• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Generalna Dyrekcja Poczt i Telegrafów

  Przeczytaj także...
  Jan Moszczyński (ur. 23 maja 1869, zm. 2 grudnia 1932 we Lwowie) – polski prawnik, urzędnik pocztowy, minister poczt i telegrafów.Ministerstwo Poczt i Telegrafów (MPiT) swoim zakresem obejmowało sprawy poczty, telegrafu i telefonu. W latach II Rzeczypospolitej funkcjonowało w latach 1919-1924 oraz od roku 1927 do zaprzestania działalności we wrześniu 1939 r. W roku 1944 powołano przez PKWN nowe ministerstwo pod nazwą Resort Komunikacji, Poczt i Telegrafu lecz tegoż samego roku powrócono do przedwojennej nazwy Ministerstwo Poczt i Telegrafów, które 11 marca 1955 r. decyzją Bieruta przekształcono w Ministerstwo Łączności.
  Stanisław Wojciechowski herbu Nałęcz (ur. 15 marca 1869 w Kaliszu, zm. 9 kwietnia 1953 w Gołąbkach) – polski polityk i działacz spółdzielczy, drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

  Generalna Dyrekcja Poczt i Telegrafów – urząd, powołany do sprawowania administracji pocztowo-telekomunikacyjnej, istniejący w latach 1924-1927.

  Pierwszy rząd Józefa Piłsudskiego – gabinet pod kierownictwem Józefa Piłsudskiego, funkcjonujący od 2 października 1926 do 27 czerwca 1928.

  Utworzenie[]

  Generalna Dyrekcja Poczt i Telegrafów została utworzona po likwidacji Ministerstwa Poczt i Telegrafów w 1923 r. Na mocy ustawy z 5 grudnia 1923 r., sprawy związane z działalnością pocztowo-telegraficzno-telefoniczną podporządkowano Ministerstwu Przemysłu i Handlu. Na jej podstawie rozporządzeniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z 18 stycznia 1924 r. powołano do życia Generalną Dyrekcję Poczt i Telegrafów (Dz. U. z 1924 r. Nr 9, poz. 85).

  Stosunek Generalnego Dyrektora Poczt i Telegrafów do Ministra Przemysłu i Handlu oraz zakres działania Generalnego Dyrektora Poczt i Telegrafów[]

  Rozporządzenie z 18 stycznia 1924 r. określało również wzajemne relacje między Ministerstwem a Generalną Dyrekcją. Minister Przemysłu i Handlu w wykonywaniu zarządu poczt i telegrafów pełnił jedynie ogólne kierownictwo. Zastrzeżono mu następujące kompetencje:

 • załatwianie spraw wynikających ze stosunku do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i Sejmu,
 • prawo wnoszenia projektów ustaw i rozporządzeń na posiedzeniach Rady Ministrów i prawo składania wniosków,
 • zawieranie umów międzynarodowych (wymagających ratyfikacji),
 • sprawy budżetu i zamknięć rachunkowych Zarządu Poczt i Telegrafów,
 • określanie taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych,
 • obsadzanie niektórych stanowisk służbowych,
 • inne, mniej istotne kompetencje.
 • Zakres działania Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów obejmował "wszystkie władze, urzędy i urządzenia pocztowe, telegraficzne, telefoniczne i radiotelegraficzne". W ramach Ministerstwa Przemysłu i Handlu Generalna Dyrekcja stanowiła odrębną jednostkę organizacyjną. Jej kompetencje obejmowały wszystkie sprawy niezastrzeżone Ministrowi Przemysłu i Handlu.

  Struktura wewnętrzna[]

  Na czele Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów stał Generalny Dyrektor, z dwoma wicedyrektorami. Generalna Dyrekcja Poczt i Telegrafów dzieliła się na 11 wydziałów:

 • administracyjny,
 • osobowy,
 • budżetowo-rachunkowy,
 • ogólno-gospodarczy,
 • organizacyjny,
 • pocztowo-krajowy,
 • pocztowo-zagraniczny,
 • komunikacyjny,
 • eksploatacji telegrafów i telefonów,
 • budowy i konserwacji,
 • radiotelegraficzny.
 • Generalni dyrektorzy Poczt i Telegrafów[]

  Generalnym dyrektorem został dotychczasowy minister poczt i telegrafów, Jan Moszczyński (do 12 maja 1926 r.), a następnie dr Zygmunt Jarszyński (od 16 maja 1926 r. do 20 stycznia 1927 r.).

  Likwidacja Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów[]

  Brak reprezentacji poczty i telegrafu na szczeblu ministerialnym negatywnie odbił się na jakości organizacji i funkcjonowaniu tej gałęzi łączności. Przy słabych wynikach finansowych poczty i zahamowaniu jej rozwoju, rząd Józefa Piłsudskiego podjął działania zmierzające do reaktywacji Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów utworzono Ministerstwo Poczt i Telegrafów, likwidując jednocześnie Generalną Dyrekcję Poczt i Telegrafów (Dz. U. z 1927 r. Nr 5, poz. 26).
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama