• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gdynia  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
  Przeczytaj także...
  Okręg wyborczy nr 1 – okręg wyborczy obejmujący teren województwa pomorskiego, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Gdańsku.Kcynia (niem. Exin) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kcynia. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.

  Gdynia (wymowa  (kasz. Gdiniô, niem. Gdingen) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, w województwie pomorskim, położone nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Gdańskim i Pojezierzu Wschodniopomorskim. Wchodzi w skład Trójmiasta (wraz z Gdańskiem i Sopotem). Jest jednym z miast aglomeracji Trójmiasta.

  Gdynia jest młodym miastem, więc nie posiada zabudowy reprezentującej style architektoniczne takie jak gotyk, renesans lub barok. Ukształtowane w dwudziestoleciu międzywojennym Śródmieście posiada wiele zachowanych bądź odbudowanych budynków. Są one przykładami modernizmu jak budynek biurowy PLO. Modernizm cechował się białymi elewacjami budynków, co sprawiło, że przedwojenna Gdynia nosiła miano "białego miasta". Znajdujący się w Śródmieściu Budynek Banku Polskiego prezentuje klasycyzm akademicki. Ten styl, zaistniały w mieście w latach 20. XX wieku, uzewnętrzniają zdobienia kolumnami, gzymsami, pilastrami i tympanonami. Kręgosłupem centralnej części miasta, wokół których przedwojenna zabudowa powstawała, były ulice 10 Lutego i Świętojańska. Wille mieszkalne na Kamiennej Górze są przykładem historyzmu w odmianie stylu dworkowego.Zatoka Gdańska (kasz. Gduńskô Hôwinga, niem. Danziger Bucht, ros. Гданьская бухта) – zatoka w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, pomiędzy Polską i Rosją. Średnia głębokość wynosi około 50 m, a maksymalna 118 m. Przezroczystość wody w zależności od pory roku kształtuje się od 8 do 16 m. Zasolenie zatoki wynosi od 7 do 8 promili. W czasie silnych sztormów występują fale o wysokości przekraczającej 9 m. Nad Zatoką Gdańską znajdują się największe polskie porty: Gdańsk i Gdynia. Jeszcze w drugiej połowie XX w. ważnym zajęciem części zamieszkałej nad nią ludności było rybołówstwo przybrzeżne, uprawiane nawet przy plażach Gdańska, Sopotu i Gdyni, które dziś zanikło m.in. z powodu znacznego zanieczyszczenia wód zatoki i zmniejszenia ilości ryb.

  Wieś klasztoru kartuzów w Kartuzach w powiecie puckim województwa pomorskiego w II połowie XVI wieku. Prawa miejskie Gdynia uzyskała 4 marca 1926. Impulsem do rozwoju miasta była budowa portu, który powstał w celu zapewnienia Polsce dostępu do morskich szlaków i bazy marynarki wojennej wobec niepewnej sytuacji w Wolnym Mieście Gdańsku. Szybki napływ ludności i dynamiczny rozwój portu sprawiły, że w ciągu kilkunastu lat po nadaniu praw miejskich Gdynia ze wsi rybackiej przekształciła się w miasto zamieszkane przez 127 tys. osób (1939).

  Nasze Miasto (wcześniej Echo Miasta) – bezpłatna gazeta, wydawana od czerwca 2005, ukazująca się w poniedziałki i czwartki. Większość nakładu gazety jest rozprowadzana w godzinach przedpołudniowych kierowcom w miejscach o najwyższym natężeniu ruchu (na skrzyżowaniach) oraz przechodniom (w okolicach dworców, przystanków komunikacji miejskiej, itp.). Pozostała część nakładu rozkładana jest na stojakach umieszczanych w miejscach użyteczności publicznej (biura, urzędy, restauracje, itp.). Wydanie czwartkowe, w związku z większym nakładem w stosunku do wydania poniedziałkowego, dystrybuowane jest już w środowe popołudnia.Beit Trójmiasto − postępowa gmina żydowska, funkcjonująca w ramach Beit Polska − Związku Postępowych Gmin Żydowskich w RP, który jest członkiem Europejskiej Unii dla Judaizmu Postępowego i Światowej Unii dla Judaizmu Postępowego. Gmina ma siedzibę w Gdańsku, a swoim zasięgiem obejmuje Trójmiasto.

  Według danych z 2015 r. liczy 247 672 mieszkańców, a jej powierzchnia zajmuje 135,14 km² (2012). Jest największym polskim miastem niebędącym miastem wojewódzkim.

  Spis treści

 • 1 Środowisko naturalne
 • 1.1 Klimat
 • 2 Toponimia
 • 3 Historia
 • 4 Podział administracyjny
 • 5 Administracja i polityka
 • 5.1 Rada Miasta
 • 5.2 Konsulaty
 • 6 Przemysł, gospodarka i finanse
 • 6.1 Gospodarka morska
 • 6.2 Przemysł
 • 6.3 Usługi
 • 6.4 Handel
 • 6.5 Budżet
 • 7 Demografia
 • 7.1 Ludność
 • 8 Wspólnoty religijne
 • 9 Komunikacja
 • 9.1 Komunikacja morska
 • 10 Kultura
 • 10.1 Kina
 • 10.2 Teatry
 • 10.3 Galerie
 • 10.4 Muzea
 • 10.5 Biblioteki
 • 10.6 Inne instytucje kultury
 • 10.6.1 Film
 • 10.6.2 Teatr
 • 10.6.3 Muzyka i taniec
 • 10.6.4 Sztuki wizualne
 • 10.6.5 Literatura i pokrewne
 • 10.6.6 Imprezy masowe i plenerowe
 • 10.7 Media
 • 11 Ochrona zdrowia
 • 11.1 Szpitale publiczne
 • 12 Edukacja
 • 12.1 Organizacje pozarządowe
 • 12.2 Szkoły wyższe
 • 13 Turystyka
 • 13.1 Hotele
 • 13.2 Szlaki
 • 13.3 Ścieżki rowerowe
 • 13.4 Spotkania podróżników
 • 14 Przyroda
 • 14.1 Parki i rezerwaty
 • 14.1.1 Klify
 • 14.1.2 Miasto – ogród Kamienna Góra
 • 14.1.3 Zespół dworsko-parkowy
 • 14.1.4 Zespół dworsko-parkowy Kolibki
 • 14.1.5 Skwer Plymouth
 • 14.1.6 Park Rady Europy
 • 15 Architektura
 • 16 Bezpieczeństwo
 • 16.1 Przestępczość
 • 16.2 Wojsko
 • 17 Sport
 • 17.1 Kluby sportowe
 • 17.1.1 Nauta Gdynia
 • 17.2 Cykliczne imprezy sportowe
 • 18 Gdynia w kulturze
 • 19 Miasta partnerskie
 • 20 Nagrody i wyróżnienia
 • 21 Zobacz też
 • 22 Przypisy
 • 23 Linki zewnętrzne
 • Chylonia (kaszb. Chëlonô, niem. Kielau) – największa pod względem liczby mieszkańców dzielnica Gdyni – zamieszkuje ją ponad 25 599 osób. Zabudowę stanowią głównie bloki mieszkalne i domy jednorodzinne (na południe od torów kolejowych) oraz tereny przemysłowe i kolejowe (na północ od torów).Gadczanie (również Gedczanie, Gaczanie, Guduskanie, współczesne chorw. Gačani, łac. natio Guduscanorum) – jedno z plemion południowosłowiańskich zamieszkujących żupę Gacka. Obok Obodrytów naddunajskich i Morawian bałkańskich (Duklan, Narentan, Timoczan, Trawunian, Zahlumian) plemię wchodzące w skład ludności przyszłej Chorwacji i Serbii. Jak podaje "Annales Regni Francorum": Erant ibi et aliarum nationum legati, Abodritorum videlicet ac Bornae, ducis Guduscanorum, et Timocianorum, qui nuper a Bulgarorum societate desciverant et ad nostros se contulerant, simul et Liudewiti, dusci Pannoniae inferioris - wyzwolili się spod zwierzchnictwa Bułgarów, jednak zdanie nie precyzuje, którego z wymienionych plemion to miało dotyczyć. Podlegali Bornie, dux Guduscanorum.

  Środowisko naturalne[]

  Dom Żeglarza Polskiego zbudowany w 1937 roku stanowi kwintesencję modernizmu charakterystycznego dla przedwojennej Gdyni.
  Widok z Mola Południowego na Basen Prezydenta; po lewej „Dar Pomorza”, po prawej Sea Towers

  Graniczy z powiatami ziemskimi: kartuskim, puckim, wejherowskim i powiatami grodzkimi: Gdańsk oraz Sopot. Przez miasto płyną małe rzeki: Kacza oraz Chylonka. Gdynia znajduje się na 2 miejscu pod względem ludności w województwie pomorskim, a 12 pod względem ludności i 16 pod względem wielkości w Polsce. Powierzchnia miasta wynosi 135,14 km². Najniżej położonym miejscem jest tafla wody Zatoki Gdańskiej – 0 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie to Góra Donas o wysokości 205,7 m n.p.m.

  Przyrostek (sufiks) – w językoznawstwie jest to każdy fragment wyrazu (jego morfem), o ile jest dodany po jego rdzeniu (czyli podstawie słowotwórczej) i jednocześnie ma własności słowotwórcze (czyli nie jest końcówką fleksyjną, przy czym rozróżnienie na "sufiks" jako element słowotwórczy i "końcówkę" jako wykładnik fleksyjny typowe jest wyłącznie dla polonistyki i slawistyki, a nie jest stosowane w innych filologiach, stąd na przykład w angielskiej i niemieckiej wersji tego artykułu "sufiks" jest egzemplifikowany w pierwszym rzędzie jako wykładnik deklinacyjny). Danemu wyrazowi może towarzyszyć jeden sufiks, kilka lub żaden.Akademia Morska w Gdyni – uczelnia kształcąca wysoko kwalifikowane kadry na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności przyszłych oficerów marynarki handlowej – specjalistów w zakresie nawigacji i eksploatacji statków, eksploatacji siłowni okrętowych, elektroniki i elektrotechniki okrętowej, również eksploatacji portów i logistyki, eksploatacji lądowych systemów technicznych i remontów, specjalistów ds. gospodarki morskiej oraz kadr menadżerskich dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej.

  Klimat[]

  Gdynia znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego między morskim a kontynentalnym, który modyfikowany jest pod wpływem bezpośredniego sąsiedztwa Morza Bałtyckiego. W zależności od pory roku morze podwyższa bądź obniża temperaturę powietrza w stosunku do miejscowości w głębi lądu, tzn. gdy temperatura morza jest wyższa niż powietrza to ogrzewa atmosferę, oddając ciepło i analogicznie na odwrót. Średnia temperatura w styczniu to –0,9 °C, a w lipcu to +17,2 °C, natomiast średnia roczna to +7,9 °C. Miasto jest jednym z najbardziej nasłonecznionych miejsc w Polsce, zwłaszcza w maju i czerwcu, gdy średnie nasłonecznienie wynosi 20,66 MJ/m². Także pod względem wilgotności wykazuje większe wartości, które w miesiącach zimowych wynoszą około 82%, natomiast najmniejsze wartości notuje się w czerwcu – 74%, a także występuje większa liczba dni mglistych. W okresie rocznym największy średni poziom dobowego zachmurzenia występuje w okresie od listopada do lutego, a najniższy – w maju i czerwcu. Upodabnia to Gdynię do warunków występujących w pozostałej, nizinnej części Polski. Pod względem opadów największe są w lipcu – 70 mm, a najmniejsze w marcu – 23 mm. Położenie miasta w cieniu opadowym Pojezierza Pomorskiego jest przyczyną tego, że suma roczna opadu atmosferycznego jest niższa o ok. 100 mm w stosunku do reszty kraju i wynosi 535 mm. Wiatry przeważnie wieją z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego, wykazując dużą zmienność pod względem kierunku, jak i prędkości, a w okresie wiosennym szczególnie dostrzegalna jest cyrkulacja bryzowa. Ze względu na zróżnicowanie rzeźby terenu i występującego zabudowania wyróżnia się następujące obszary:

  Kościół św. Michała Archanioła – zabytkowy kościół w gdyńskiej dzielnicy Oksywie. Najstarszy budynek w tym mieście. Historia kościoła sięga roku 1224 gdy został ufundowany przez księcia gdańskiego Świętopełka II. Powołana w roku 1253 przez biskupa Michała parafia obejmowała swoim zasięgiem obszar Kępy Oksywskiej i prawie całe terytorium administracyjne obecnej Gdyni. Z pierwotnej konstrukcji średniowiecznej do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie ściana zachodnia świątyni. W XIV wieku dokonano rozbudowy o wieloboczną część prezbiterium i o nawę boczną od strony północnej. W okresie wojen szwedzkich kościół został zniszczony i ograbiony z wyposażenia. Odbudowa świątyni nastąpiła w roku 1687, w tym samym roku kościół wzbogacił się o nową drewnianą wieżę zwieńczoną barokowym hełmem. W latach 1925-1927 przeprowadzono kolejną restaurację kościoła, kładąc tym razem szczególny nacisk na północną ścianę nawy głównej. W okresie II wojny światowej substancja budowlana świątyni uległa dwukrotnemu częściowemu zniszczeniu. Zniszczony kościół został odbudowany krótko po wojnie. Wewnętrzny układ architektoniczny nawiązuje do rozpowszechnionego w XIII i XIV wieku na Pomorzu Gdańskim stylu wiejskiego kościoła parafialnego.Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala” – Kościół ewangelikalny, zarejestrowany na liście Kościołów i związków wyznaniowych MSWiA 22 sierpnia 1996 roku pod nazwą „Kościół chrześcijański «Nowe Przymierze»”. Do września 2004 r. spotkania wspólnoty odbywały się w różnych miejscach Gdyni, później zaś wydzierżawiono budynek po dawnym kinie garnizonowym „Fala”, co stało się podstawą dla aktualnej nazwy Kościoła. Kościół jest zrzeszony w polskim Aliansie Ewangelicznym.
 • mezoklimat Wysoczyzny Gdańskiej,
 • mezoklimat strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej,
 • mezoklimat wschodniego fragmentu Pradoliny Kaszubskiej.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.
  Donald Pleasence (ur. 5 października 1919 w Nottinghamshire; zm. 2 lutego 1995 w Saint-Paul de Vence) – angielski aktor charakterystyczny.
  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – jest uczelnią publiczną, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Kształci podchorążych oraz cywili na kierunkach związanych z nawigacją i mechaniką morską oraz obronnością. Wywodzi się z Tymczasowych Instruktorskich Kursów dla Oficerów, Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej oraz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Mieści się w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69.
  Ulica Morska w Gdyni – część głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta. Liczy ona ok. 8,3 km długości. Prowadzi od centrum Gdyni do granicy z Rumią. Biegnie przez dzielnice: Działki Leśne (na bardzo krótkim odcinku), Grabówek, Leszczynki, Chylonię oraz Cisowę. Pełni także funkcję trasy przelotowej dla tych oraz dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.
  skwer Kościuszki – reprezentacyjna ulica (kategoria: droga powiatowa) Śródmieścia Gdyni stanowiąca wspólnie z ulicą 10 Lutego i aleją Jana Pawła II wizytówkę Gdyni. Skrzyżowanie skweru z ulicami Świętojańską i 10 Lutego jest punktem centralnym Gdyni.
  Lutynia – wieś w gminie Dobrzyca, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie nad rzeką Lutynia. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1398 roku.
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.219 sek.