• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gentamycyna

  Przeczytaj także...
  Aminotransferazy, transaminazy – grupa dwóch organicznych związków chemiczych: aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT). Są one enzymami uczestniczącymi w metabolizmie aminokwasów u zwierząt. Katalizują transaminację grup α-aminowych z α-aminokwasów na α-ketokwasy (α-ketoglutaran):Klotrimazol (łac. Clotrimazolum) – organiczny związek chemiczny, miejscowo działający środek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych imidazolu. Praktycznie nie wchłania się przez skórę. W niewielkim stopniu wchłania się przez błony śluzowe.
  Wymioty (łac. vomitus, emesis) – gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony oraz klatki piersiowej. Często nudności poprzedzają lub towarzyszą wymiotom.

  Gentamycynaorganiczny związek chemiczny, antybiotyk aminoglikozydowy o działaniu bakteriobójczym, wykazujący działalność jedynie wobec bakterii tlenowych, zwłaszcza pałeczek Gram-ujemnych. Produkt promieniowców z gatunku Micromonospora.

  Kreatynina (z gr. kreas − mięso, nazwa systematyczna: 2-imino-1-metyloimidazolidyn-4-on) − organiczny związek chemiczny, pochodna kreatyny. Jest bezwodnikiem kreatyny, występuje we krwi i moczu. Stanowi produkt metabolizmu, jest wydalana z organizmu przez nerki z moczem stanowiąc oprócz mocznika jeden z głównych związków azotowych. Powstaje w organizmie w wyniku nieenzymatycznego rozpadu fosforanu kreatyny. Ilość wydalanej w ciągu doby kreatyniny zależy od masy mięśni i jest charakterystyczna dla danego organizmu. Średnio z moczem wydala się ok. 14-26 mg kreatyniny na kilogram masy ciała.Antybiotyki beta-laktamowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa antybiotyków bakteriobójczych. Do tej grupy antybiotyków zaliczamy: penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy. Antybiotyki te mają wiązanie beta-laktamowe, które ulega rozerwaniu pod wpływem określonych enzymów, tzw. beta-laktamaz produkowanych przez niektóre bakterie – jednak spektrum substratowe poszczególnych enzymów jest różne.

  Spektrum działania[ | edytuj kod]

 • Enterobacteriaceae
 • Campylobacter
 • Brucella
 • Pasteurella
 • Francisella
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Acinetobacter
 • Staphylococcus
 • niektóre szczepy Streptococcus i Enterococcus – w skojarzeniu w z β-laktamami
 • Listeria monocytogenes i Actinomyces – umiarkowana aktywność
 • Mechanizm działania[ | edytuj kod]

  Mechanizm działania gentamycyny, podobnie jak innych aminoglikozydów, polega na blokowaniu syntezy białek bakteryjnych. Antybiotyk ten wiąże się nieodwracalnie z miejscem A rybosomu, uniemożliwiając bakterii włączanie nowych aminokwasów do powstającego białka. Działanie jest uzależnione od wniknięcia leku do wnętrza komórki bakteryjnej, w którym znajdują się rybosomy.

  Deksametazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym (około 30-krotnie przewyższającym hydrokortyzon) i immunosupresyjnym. Ma silne działanie przeciwobrzękowe w obrzęku mózgu pochodzenia naczynioruchowego, w nowotworach mózgu, po urazach głowy, a także po zabiegach neurochirurgicznych. Przeciwzapalne i przeciwalergiczne działanie ujawnia się już po kilku minutach po podaniu dożylnym, jak i domięśniowym.Listeria monocytogenes – gatunek względnie beztlenowej, wewnątrzkomórkowo żyjącej bakterii, która jest czynnikiem etiologicznym listeriozy. Jest jednym z najbardziej zjadliwych patogenów przenoszonych przez żywność (20 do 30 procent infekcji kończy się śmiercią), na przykład w Stanach Zjednoczonych jest ona odpowiedzialna za około 2500 zachorowań i 500 zgonów rocznie (9,7 przypadków zachorowań na milion mieszkańców), powodując tym samym większą śmiertelność niż salmonella czy Clostridium botulinum.

  Wskazania[ | edytuj kod]

 • posocznica
 • zakażenia układu moczowego i dróg oddechowych
 • zapalenie wsierdzia
 • zapalenie otrzewnej
 • zakażenia kości, skóry i tkanek miękkich
 • profilaktycznie w chirurgii w okresie okołooperacyjnym
 • okulistyka:
 • zapalenie powiek, dróg łzowych
 • zapalenie spojówek
 • zapalenie rogówki i jej owrzodzenie
 • zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka
 • profilaktycznie przed zabiegami na gałce ocznej
 • Przeciwwskazania[ | edytuj kod]

 • nadwrażliwość na gentamycynę lub inne aminoglikozydy
 • niewydolność nerek
 • myasthenia gravis
 • choroba Parkinsona
 • zaburzenia słuchu
 • Działania niepożądane[ | edytuj kod]

 • nefrotoksyczność:
 • zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi
 • białkomocz
 • skąpomocz
 • krwinkomocz
 • wałeczkomocz
 • martwica kanalików nerkowych
 • ototoksyczność:
 • szum w uszach
 • zawroty głowy
 • odwracalne uszkodzenie przedsionka ucha wewnętrznego
 • odwracalne uszkodzenie błędnika
 • rzadko utrata słuchu
 • neurotoksyczność
 • niekiedy blokada nerwowo-mięśniowa
 • osutka
 • hipomagnezemia
 • hipokalcemia
 • hipokaliemia
 • nudności, wymioty
 • bóle i osłabienie mięśni
 • zaburzenia hematologiczne
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz i stężenia bilirubiny
 • miejscowe po podaniu do worka spojówkowego:
 • pieczenie
 • zaczerwienienie
 • uczucie ciała obcego
 • Preparaty[ | edytuj kod]

 • preparaty proste:
 • Gentamycin
 • Gentamytrex
 • preparaty złożone:
 • Bedicort G – betametazon + gentamycyna
 • Dexamytrx – deksametazon + gentamycyna
 • Diprogenta – betametazon + gentamycyna
 • Garasone – betametazon + gentamycyna
 • Triderm – klotrimazol + gentamycyna + betametazon
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Indeks leków Medycyny Praktycznej 2006. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006, s. 275–276. ISBN 83-7430-060-4.
 • Brunton, Lazo, Parker Farmakologia Goodmana & Gilmana. Przekład wydania jedenastego, Lublin, Wydawnictwo Czelej, s. 1235–1253, 2007, ​ISBN 978-83-60608-50-0​.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Hipokalcemia - stan obniżonego poziomu wapnia we krwii, charakteryzujący się stężeniem wapnia całkowitego w surowicy krwi nieprzekraczającym 2,25 mmol/l.Zapalenie otrzewnej (łac. peritonitis) – proces chorobowy przebiegający w jamie otrzewnej wywołany najczęściej infekcją bakteryjną (w wyniku perforacji przewodu pokarmowego i rozsiewu flory bakteryjnej) aczkolwiek czasami do powstania zapalenia mogą przyczynić się czynniki chemiczne (np. krew, żółć, mocz, sok żołądkowy i trzustkowy). Bywa powikłaniem pooperacyjnym przy resekcji wyrostka robaczkowego, leczeniu interwencyjnym wrzodów żołądka lub dwunastnicy, itp.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wałeczki – znajdujące się w osadzie moczu cylindryczne agregaty substancji białkowych, w większej części utworzone przez białko Tamma-Horsfalla wydzielane do światła cewki nerkowej w ramieniu wstępującym pętli Henlego. Obecność wałeczków w osadzie moczu określa się jako wałeczkomocz.
  Zapalenie rogówki – stan zapalny rogówki, wywołany zarówno przez czynniki zakaźne (bakterie, wirusy, grzyby lub pierwotniaki), jak i występujący w przebiegu chorób układowych lub też będący wynikiem mechanizmów immunologicznych (ogólnych i miejscowych).
  Choroba Parkinsona (łac. morbus Parkinsoni), dawniej drżączka poraźna (łac. paralysis agitans), PD (od ang. Parkinson’s disease) – samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego. Nazwa pochodzi od nazwiska londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który w 1817 roku rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia (jego podłoże anatomiczne i biochemiczne poznano jednak dopiero w latach 60. XX wieku).
  Bilirubina (z łac. bilis – żółć, ruber – czerwony) – pomarańczowoczerwony barwnik żółciowy ssaków, produkt rozpadu hemu hemoglobiny i innych hemoprotein. Wzrost stężenia bilirubiny we krwi i tkankach może powodować zażółcenie skóry i białkówki oczu, czyli żółtaczkę. Barwnik ten wykryty został także u roślin z rodzaju strelicja.
  Skąpomocz (oliguria) – zmniejszenie ilości moczu dobowego poniżej 400–500 ml u dorosłych (przy wzroście 170 cm i wadze 70 kg). Odpowiednio u niemowląt poniżej 1 ml/kg/h oraz u większych dzieci 0,5 ml/kg/h. Spadek ilości moczu poniżej 100 ml/dobę określa się mianem bezmoczu (anuria).
  Brucella - to rodzaj Gram ujemnych bakterii będących przyczyną zakaźnej choroby - brucelozy. Brucella ma kształt małej pałeczki, nie posiada rzęsek (a więc zdolności ruchu), otoczki, nie wytwarza też przetrwalników. Drobnoustrój opisał po raz pierwszy David Bruce u zmarłego na Malcie chorego (stąd też inna nazwa: choroba maltańska). Rezerwuarem zarazka są zwierzęta.
  Pałeczka (łac. coccobacillus, l. mn. coccobacilli) – niewytwarzająca endospor morfologiczna forma bakterii o cylindrycznym, wydłużonym kształcie. Występują formy chorobotwócze. W większości barwi się Gram ujemnie. Niektórzy autorzy zaliczają tu tylko gramujemne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.