• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geograf Bawarski  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.Miloxi – domniemane plemię zachodniosłowiańskie wymienione przez Geografa Bawarskiego. Mieli według tego źródła posiadać 67 osad. Istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że nazwa ta odnosi się do plemienia wielkopolskiego. Henryk Łowmiański uważał, że nad rzeką Mogielnicą, która jest niewielkim dopływem Warty zamieszkiwało plemię Mogilan. Stanisław Zakrzewski utożsamił hipotetycznych Mogilan z Miloxi wymienionymi przez Geografa Bawarskiego.
  Spis plemion i grodów według analizy | edytuj kod]
 • Część 1: Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii.
 • (1) Isti sunt qui propinquiores resident finibus Danaorum, quos vocant Nortabtrezi, ubi regio, in qua sunt civitates LIII per duces suos partite.
  (2) Uuilci, in qua civitates XCV et regiones IIII.
  (3) Linaa est populus, qui habet civitates VII.
  (4-6) Prope illis resident, quos vocant Bethenici et Smeldingon et Morizani, qui habent civitates XI.
  (7) Iuxta illos sunt, qui vocantur Hehfeldi, qui habent civitates VIII.
  (8) Iuxta illos est regio, que vocatur Surbi, in qua regione plures sunt, que habent civitates L.
  (9) Iuxta illos sunt quos vocant Talaminzi, qui habent civitates XIII.
  (10) Beheimare, in qua sunt civitates XV.
  (11) Marharii habent civitates XL.
  (12) Uulgarii regio est inmensa et populus multus habens civitates V, eo quod mutitudo magna ex eis sit et non sit eis opus civitates habere.
  (13) Est populus quem vocant Merehanos, ipsi habent civitates XXX.
  Iste sunt regiones, que terminant in finibus nostris.

  Fulda – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Kassel, siedziba powiatu Fulda, nad rzeką Fuldą. Liczy 64 340 mieszkańców (30 czerwca 2012).Bułgarzy – naród z grupy południowych Słowian, zamieszkujący głównie Bułgarię, w mniejszej liczbie także Macedonię, Grecję, Ukrainę i Mołdawię.
 • Część 2 : Isti sunt, qui iuxta istorum fines resident.
 • (14) Osterabtrezi, in qua civitates plus quam C sunt.
  (15) Miloxi, in qua civitates LXVII.
  (16) Phesnuzi habent civitates LXX.
  (17) Thadesi plus quam CC urbes habent.
  (18) Glopeani, in qua civitates CCCC aut eo amplius.
  (19) Zuireani habent civitates CCCXXV.
  (20) Busani habent civitates CCXXXI.
  (21) Sittici regio inmensa populis et urbibus munitissimis.
  (22) Stadici, in qua civitates DXVI populousque infinitus.
  (23) Sebbirozi habent civitates XC.
  (24) Unlizi populus multus civitates CCCCXVIII.
  (25) Neriuani habent civitates LXXVIII.
  (26) Attorozi habent civitates CXLVIII, populus ferocissimus.
  (27) Eptaradici habent civitates CCLXIII.
  (28) Uuilerozi habent civitates CLXXX.
  (29) Zabrozi habent civitates CCXII.
  (30) Znetalici habent civitates LXXIIII.
  (31) Aturezani habent civitates CIIII.
  (32) Chozirozi habent civitates CCL.
  (33) Lendizi habent civitates XCVIII.
  (34) Thafnezi habent civitates CCLVII.
  (35) Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cuncte genetes Sclauorum exorte sint et originem, sicut affirmant, ducant.
  (36) Prissani civitates LXX.
  (37) Uelunzani civitates LXX.
  (38) Bruzi plus est undique quam de Enisa ad Rhenum
  (39) Uuizunbeire
  (40) Caziri civitates C.
  (41) Ruzzi.
  (42) Forsderen.
  (43) Liudi.
  (44) Fresiti.
  (45) Serauici.
  (46) Lucolane.
  (47) Ungare.
  (48) Uuislane.
  (49) Sleenzane civitates XV.
  (50) Lunsizi civitates XXX.
  (51) Dadosesani civitates XX.
  (52) Milzane civitates XXX.
  (53) Besunzane civitates II.
  (54) Uerizane civitates X.
  (55) Fraganeo civitates XL.
  (56) Lupiglaa civitates XXX.
  (57) Opolini civitates XX.
  (58) Golensizi civitates V.

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Wiślanie – plemię zachodniosłowiańskie z grupy plemion lechickich zamieszkujące we wczesnym średniowieczu tereny w dorzeczu górnej Wisły.

  Nowe spojrzenie na identyfikację plemion wymienianych przez Geografa przedstawia praca Jerzego Nalepy z 2003 r. (O nowszym ujęciu problematyki plemion słowiańskich u „Geografa Bawarskiego”. Uwagi krytyczne, Slavia Occidentalis, T. 60 (2003), s. 9-63).

  Wnioski[ | edytuj kod]

  Liczba podana rzymskimi cyframi za nazwą plemienia oznacza ilość civitates (l.m. od lat. civitas = społeczność, gmina, osada). W tym spisie nie ma Polan ani Chorwatów.

  Według mapy teren dzisiejszej Wielkopolski (okolice pierwszej stolicy Polski) zamieszkiwało plemię (15) Miloxi, in qua civitates LXVII (67 osad).

  Liczba mnoga – forma fleksyjna, tj. przypadek w deklinacji i w koniugacji, oznaczający wiele przedmiotów lub osób, a także w przypadku przedmiotów zbiorowych – grupy tych przedmiotów (np. piasek w liczbie pojedynczej oznacza wiele ziaren piasku, ale istnieje też forma w liczbie mnogiej – piaski – mogąca się odnosić do większych zbiorów – np. piaski pustyni; podobnie armia to grupa ludzi, gramatycznie liczba pojedyncza, istnieje jednak rzeczownik armie w liczbie mnogiej).Eugeniusz Kucharski (ur. 12 grudnia 1880 w Drohobyczu, zm. 12 sierpnia 1952 w Toruniu) – polski historyk i teoretyk literatury.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Louis-Gabriel Du Buat-Nançay [1732-1787]
  2. Janusz Roszko, Kolebka Siemowita, Warszawa: „Iskry”, 1980, s. 18, ISBN 83-207-0090-6, OCLC 830238846.
  3. Tomasz Jasiński. Początki Polski w nowym świetle. „Nauka”. 4, s. 7-18, 2007. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN (pol.). [dostęp 28-06-2014]. 
  4. Choć niektórzy odnajdują ich pod niejednoznaczną nazwą Chozirozi
  5. Lokalizacja plemion - mapka (ros.)
  Państwo wschodniofrankijskie - jedno z trzech państw powstałych na mocy traktatu z Verdun z 843 r. Jego królem został Ludwik II Niemiecki. Na terenie tego państwa wykształcało się przez wieki państwo niemieckie. Państwo wschodniofrankijskie określane od XI wieku mianem regnum teutonicorum, było poprzednikiem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Do początku XII wieku nazywało się oficjalnie regnum francorum orientalium, czyli Królestwo Wschodnich Franków.Węgrzy (t. Madziarzy, węg. l.poj. magyar, l.mn. magyarok) – naród europejski z grupy ludów ugrofińskich, zamieszkujący głównie własne państwo narodowe - Węgry w Europie Środkowej, posługujący się językiem węgierskim.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dagome iudex – incipit pochodzącego z końca X wieku regestu kopii dokumentu donacyjnego władcy identyfikowanego z księciem Polski Mieszkiem I, darowującego państwo, nazwane w dokumencie „państwem gnieźnieńskim”, w opiekę Stolicy Apostolskiej. Dokument, na którym oparł się kopista sporządzony został prawdopodobnie w kancelarii wystawcy w Gnieźnie (możliwe jest również, że powstał w Quedlinburgu lub w Rzymie) około 991 roku.
  Serbowie (Срби) – naród południowosłowiański mieszkający głównie w Serbii, Chorwacji, Bośni, Słowenii, Macedonii, Czarnogórze i Stanach Zjednoczonych. Jest ich ogółem około 13 mln. Mówią w swoim języku narodowym serbskim. W większości są prawosławnymi.
  Glinianie (także Linianie, Gliwianie, Liwianie) - średniowieczne plemię słowiańskie zamieszkujące nad rzeką Eldeną (Stepienica?), prawym dopływem Łaby (na terenie dzisiejszej Brandenburgii). Południowi sąsiedzi Warnów. Należeli do związku obodryckiego. Centralny gród warowny nad Łabą oraz stolica: Łączyn - dzisiejsze Lenzen nad rzeką Loknitz, koło Wittenberge w Niemczech, gdzie rozegrała się w 929 bitwa między Sasami a Słowianami, zakończona klęską ostatnich. Inny znany gród to Pothlustim (Putlitz). Plemię zostało podbite w 1136 przez Albrechta Niedźwiedzia. Dawne ziemie Glinian otrzymały nazwę "Prignitz" obecnie powiat Prignitz - Niemcy.
  Drewlanie (ukr. Деревляни, ros. Древляне) – jedno z plemion należące do grupy wschodnich plemion słowiańskich.
  Joachim Lelewel (ur. 22 marca 1786 w Warszawie, zm. 29 maja 1861 w Paryżu) – polski historyk, bibliograf, numizmatyk, poliglota (znał 12 języków), heraldyk i działacz polityczny.
  Brsjacy, Berzitowie, Berzetowie, Berzite, Werzyci, Werzitowie – plemię słowiańskie zamieszkujące tereny rozciągające się od dwóch wielkich jezior macedońskich: Prespańskiego i Ochrydzkiego aż do miasta Veles nad Wardarem, przez Greków zwane Berzitią.
  Thafnezi - plemię wymienione przez Geografa Bawarskiego. Miało posiadać 257 grodów (Thafnezi habent civitates CCLVII). Lokalizacja tego plemienia pozostaje nieznana.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.