• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Generic Access Network  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.3rd Generation Partnership Project (3GPP) - wspólny projekt kilku organizacji standaryzacyjnych mający na celu rozwój systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji 3G.

  Sieć ogólnego dostępu (ang. Generic Access Network, GAN), niegdyś znana jako nielicencjonowany dostęp mobilny (ang. Unlicensed Mobile Access, UMA), dopóki nie została przejęta w kwietniu 2005 przez 3GPP (ang. 3rd Generation Partnership Project) – telekomunikacyjny system zezwalający na roaming oraz przekierowanie pomiędzy lokalnymi sieciami komputerowymi i rozległymi sieciami komputerowymi przy użyciu tych samych telefonów dwuzakresowych. Niefortunnie określenie GAN pozostaje mało znane poza projektem 3GPP, dlatego termin UMA powrócił do użytku jako określenie marketingowe.

  Roaming to mechanizm w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych (np. komórkowych lub Wi-Fi), umożliwiającym korzystanie z usług obcych sieci, bądź punktów dostępowych, w momencie gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub dostawcy internetu, z którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.DSL (ang. Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od 128 kb/s do 50 Mb/s, w zależności od zastosowanej technologii DSL w danym kraju. Dla technologii ADSL prędkość wysyłania danych jest niższa od prędkości ich odbierania, natomiast prędkości te są symetryczne w technologii SDSL. Wynalazcą modemów DSL był Joseph W. Lechleitter, pracownik firmy Bellcore, który zademonstrował projekt budowy tych urządzeń w latach 80 XX w..

  Lokalna sieć mogła być oparta na prywatnej nielicencjonowanej technologii takiej jak Bluetooth albo 802.11. Rozległa sieć jest alternatywą dla mobilnego serwisu GSM/GPRS albo UMTS.

  Usługa ta pozwoli operatorom sieci komórkowych przekazywać głos, dane i IMS/SIP (IP Multimedia Subsystem/Session Initiation Protocol), rozszerzać zastosowania telefonów komórkowych w sieciach lokalnych.

  W sieci telefonii komórkowej, telefon łączy się ze stacją bazową, dalej poprzez stacjonarne urządzenia sterujące do serwerów w podstawowej sieci operatora. Podsystem GAN, gdy aparat wykrywa sieć lokalną (LAN), ustanawia bezpieczne połączenie internetowe poprzez protokół IP dzięki bramie do serwera GAN Controller (GANC) w sieci operatora. GANC przekierowuje sygnały pochodzące z telefonu aby mogły się komunikować z inną stacją bazową. Stąd, gdy telefon komórkowy przełącza się z GSM na Wi-Fi, to wybrana sieć staje się podstawową, działającą na innej stacji bazowej.

  UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System, pol. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji.Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.

  GAN, podobnie jak UMA, był rozwinięty przez Unlicensed Mobile Access Consortium (UMAC) i jest teraz częścią 3GPP (specyfikacje TS 43.318 i TS 44.318).

  Sposoby działania[ | edytuj kod]

  Typowy telefon UMA/GAN będzie miał docelowo cztery sposoby działania:

 • GERAN-only: używa jedynie sieci telefonii komórkowej.
 • GERAN-preferred: używa sieci telefonii komórkowej gdy jest dostępna. W przeciwnym wypadku używa radiowej sieci Wi-Fi.
 • GAN-preferred: używa sieci Wi-Fi gdy jest w jej zasięgu. W przeciwnym wypadku używa sieci telefonii komórkowej.
 • GAN-only: używa tylko połączenia sieci Wi-Fi.
 • W każdym przypadku, telefon najpierw wyszukuje sieci w trybie GSM, więc wyznacza obszar jego działania. To pozwala operatorom na odnalezienie najbliższego GANC, ustalenie planu zmiany sieci i przełączenie na odpowiedni sposób działania.

  Bluetooth /ˈblu:tu:θ/ – standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, smartfon i wieloma innymi. SIP (ang. Session Initiation Protocol) – protokół inicjowania sesji, zaproponowany przez IETF standard dla zestawiania sesji pomiędzy jednym lub wieloma klientami. Jest obecnie dominującym protokołem sygnalizacyjnym dla Voice over IP i stopniowo zastępuje H.323.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej (w drugim kwartale 2010 78% połączeń w sieciach komórkowych na całym świecie wykonano dzięki tej technologii). Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.
  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".
  Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.
  Sieć lokalna (ang. LAN – Local Area Network) – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze takim jak blok, szkoła, laboratorium, czy też biuro. Główne różnice LAN, w porównaniu z siecią WAN, to m.in. wyższy wskaźnik transferu danych, czy też mniejszy obszar geograficzny.
  IP Multimedia Subsystem (IMS) - ramowa architektura opracowana przez 3GPP. Umożliwia zintegrowane przesyłanie danych i głosu w sieciach IP. Architektura IMS oparta jest o protokoły SIP, Diameter i H.248. Obecnie, w ETSI TISPAN, trwają prace nad adaptacją architektury IMS do sieci o dostępie stacjonarnym.
  802.11 to grupa standardów IEEE dotyczących sieci bezprzewodowych sporządzonych przez grupę 11 z IEEE 802. Czasami określenia 802.11 używa się też w stosunku do pierwszego standardu z tej rodziny. Standardy 802.11 stanowią podstawę certyfikatów Wi-Fi.
  General Packet Radio Service (GPRS) – technika związana z pakietowym przesyłaniem danych w sieciach GSM. Oferowana w praktyce prędkość transmisji rzędu 30-80 kb/s umożliwia korzystanie z Internetu lub z transmisji strumieniowej audio/wideo. Użytkownik płaci w niej za faktycznie wysłaną lub odebraną ilość bajtów, a nie za czas, w którym połączenie było aktywne. GPRS nazywane jest często "technologią" 2.5G, ponieważ stanowi element ewolucji GSM (jako telefonii komórkowej drugiej generacji) do sieci w standardzie 3G.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.018 sek.