• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GeForce 2  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Teksturowanie - technika stosowana w grafice trójwymiarowej, której celem jest przedstawienie szczegółów powierzchni obiektów przestrzennych za pomocą obrazów bitmapowych (tekstur) lub funkcji matematycznych (tekstur proceduralnych). Mapowanie tekstury określa w jaki sposób powiązać piksele (nazywane w tym kontekście tekselami) lub wartości funkcji z powierzchnią obiektu. Tekstury niosą informacje o barwie powierzchni, jak również innych parametrach generowanego obrazu, związanych np. z modelem oświetlenia: barwa światła odbitego, rozproszonego, stopień przezroczystości, współczynnik załamania światła itp.Video In Video Out, VIVO – gniazdo karty graficznej które posiadają niektóre karty graficzne. Interfejs umożliwia dwukierunkową transmisję sygnału wideo (wejście i wyjście) za pomocą najczęściej dziewięcio-pinowego gniazda Mini-DIN, oraz specjalnego rozgałęźnika.

  GeForce 2 (nazwa kodowa NV15) – druga generacja procesorów graficznych serii GeForce firmy nVidia. Układy wspierały API DirectX w wersji 7 lub starsze oraz OpenGL 1.2 lub starsze.

  GeForce 2 GTS[ | edytuj kod]

  NVIDIA GeForce2 Ultra

  Pierwszym modelem drugiej generacji, jaki pojawił się na rynku, był GeForce 2 GTS (połowa 2000 roku). Skrót GTS (od ang. Giga Texel Shader) zawdzięcza faktowi, że jako pierwszy układ na rynku konsumenckim przekroczył wydajność miliarda tekseli na sekundę osiągając wydajność 1,6 miliarda tekseli na sekundę. Układ produkowany był w wymiarze technologicznym 0,18 mikrometra i składał się z 25 milionów tranzystorów, pracował z częstotliwością 200 MHz. Standardowo wykorzystywał pamięci DDR, w maksymalnej ilości 32 MiB, pracujące z częstotliwością 333 (2×166) MHz. W porównaniu do swojego poprzednika GeForce 256 posiadał 2 a nie 1 jednostkę teksturowania na każdy z 4 potoków. Z uwagi na większą częstotliwość poprzednika i wprowadzone usprawnienia w układzie T&L mógł przeliczyć 25 milionów trójkątów na sekundę. Innym usprawnieniem wprowadzonym w tym układzie był HDVP (z ang. High Definition Video Processor). Procesor wideo, który wykonywał część obliczeń przy obróbce obrazu z DVD oraz obrazu w standardzie HDTV. Istotną nowością była również jednostka NSR (ang. Nvidia Shading Rasterizer), która umożliwiała bardziej zaawansowane obliczenia oświetlenia prezentowanej sceny, z dokładnością do jednego piksela (tzw. per-pixel lighting). Była to de facto prymitywna forma Pixel shadera. Pozwalało to uzyskać efekt Bump mappingu. Wprowadzono również zaawansowaną technikę antialiasingu z nadpróbkowaniem: Full Scene Anti-Aliasing z następującymi trybami skalowania: 1,5x, 2x oraz 4x. Układ ten obsługiwał zarówno kompresję tekstur S3TC jak i DXTC.

  Laptop (po polsku – przenośny komputer ang. lap – kolana, top – na wierzchu), nazywany również notebook – przenośny komputer osobisty. Inne zminiaturyzowane komputery (mniejsze od laptopów) to netbooki, palmtopy (np. Palm lub Pocket PC) lub smartfony.CRT (z ang. Cathode-Ray Tube) – oznaczenie kineskopu z działem elektronowym. W języku polskim pod tym słowem przyjęto potoczną nazwę skrótową, synonim dla wyrażenia: monitor CRT – czyli oznaczenie dla modeli monitorów komputerowych, których ekran oparty jest na kineskopie.

  Późniejsze odmiany[ | edytuj kod]

  Późniejsze odmiany GeForce 2 przeznaczone dla wymagających użytkowników to wersje oznaczone jako Ultra, Pro oraz Ti. Wszystkie te odmiany w odróżnieniu do GTS mogły obsłużyć maksymalnie 64 MiB pamięci.

  Pierwsza ukazała się odmiana Ultra (pod koniec 2000 roku). Od GTS różniła się zwiększoną częstotliwością układu o 50 MHz oraz o 63,5 MHz dla pamięci (czyli w trybie DDR 127 MHz), czyli wynosiły odpowiednio 250 i 460 MHz dla układu i pamięci. W architekturze nie wprowadzono żadnych modyfikacji. Często przypisuje się ten odmianie nazwę kodową NV16. Jest to nazwa jaką nVidia nadała w późniejszym czasie wersji NV15BR.

  Antyaliasing (ang. anti-aliasing) – zespół technik w informatyce służących zmniejszeniu liczby błędów zniekształceniowych aliasing lub schodkowania obrazu, powstających przy reprezentacji obrazu lub sygnału o wysokiej rozdzielczości w rozdzielczości mniejszej.DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.

  Następną odmianą jaka się ukazała była Pro. Również nie różniła się pod względem architektury od GTS. Różnica była jedynie w częstotliwości pamięci, która została podniesiona do 400 MHz.

  Ostatnią odmianą jest Ti (od Titanium czyli Tytan). Nazwa kodowa tej odmiany to NV15DDR, lecz często błędnie można spotkać przypisanie tej odmianie nazwę kodową NV16. Odmiana ta została wykonana w nowocześniejszym procesie technologicznym, tj. 0,15 mikrometra. Częstotliwości pracy tej odmiany wynoszą odpowiednio dla układu i pamięci 250 oraz 400 MHz. Wraz z wprowadzeniem tej wersji zaprzestano produkcji poprzednich odmian.

  Miliard – liczba o wartości: 1 000 000 000 = 10 (tysiąc milionów), w krajach stosujących długą skalę (w tym w Polsce).Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Teksel (ang. texture element) - w grafice komputerowej najmniejszy punkt tekstury, który jest wyświetlany na ekranie. Innymi słowy tekstura jest macierzą (tablicą) tekseli, podobnie jak ekran jest macierzą pikseli.
  NVIDIA Corporation NASDAQ: NVDA – amerykańska firma komputerowa; jeden z największych na świecie producentów procesorów graficznych i innych układów scalonych przeznaczonych na rynek komputerowy. NVIDIA jest także głównym dostawcą (pod względem udziału w rynku) producentów kart graficznych dla komputerów osobistych ze swoją standardową serią GeForce.
  Telewizor, odbiornik telewizyjny (skrót: TV – ang. television, od gr. tele - daleko oraz łac. visio - obraz widziany) — urządzenie elektroniczne przeznaczone do zdalnego odbioru ruchomego obrazu, który jest nadawany przez telewizję i składa się z wyświetlanych jeden po drugim nieruchomych obrazów, z częstotliwością 25 lub 30 obrazów na sekundę lub inną. Pojedynczy obraz (nazywany też "klatką" – dla częstotliwości 25 wynosi 50, natomiast dla 30 wynosi 60 klatek) podzielony jest z kolei na linie poziome i pionowe. Typowe wartości linii to 1080, 720, 625 lub 525 linii.
  Procesor graficzny, inaczej GPU (ang. Graphics Processing Unit) – jest główną jednostką obliczeniową znajdującą się w nowych kartach graficznych.
  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.
  Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Analogicznie można mówić o roku marsjańskim lub wenusjańskim – jest to odstęp czasu między dwoma położeniami planety w jej ruchu po orbicie wokół macierzystej gwiazdy.
  Transform and Lighting, T&L (ang. transformacja i oświetlenie) – moduł w kartach graficznych, który przyspiesza obliczanie animacji. Jego brak powoduje konieczność większego wykorzystania procesora, przez co znacznie zmniejsza się płynność renderowania grafiki trójwymiarowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.061 sek.