• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geofizyka otworowa

  Przeczytaj także...
  Otwór wiertniczy – wyrobisko podziemne w kształcie otworu o cylindrycznym kształcie, o znacznie większej głębokości w stosunku do średnicy, wiercone w skałach skorupy ziemskiej. Ukończony otwór wiertniczy nazywa się odwiertem.Geofizyka – dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce.

  Geofizyka otworowa (dawniej geofizyka wiertnicza) – jest to zespół metod geofizycznych realizowanych w otworze wiertniczym.

  Pomiary geofizyczne wykonywane w otworach wiertniczych nazywamy profilowaniem i oznaczamy literą P. Nazwa profilowania pochodzi od mierzonej własności fizycznej (np. mierzenie oporności elektrycznej to profilowanie oporności PO). Pomiarów dokonuje się sondami, zazwyczaj podczas ruchu z dołu do góry.

  Dostarcza szczegółowych informacji o:

 • profilu litologicznym otworu
 • parametrach fizycznych skał (porowatość, obecność płynów złożowych)
 • stanie technicznym otworu (nieszczelności, ucieczki płuczki)
 • stanie ośrodka skalnego w warunkach naturalnego zalegania
 • Podział geofizyki otworowej[edytuj kod]

 • Elektrometria wiertnicza
 • Profilowanie oporności PO
 • Sondowanie oporności SO
 • Mikroprofilowanie oporności mPO
 • Sterowane profilowanie oporności POst
 • Sterowane mikroprofilowanie oporności mPOst
 • Profilowanie potencjałów polaryzacji naturalnej PS
 • Profilowanie indukcyjne PI
 • Profilowanie oporności płuczki POpł
 • Profilowanie dielektryczne PD
 • Profilowanie potencjałów polaryzacji wzbudzonej PW
 • Profilowanie prądowe PP
 • Profilowanie ślizgowych kontaktów PSK
 • Profilowanie potencjałów elektrodowych PPE
 • Radiometria wiertnicza
 • Profilowanie gamma PG
 • Spektrometryczne profilowanie gamma SPG
 • Gęstościowe profilowanie gamma-gamma PGGg
 • Selektywne profilowanie gamma-gamma PGGs
 • Profilowanie neutron-gamma PNG
 • Profilowanie neutron-neutron PNN
 • Impulsowe profilowanie neutronowe IPN
 • Profilowanie wzbudzonej aktywności PWA
 • Profilowanie rentgenoradiometryczne PRR
 • Profilowanie magnetyzmu jądrowego PMJ
 • Termometria wiertnicza
 • Profilowanie temperatury w warunkach ustalonej równowagi cieplnej PTu
 • Profilowanie temperatury w warunkach nie ustalonej równowagi cieplnej PTn
 • Magnetometria wiertnicza
 • Profilowanie podatności magnetycznej PPM
 • Profilowanie pola magnetycznego PZM
 • Inne metody geofizyki wiertniczej
 • Profilowanie akustyczne PA
 • Profilowanie grawimetryczne PGr
 • Profilowanie średnicy PŚr
 • Profilowanie gazowe PGaz
 • Profilowanie luminescencyjne PL • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.