• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GenBank

  Przeczytaj także...
  Para zasad (pz lub bp z (ang.) base pair) - w biologii molekularnej - komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego. W parach zasad podaje się długość cząsteczek DNA.Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Defense, w skrócie: DoD) - urząd federalny Stanów Zjednoczonych, na którym spoczywa obowiązek koordynowania i nadzorowania agencji i funkcji rządu wiążących się z bezpieczeństwem narodowym i siłami zbrojnymi. Sekretarz obrony jest członkiem rządu (cabinet).
  Bioinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych. Z bioinformatyką powiązane są: genomika, proteomika, metabolomika, transkryptomika i konektomika.

  GenBank – otwarta i dostępna w Internecie amerykańska bioinformatyczna baza danych zawierająca zbiór genowych sekwencji nukleotydowych.

  GenBank, wraz z instytucjami współpracującymi, zbiera poznawane sekwencje z laboratoriów całego świata. Posiada dane dotyczące ponad 100 tysięcy organizmów. Baza rośnie wykładniczo, podwajając swoje zasoby co 10 miesięcy. GenBank przyjmuje zarówno dane z poszczególnych laboratoriów, jak i depozyty informacyjne z baz wielkoskalowych.

  Baza danych sekwencji - stosowana w bioinformatyce obszerna baza danych sekwencji monomerów występujących w DNA, RNA, białkach i innych biopolimerach.Narodowe Instytuty Zdrowia, NIH (od ang. National Institutes of Health) – amerykańska instytucja rządowa zajmująca się badaniami biomedycznymi i związanymi ze zdrowiem, część Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (United States Department of Health and Human Services).

  Historia[ | edytuj kod]

  Zespół kierowany przez Waltera Goada z Theoretical Biology and Biophysics Group w Los Alamos National Laboratory stworzył w 1979 Los Alamos Sequence Database, która została przekształcona w roku 1982 w GenBank, ufundowany przez Narodowe Instytuty Zdrowia, Narodową Fundację Nauki, Departament Energii i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Los Alamos National Laboratory na koniec 1983 roku zgromadziło ponad 2000 sekwencji.

  Departament Energii Stanów Zjednoczonych lub ang. The United States Department of Energy (DOE) – to urząd federalny Stanów Zjednoczonych Ameryki zajmujący się problemami energii i bezpieczeństwa materiałów nuklearnych. Do zadań DOE należą: amerykański program broni nuklearnych, produkcja reaktorów atomowych dla amerykańskiej floty, oszczędność energii, badania w zakresie energii, odpady promieniotwórcze, i krajowa produkcja energii.National Center for Biotechnology Information (w skrócie NCBI) jest częścią National Library of Medicine (NLM). NCBI przechowuje genetyczne sekwencje nukleotydowe (w bazie GenBank) oraz bazy artykułów biomedycznych (PubMed i PubMed Central), a także inne informacje dotyczące biotechnologii. Wszystkie te bazy danych są dostępne w sieci przez wyszukiwarkę Entrez.

  W połowie lat 80. XX wieku firma Intelligenetics z Stanford University zarządzała GenBankiem wraz z LANL. W latach 1989–1992 GenBank przeniesiono do nowo utworzonego National Center for Biotechnology Information.

  W 2005 roku liczba sekwencji znajdujących się w tej bazie przekroczyła 100 miliardów par zasad azotowych.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Serwis internetowy GenBanku
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.