• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geisteswissenschaften

  Przeczytaj także...
  Prawo nauki (prawo jakościowe) – stała relacja między własnościami rzeczy lub zdarzeniami - prawa przyczynowe, prawa rozwojowe; prawo ilościowe, zależność funkcyjna między parametrami ciała lub układu materialnego, na przykład:Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.
  Pojęcia ducha oraz duszy wywodzą się z tradycji religijnych, które przekazują informacje o objawiających się niematerialnych rozumnych istotach, czyli duchach – Bogu lub bogach, aniołach, demonach, duchach osób zmarłych etc. W filozofii o duchu nie mówi objawienie, ale jest on czy też może być postulatem rozumu, który przyjmuje pewien obraz świata, czyli metafizykę.

  Geisteswissenschaften (niem.) (pol. nauki o duchu) – nauki humanistyczne i społeczne specyficznie rozumiane i specyficznie uprawiane w niemieckim kręgu kulturowym.

  Metodologię Geisteswissenschaften sformułował Wilhelm Dilthey na początku XX w. Jego teorie wywarły decydujący wpływ na rozwój rozumienia nauk humanistycznych tego okresu – oznaczały zerwanie z dotychczasowym paradygmatem ich uprawiania, co określono jako „przełom antypozytywistyczny”.

  Hermeneutyka (z gr. ἑρμηνεύειν [Hermeneuein] – objaśniać, interpretować; od Hermesa jako posłańca bogów) – zapoczątkowana w starożytnej Grecji sztuka interpretacji tekstów literackich.Osoba X rozumie przedmiot Y, gdy zna sens przedmiotu Y. W szczególności osoba X rozumie wyrażenie Y, gdy zna sens wyrażenia Y.

  Rozumienie nauk humanistycznych w niemieckim kręgu kulturowym pokrywa się mniej lub bardziej ściśle z hermeneutyką diltheyowską. Nauki przyrodnicze rozumiane są w nim jako nauki, które wyjaśniają fakty powtarzające się poprzez formułowanie praw na mocy tej powtarzalności. Nauki humanistyczne badają natomiast fakty niepowtarzalne, którymi są wytwory Ducha. Twory Ducha wyjaśniają one za pomocą ich wewnętrznego, hermeneutycznego rozumienia.

  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.Przełom antypozytywistyczny - ruch intelektualny, powstały na przełomie XIX i XX wieku w Europie. Dotyczył wszystkich nauk humanistycznych, np. teorii literatury, socjologii, historii itp. Przełom antypozytywistyczny rozpoczęli przedstawiciele nauk ścisłych. Przejawiał się on w zakwestionowaniu metodologii badań nauk pozytywistycznych oraz zachwianiu pewności z owych nauk wyrosłych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Wilhelm Christian Ludwig Dilthey (ur. 19 listopada 1833 w Wiesbaden-Biebrich, zm. 1 października 1911 w Seis am Schlern) – niemiecki filozof.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.