• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Garnizon Brześć

  Przeczytaj także...
  Armia Cesarstwa Niemieckiego (niem. Deutsche Armee (Kaiserreich), Kaiserliche Armee) – oficjalne określenie sił zbrojnych Cesarstwa Niemieckiego, pod rozkazami cesarza. Składała się z czterech kontyngentów: pruskiego, obejmującego także mniejsze kraje Rzeszy, bawarskiego, saskiego i wirtemberskiego. Formalnie, mimo przejścia pod dowództwo pruskie, królowie tych trzech krajów zachowali pewną kontrolę nad wojskiem. Dotyczyło to zwłaszcza Bawarii. Żołnierze składali przysięgę na wierność cesarzowi, ale bawarskich wojskowych ta przysięga obowiązywała jedynie w czasie wojny, gdyż w czasie pokoju zwierzchnictwo nad armią bawarską sprawował król bawarski. Ponadto, wojska bawarskie różniły się nieco umundurowaniem i istniały wyodrębnione korpusy bawarskie.9 Grupa Artylerii (9 GA) – oddziały i pododdziały artylerii organicznej wielkich jednostek piechoty i kawalerii oraz artylerii Odwodu Naczelnego Wodza stacjonujące na terenie Okręgu Korpusu Nr IX i podporządkowane Dowództwu 9 Grupy Artylerii.
  49 Brzeski Pułk Piechoty Jego Wysokości Wielkiego Księcia Michała Michajłowicza (ros. 49-й Брестский пехотный полк lub pełna nazwa: 49-й Брестский пехотный Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк) – pułk piechoty Imperium Rosyjskiego, sformowany 16 sierpnia 1806 za panowania Aleksandra I Romanowa.
  Fragment zabudowy twierdzy brzeskiej


  Garnizon Brześćgarnizon w Brześciu zajmowany kolejno przez jednostki wojskowe Armii Imperium Rosyjskiego, Armii Cesarstwa Niemieckiego, Wojska Polskiego, Armii Czerwonej, Wehrmachtu, Armii Radzieckiej i Sił Zbrojnych Białorusi. Do końca II wojny światowej trzonem garnizonu była twierdza brzeska.

  92 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych – pancerny pododdział rozpoznawczy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.Brześć, dawniej Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem, (biał. Брэст, Берасьце, Brest, Bieraście; ros. Брест, Берестье, Briest, Bieriestje; jid. בּריסק, hebr. ברסט ליטובסק; ukr. Берестя, Berestia) – miasto na Białorusi, u ujścia Muchawca do Bugu, siedziba administracyjna obwodu brzeskiego i rejonu brzeskiego. Ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy na granicy z Polską, port rzeczny, port lotniczy; uniwersytet (1995), politechnika (1989); ośrodek kultury polskiej na Białorusi, polski konsulat generalny; 310,8 tys. mieszk. (1 stycznia 2010).

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Garnizon – to stałe miejsce stacjonowania danej jednostki wojskowej w czasie pokoju. Funkcje garnizonu pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki, czy osady. Miasto garnizonowe to powszechne określenie miasta, w którym wybudowano koszary.

  Garnizon carski do 1915[]

  Sztab 19 Korpusu Armijnego

 • 38 Dywizja Piechoty
 • 1 Brygada Piechoty
 • 149 Czarnomorski Pułk Piechoty
 • 2 Brygada Piechoty
 • 152 Władykaukaski Pułk Piechoty
 • 19 Batalion Saperów
 • Od nazwy miasta wziął również nazwę 49 Brzeski Pułk Piechoty.

  Garnizon Armii Cesarstwa Niemieckiego 1915–1918[]

  Garnizon Wojska Polskiego II RP 1918-1939[]

  Prestiż miasta w okresie II Rzeczypospolitej podnosił fakt, że było ono garnizonem wojskowym. Stacjonowały w nim między innymi:

  Siły Zbrojne Republiki Białoruś (ros. Вооружённые силы Республики Беларусь) (biał. Узброеныя Сілы Республікі Беларусь) - wojsko Republiki Białoruś. Nadzorem i zadaniowaniem SZ RB zajmuje się Ministerstwo Obrony Republiki Białoruś. SZ RB Powstały z rozformowanego Białoruskiego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych ZSRRArmia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).
 • Dowództwo Okręgu Korpusu nr IX
 • Komenda Miasta
 • komendant garnizonu - płk piech. Kazimierz Chromiński
 • 35 Pułk Piechoty
 • 82 Syberyjski Pułk Piechoty
 • 9 Grupa Artylerii
 • I dywizjon 9 Pułku Artylerii Ciężkiej
 • 30 Dywizjon Artylerii Ciężkiej
 • 4 Batalion Pancerny - w 1939 batalion zmobilizował:
 • 91 Dywizjon Pancerny
 • 91 Samodzielną Kompanię Czołgów Rozpoznawczych
 • 92 Samodzielną Kompanię Czołgów Rozpoznawczych
 • 6 Batalion Saperów
 • 9 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej
 • 9 Dywizjon Żandarmerii
 • 9 Szpital Okręgowy
 • Wojskowy Sąd Okręgowy IX
 • Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym IX
 • Wojskowy Sąd Rejonowy
 • Wojskowe Więzienia Śledcze IX
 • Komendy obozu ćwiczeń
 • Składnice Materiału Intendenckiego nr 9
 • Pomocnicze Składnice Uzbrojenia nr 9
 • Parafia wojskowa obrządku rzymskokatolickiego
 • Garnizon Armii Czerwonej 1939–1941[]

  Garnizon Wehrmachtu 1941–1944[]

  Garnizon Armii Radzieckiej 1944–1991[]

  Garnizon Sił Zbrojnych Białorusi od 1991[]

 • białoruska straż graniczna
 • 38 Samodzielna Brygada Mobilna Gwardii (SSO)
 • Przypisy

  1. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 78.
  2. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 154.
  3. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 376.

  Bibliografia[]

 • Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1990 ISBN 83-211-1104-1
 • Almanach oficerski , praca zbiorowa, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1923
 • Siły Specjalnych Operacji (SSO) Sił Zbrojnych Republiki Białoruś (biał. Сілы спэцыяльных апэрацыяў УС РБ, ССА, ros. Силы специальных операций ВС РБ) – Siły specjalne Republiki Białoruś, wysoce mobilny rodzaj Sił Zbrojnych Republiki Białoruś, jeden z rodzajów sił zbrojnych, obok wojsk lądowych, wojsk lotniczych i wojsk obrony przeciwlotniczej oraz specjalnych wojsk uwaga! różne od komandosów (wojska inżynieryjne, wojska łączności, wojska chemiczne).Dowództwo Okręgu Korpusu Nr IX (DOK IX) - terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe z siedzibą w garnizonie Brześć.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kazimierz Fortunat Chromiński (ur. 14 lutego 1874 we wsi Wolica, w pow. rówieńskim na Wołyniu, zm. w wyniku odniesionych ran 21 września 1939 w szpitalu w Chełmie) − pułkownik piechoty Armii Imperium Rosyjskiego i Wojska Polskiego.
  Wehrmacht – całość sił zbrojnych III Rzeszy Niemieckiej z wyłączeniem Waffen-SS, utworzona 16 marca 1935 ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która stanowiła jednostronne zerwanie klauzul militarnych traktatu wersalskiego (1919).
  35 Pułk Piechoty (35 pp) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP. Pułk brał udział w walkach w 1919 oraz w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920. 4 grudnia 1920 w Łazdunach koło Lidy, marsz. Józef Piłsudski udekorował sztandar 35 pułku piechoty Orderem Virtuti Militari. W okresie międzywojennym pułk stacjonował w garnizonie Brześć. Batalion zapasowy w Łukowie.
  Armia Imperium Rosyjskiego , ros. Русская императорская армия (transkr. russkaja imperatorskaja armia) (po polsku potocznie armia carska) – wojska lądowe Imperium Rosyjskiego (państwa rosyjskiego w latach 1721-1917).
  Twierdza brzeska, Twierdza Brześć biał. Брэсцкая крэпасць)(ros. крепость Брест-Литовск, – zespół fortyfikacji wzniesionych przez Imperium Rosyjskie w 1. połowie XIX wieku przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu, w pobliżu Brześcia.
  Straż graniczna – organizacje paramilitarne typu policyjnego, wykonujące zadania związane z ochroną granic państwowych i kontrolą ruchu granicznego. Zazwyczaj podlegają ministrom właściwym do spraw wewnętrznych w rządach swoich państw.

  Reklama