• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Generalne Gubernatorstwo - 1914-1918

  Przeczytaj także...
  Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Polsce (niem. Militärgeneralgouvernement in Polen – MGG in Polen, Militärgeneralgouvernement in Lublin) – austro-węgierska administracja okupacyjna w Królestwie Polskim (Kongresowym), działająca od 1 września 1915 r. do 3 listopada 1918 r.Okupacja wojenna (łac. occupatio bellica) – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy.
  Generalne Gubernatorstwo Belgijskie (niem. Kaiserliche Deutsche Generalgouvernement Belgien) - władze ustanowione na części okupowanego terytorium Belgii, istniejące od 26 sierpnia 1914 r, ze stolicą w Brukselii.

  Generalne Gubernatorstwo – jednostka administracyjno-terytorialna władz okupacyjnych państw centralnych w czasie I wojny światowej.

  Generalne Gubernatorstwo Belgijskie[]

  Niem. Kaiserliche Deutsche Generalgouvernement Belgien - władze ustanowione na części okupowanego terytorium Belgii, istniejące od 26 sierpnia 1914.

  Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).

  Generalne Gubernatorstwo Warszawskie[]

  Niem. Generalgouverment Warschau - władza utworzona 24 sierpnia 1915 na okupowanych przez Niemcy terenach Królestwa Kongresowego.

  Austro-węgierskie Generalne Gubernatorstwa Wojskowe[]

 • w Lublinie (niem. Militärgeneralgouvernement in Polen, Militärgeneralgouvernement in Lublin) - władza utworzona na okupowanych terenach Królestwa Kongresowego,
 • w Belgradzie (niem. k.u.k. Militar-Generalgouvernement in Serbien, k.u.k. Militärgeneralgouvernement in Belgrad ) - władza utworzona w okupowanej Serbii,
 • w Cetyni (niem. k.u.k. Militar-Generalgouvernement in Montenegro, k.u.k. Militar-Generalgouvernement in Cetinje) - władza utworzona w okupowanej Czarnogórze.
 • Zobacz też[]

 • Podział administracyjny Imperium Rosyjskiego w 1914 roku
 • I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Państwa centralne − istniejący w okresie I wojny światowej sojusz Cesarstwa Niemieckiego, Monarchii Austro-Węgierskiej, Carstwa Bułgarii i imperium osmańskiego. Przeciwnikiem państw centralnych była Ententa.
  Cesarsko-Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (niem. Kaiserlich-deutschen Generalgouverment Warschau) – niemiecka administracja okupacyjna ziem Królestwa Polskiego, utworzona 24 sierpnia 1915 roku i podlegająca bezpośrednio cesarzowi oraz kanclerzowi. Generalnym gubernatorem warszawskim mianowany został generał Hans Hartwig von Beseler.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.