• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gebethner i Wolff

  Przeczytaj także...
  Bronisław Wawrzyniec Rogóyski herbu Brochwicz (ur. 10 sierpnia 1861 w Głodnie, zm. 17 marca 1921 w Warszawie) – polski architekt, przedstawiciel historyzmu.August Robert Wolff (ur. 10 stycznia 1833 w Zgierzu, zm. 20 sierpnia 1910 w Sopocie) - polski księgarz i wydawca prasy oraz książek.
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Siedziba firmy Gebethner i Wolff
  przy ul. Nowosiennej 9 w Warszawie (1907)

  Gebethner i Wolffprzedsiębiorstwo wydawnicze i księgarskie założone w 1857 przez Gustawa Adolfa Gebethnera i Augusta Roberta Wolffa przy Krakowskim Przedmieściu 15 w Warszawie (pałac Potockich), a później również w Krakowie. Istniało do 1950, zlikwidowane przez władze komunistyczne (antykwariat działał do 1961).

  Maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska, ps. Jan Sawa, Marko, Jan Waręż (ur. 23 maja 1842 w Suwałkach, zm. 8 października 1910 we Lwowie) – polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.Kornel Makuszyński (ur. 8 stycznia 1884 w Stryju, zm. 31 lipca 1953 w Zakopanem) – polski prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, członek Polskiej Akademii Literatury. Przed II wojną światową był jednym z najpoczytniejszych, najbardziej popularnych i najbardziej płodnych literacko polskich pisarzy.

  Historia[ | edytuj kod]

  Sklep muzyczny Gebethnera i Wolffa w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, lata 90. XIX wieku

  Działalność przedsiębiorstwa prowadzona była w trzech kierunkach: księgarstwo sortymentowe i hurt księgarski, wydawnictwo książek i nut. Od 1906 siedziba spółki mieściła się w narożnej kamienicy zaprojektowanej przez Bronisława Brochwicza-Rogoyskiego znajdującej się pod adresem ul. H. Sienkiewicza 9 (w tamtym czasie Nowosiennej) i Zgoda 12

  Aleksander Wat, właściwie Aleksander Chwat (ur. 1 maja 1900 w Warszawie, zm. 29 lipca 1967 w Antony) – polski pisarz i poeta z kręgu futurystów, pochodzenia żydowskiego. Był również tłumaczem literatury anglosaskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej i radzieckiej. Współtworzył polski futuryzm - w 1919 współaranżował „pierwszy polski występ futurystyczny”.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

  Wydawnictwo rozwijało się bardzo dynamicznie, w 1937 miało wydanych ok. 7010 pozycji książek w nakładzie 45 mln. egzemplarzy i ok. 7147 pozycji nut.

  Przedsiębiorstwo wydawało przede wszystkim klasykę literatury polskiej (np. utwory Władysława Reymonta, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej czy Henryka Sienkiewicza), ale również twórczość pisarzy współczesnych (np. Wacława Berenta, Piotra Choynowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Leona Kruczkowskiego, Kornela Makuszyńskiego, Zofii Nałkowskiej, Jana Parandowskiego). Wydawało też czasopisma, tj. „Kurier Warszawski”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Kurier Codzienny”. Nakładem wydawnictwa ukazały się nadto dzieła (Dumki i Szumka (Nuż do harfy)) pianisty Feliksa Jarońskiego.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Nuta (od łac. nota, znak) – symbol ♪ - znak graficzny dźwięku muzycznego, określający jego wysokość i czas trwania.

  Od 1884 (do 1922) przedsiębiorstwo otwierało swoje oddziały w innych miastach Polski (Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Zakopane). W 1925 otworzyło filię w Paryżu, która istnieje do dziś. Przesyłano również książki do Stanów Zjednoczonych i Rosji.

  W 1929 Gebethner wykupił udziały Wolffa. W tym okresie i aż do wybuchu wojny głównym redaktorem w wydawnictwie był Aleksander Wat.

  Kurier Codzienny – pismo wydawane w Warszawie w latach 1865–1905. Początkowo przez braci Orgelbrandów z Mieczysławem jako redaktorem naczelnym i Hipolitem jako wydawcą, od 1887 do 1903 przez przedsiębiorstwo wydawnicze Gebethner i Wolff, które nadało mu profil informacyjno–polityczny, pod redakcją Karola Kucza. Po przejęciu władzy w PPS przez komunistów pismo znalazło się w niełasce i po wydaniu 15 kolejnych numerów władze carskie nakazały jego zamknięcie.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W okresie II wojny światowej przedsiębiorstwo rozprowadzało nielegalne książki oraz prowadziło tajne kursy dla pracowników księgarń. W czasie powstania warszawskiego w 1944 budynek wydawnictwa został zbombardowany i spłonął.

  W 1961 zakończył działalność antykwariat „Gebethner i Wolff”.

  Natomiast w 1990 Z. Gebethner założył wydawnictwo pod nazwą Gebethner i Ska, publikujące głównie słowniki i podręczniki do nauki języków obcych – na licencji zachodnich wydawców. 5 stycznia 1999 w wyniku połączenia z przedsiębiorstwem Gebethner i Ska powstało Wydawnictwo Felberg.

  Władysław Stanisław Reymont, właśc. Stanisław Władysław Rejment (ur. 25 kwietnia/7 maja 1867 w Kobielach Wielkich, zm. 5 grudnia 1925 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli realizmu z elementami naturalizmu w prozie Młodej Polski. Niewielką część jego spuścizny stanowią wiersze. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową „epopeję chłopską” Chłopi.Tygodnik Ilustrowany (kiedyś „Tygodnik Illustrowany” (zdjęcie obok)) – warszawskie ilustrowane czasopismo kulturalno-społeczne, wydawane w latach 1859–1939, założone przez Józefa Ungera. Pismo nie było związane z żadną opcją polityczną, publikowało wiele materiałów historycznych i utworów literackich, zamieszczało również reprodukcje dzieł plastycznych. Z pismem współpracowało wielu pisarzy, m.in. Wincenty Pol, Henryk Sienkiewicz i Eliza Orzeszkowa. W okresie pozytywizmu był to najpopularniejszy w Polsce tygodnik ilustrowany.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Gustaw Wolff – syn Augusta Roberta Wolffa i następny współwłaściciel firmy „Gebethner i Wolff”
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Praca zbiorowa, Encyklopedia Powszechna PWN, t. II, 1973.
  2. Jerzy S. Majewski: Warszawa na starych pocztówkach. Warszawa: Agora, 2013, s. 130. ISBN 978-83-268-1238-5.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Warszawa 2005.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Pianino firmy Gebethner & Wolff (Warszawa 1900, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku), Fortepian w zbiorach polskich
 • Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Kurjer Warszawski – gazeta codzienna wydawana w Warszawie od roku 1821 do 1939. Związana ze Stronnictwem Chrześcijańsko-Narodowym, popularna wśród urzędników państwowych i warstwy inteligenckiej stolicy w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Eliza Orzeszkowa z domu Pawłowska herbu Korwin, primo voto Orzeszkowa, secundo voto Nahorska, ps. E.O., Bąk (z Wa-Lit-No), Li...ka, Gabriela Litwinka (ur. 6 czerwca 1841 w Milkowszczyźnie, zm. 18 maja 1910 w Grodnie) – polska pisarka epoki pozytywizmu.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Ulica Piotrkowska – reprezentacyjna ulica Łodzi i jednocześnie najdłuższa ulica handlowa w Europie licząca ok. 4,2 km, biegnąca południkowo w linii prostej, pomiędzy pl. Wolności a pl. Niepodległości.
  Kazimierz Gustaw Wolff, ps. lit. Profanus, (ur. 12 grudnia 1872 w Warszawie, zm. 28 listopada 1951 w Krakowie) – polski księgarz i wydawca, współwłaściciel firmy wydawniczej Gebethner i Wolff, syn Augusta Roberta Wolffa, współzałożyciela tejże firmy; pierwszy prezes Powszechnego Związku Księgarzy i Wydawców Polskich; działacz oświatowy i poliglota; tłumacz poezji i tekstów do utworów muzycznych (gł. z literatury niemieckiej i angielskiej).
  Dom firmy Gebethner i Wolff w Warszawie – nieistniejąca obecnie kamienica, która znajdowała się w Warszawie, na rogu ulic Zgoda 12 i Sienkiewicza 9.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.