• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gazeta Olsztyńska  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Jerzy Sikorski (ur. 25 lipca 1935 w Wilnie) - polski historyk, doktor. Mediewista, specjalizuje się w historii Pomorza i badaniu życia i dzieła Mikołaja Kopernika. Pracownik urzędu ochrony zabytków w Olsztynie.
  Historia[edytuj kod]
   Osobne artykuły: Gazeta Olsztyńska (1886–1939) i Głos Olsztyński.

  W 1975 roku średni nakład roczny „Gazety” wyniósł 117 094. W okresie strajku w Olsztyńskich Zakładach Graficznych (drukarni „Gazety Olsztyńskiej”), w sierpniu 1981 roku gazetę drukowano w Komitecie Wojewódzkim PZPR na powielaczu w małym formacie, potem w Wyższej Szkole Milicji w Szczytnie i wojskowej drukarni w Łodzi. Po ogłoszeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego w Polsce ukazywały się jedynie „Trybuna Ludu” (organ PZPR), „Żołnierz Wolności” (gazeta wojska polskiego) oraz kilka dzienników regionalnych, wśród których znalazła się również „Gazeta Olsztyńska”, którą uważano wówczas za organ prasowy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie.

  Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.Wiadomości Uniwersyteckie (Olsztyn) - miesięcznik informacyjny UWM w Olsztynie, pismo bezpłatne, dostępne w budynkach Uniwersytetu; wysyłane jest również do ważniejszych urzędów i organów samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Wersja elektroniczna w formacie pdf dostępna na uniwersyteckiej stronie www.

  Rok 1986 świętowano jako setną rocznicę ukazania się pierwszego numeru „Gazety Olsztyńskiej”, zawłaszczono w ten sposób tradycję „Gazety” Pieniężnych. Wtedy też „Gazeta Olsztyńska” została udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po 1989 roku i zmianach politycznych w Polsce „Gazeta Olsztyńska” wciąż pozostawała oficjalnym organem PZPR, lecz usunięto z winiety hasło o proletariuszach („Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!”) zastępując je Czwartą Prawdą Związku Polaków w Niemczech z 1938 roku: „Co dzień Polak Narodowi służy”. Gdy w 1990 roku weszła w życie ustawa o likwidacji koncernu RSW powołano specjalną komisję likwidacyjną.

  Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.Tadeusz Nowakowski (ur. 1917 r. w Olsztynie, zm. 1996 w Bydgoszczy) – polski pisarz i publicysta, działacz polski na uchodźstwie, Honorowy Obywatel Bydgoszczy, Honorowy Obywatel Olsztyna.

  Od 1 stycznia 1999 roku Gazeta Olsztyńska ukazuje się na obszarze całego województwa warmińsko-mazurskiego poza powiatami ziemskimi Elbląg i Braniewo i miastem Elbląg. Na wspomnianym obszarze ukazuje się jako Dziennik Elbląski – codzienna gazeta poruszająca istotne tematy dla społeczności Elbląga, Pasłęka, Fromborka oraz Braniewa.

  Ryszard Józef Górecki (ur. 15 lutego 1951 w Dulsku) – polski naukowiec, profesor nauk rolniczych, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, senator VI, VII i VIII kadencji.Felieton (fr. feuilleton – zeszycik, odcinek powieści) – specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie, wyrażający - często skrajnie złośliwie - osobisty punkt widzenia autora. Charakterystyczne jest częste i sprawne "prześlizgiwanie" się po temacie. Gatunek ten wprowadzony został w XIX wieku na łamach francuskiego "Journal des Débats". Felieton jest zwykle umieszczany na stałej kolumnie (tzn. stronie gazety lub czasopisma - stąd po angielsku stały felietonista to columnist), zwanej kolumną felietonową.

  W listopadzie 1999 roku „Gazeta Olsztyńska” przeszła pierwszą rewolucję związana ze zmianą formatu i szaty graficznej, na nowoczesną i bardziej konkurencyjną na rynku. Kolejna zmiana szaty graficznej nastąpiła w maju 2004 r. Zmiany w wyglądzie „Gazety Olsztyńskiej” miały miejsce też w grudniu 2006 r. W sierpniu 2012 roku „Gazeta Olsztyńska” wprowadziła nowy kwadratowy format wydania sobotniego, które w większości stało się wydaniem skupionym na reportażach i wywiadach z ciekawymi ludźmi. Najnowsza zmiana szaty graficznej miała miejsce w 2015 roku.

  Stanisław Achremczyk (ur. 10 stycznia 1951 w Masztalerzach koło Grodna) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, od 1990 dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie.Radio Wolna Europa (Radio Wolna Europa/Radio Swoboda, ang. Radio Free Europe/Radio Liberty) – rozgłośnia finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych, utworzona w 1949 z połączenia "Radia Wolna Europa" i "Radia Swoboda". Swoją misję określa następująco: "Promować wartości i instytucje demokratyczne przez rozpowszechnianie prawdziwych informacji i idei".

  Obecnie „Gazeta Olsztyńska” wchodzi w skład dużej korporacji Edytor, która posiada własną drukarnię przy ul.Trackiej 5 w Olsztynie. Prezesem spółki jest Jarosław Tokarczyk. Firma wykupiła kilka gazet lokalnych w północnym Mazowszu od Radosława Borkowskiego, m.in. „Kurier Żuromiński”, „Kurier Mławski”, „Kurier Makowski”, „Kurier Przasnyski”, „Nowy Kurier Pułtuski”. Wszystkie tytuły połączyła spółka „Mazowieckie Media”.

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.Frombork (niem. Frauenburg, łac. Castrum Dominae Nostrae) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Frombork. Jest położony na Równinie Warmińskiej, nad Zalewem Wiślanym, na północnym krańcu Wysoczyźny Elbląskiej. W miejscowości znajduje się port morski oraz morskie przejście graniczne.

  Wydanie „Gazety Olsztyńskiej”, które ukazało się 20 września 2015 roku zostało przetłumaczone na język migowy. Obecnie materiały tłumaczone na język migowy można obejrzeć w poniedziałkowym wydaniu „Gazety Olsztyńskiej”.

  Redaktorzy naczelni Głosu Olsztyńskiego i Gazety Olsztyńskiej[edytuj kod]

  Tablica upamiętniająca redakcję „Głosu Olsztyńskiego” w latach 1951–1959 przy ul. Mazurskiej w Olsztynie
 • 1951–1953 – Zbigniew Wojakiewicz
 • 1953–1955 – Tadeusz Gutkowski
 • 1956 – Leszek Jucewicz
 • 1957 – Leszek Błaszczyk
 • 1957–1958 – Henryk Piasecki
 • 1958–1960 – Ignacy Wirski
 • 1960–1977 – Jerzy Szymański
 • 1977–1990 – Czesław Pazera
 • 1990–1995 – Tomasz Śrutkowski
 • 1995–1999 – Zdzisław Szymocha
 • 1999–2006 – Robert Sakowski
 • 2006–2008 – Tomasz Gliniecki
 • od 2008 – Ewa Bartnikowska
 • Jedynym honorowym redaktorem naczelnym Gazety Olsztyńskiej był Tadeusz Nowakowski, pisarz, dziennikarz BBC oraz Radia Wolna Europa. Wyróżnienie wręczył w 1991 Tomasz Śrutowski.

  PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.Reportaż (franc. le reportage – reportaż) – gatunek literacki z pogranicza publicystyki, literatury faktu i literatury pięknej (przez krytykę zwany przewrotnie „bękartem literatury pięknej i brukowej popołudniówki”).


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Braniewo (niem. Braunsberg) – miasto gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim. Położone jest na Równinie Warmińskiej, nad rzeką Pasłęką. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa elbląskiego.
  BBC (skrót od British Broadcasting Corporation, Brytyjska Korporacja Nadawcza) – główny brytyjski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny, największa tego rodzaju instytucja na świecie.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Trybuna Ludu – gazeta codzienna wydawana w PRL, o jednym z największych nakładów w Polsce – ok. 1,5 mln egz. w połowie lat 70. (większy nakład miewała tylko „Trybuna Robotnicza”, wychodząca na Górnym Śląsku i zachodniej Małopolsce).
  Pasłęk (dawniej Holąd Pruski, niem. Preußisch Holland, prus. Pāistlauks) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pasłęk. Położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego. Przez miasto przepływa rzeka Wąska uchodząca do jeziora Druzno.
  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.