• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geodeta

  Przeczytaj także...
  Geodezja niższa, inaczej geodezja ogólna, geodezja szczegółowa, geodezja na płaszczyźnie, miernictwo – dział geodezji zajmujący się pomiarami „małych obszarów”, dla których powierzchnią odniesienia może być płaszczyzna pozioma.Uprawnienia geodezyjne - uprawnienia nadawane przez Komisję Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Egzaminy składają się z części pisemnej oraz ustnej. Po pozytywnym wyniku egzaminu dana osoba otrzymuje tytuł geodety uprawnionego (do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii).
  Osoba zaufania publicznego (również: zawód zaufania publicznego, ZZP) – osoba publiczna, która powinna cieszyć się zaufaniem innych ludzi, na rzecz których prowadzi działalność zawodową.
  Geodeta w terenie (1952)
  Studenci Wydziału Geodezji Politechniki Gdańskiej.

  Geodeta – osoba zajmująca się geodezją.

  Przed II wojną światową zawód geodety polegał na zajmowaniu się geodezją jako dyscypliną naukową (dziedziną wiedzy), natomiast osoba zajmująca się miernictwem – wykonująca prace geodezyjne związane z pomiarami małych powierzchni (geodezja niższa) – nazywała się mierniczym przysięgłym i była osobą wykonującą zawód zaufania publicznego. Taki podział należał do polskiej tradycji i został zmieniony z powodów politycznych po 1945.

  Międzynarodowa Federacja Geodetów, w skrócie FIG (fr. Fédération Internationale des Géomètres, ang. International Federation of Surveyors) - międzynarodowa organizacja dla krajowych organizacji profesjonalnych geodetów, oraz innych osób z pokrewnych dziedzin.Mierniczy przysięgły – osoba zajmująca się miernictwem (rodzajem geodezji) jako wolnym zawodem w Polsce w latach 1925–1952.

  Aby geodeta mógł pełnić samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, musi mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe.

  Organizacje międzynarodowe[ | edytuj kod]

 • Międzynarodowa Federacja Geodetów (FIG)
 • Międzynarodowa Organizacja Studentów Geodezji (IGSO)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Główny Geodeta Kraju
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ryszard Hycner, Paweł Hanus: Wykonawstwo geodezyjne. Katowice: Wydawnictwo Gall, 2007. ISBN 978-83-60968-01-7.
  2. Uprawnienia zawodowe. gugik.gov.pl. [dostęp 2016-05-26].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Witryna internetowa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

 • Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.Miernictwo – historyczna, obecnie zanikająca nazwa, odnosząca się do geodezji niższej – nauki zajmującej się wszelkimi rodzaju pomiarami lądowymi. Zwykle w geodezji jest to dział dotyczący pomiarów, przy których nie jest wymagane uwzględnianie kulistości Ziemi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Przez profesję w socjologii i antropologii rozumie się te zawody, które wymagają długotrwałego przygotowania, zazwyczaj poprzez konieczność odbycia studiów wyższych, a także często stażu zawodowego. Dla profesji charakterystyczne jest zrzeszanie się w stowarzyszenia zawodowe, tworzenie własnych kodeksów etycznych, a także ograniczanie dostępu do wykonywania zawodu wobec osób nie należących do organizacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.