku, u ujścia Demerary. Ok. 200 tys. mieszkańców (1999, szacunkowo).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.876 sek.