• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Garnizon

  Przeczytaj także...
  Twierdza, forteca – ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Czasem jest to samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze były budowane od starożytności do czasów II wojny światowej, na stałe przebywała w nich załoga. Określenie twierdza stosowane jest także w odniesieniu do więzienia, które znajdowało się na terenie twierdzy.Garnizon – jednostka administracji terytorialnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 czerwca 2012 w Polsce funkcjonują 104 garnizony.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Garnizon – określenie korpusu wojsk stacjonujących w określonym miejscu, dawniej żeby tego miejsca pilnować, obecnie najczęściej używając go jako baza. Jest to także miejscowość lub kilka położonych obok siebie miejscowości, w których stale lub czasowo są rozmieszczone jednostki wojskowe.

  Zamek – według prof. Bohdana Guerquina zespół elementów warownych i budynków mieszkalnych powiązanych w zamknięty obwód obronny, który to zespół powstał w ustroju feudalnym jako ośrodek władzy książęcej, siedziba możnowładcy, siedziba rycerza lub placówka militarna. Zasadniczą cechę takiego zespołu stanowi zamknięty obwód obronny początkowo w postaci wałów lub konstrukcji drewniano-ziemnej, a w następnych okresach murowany.Fort (wł.) – fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.

  Funkcje garnizonu pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki czy osady. Miasto garnizonowe – to powszechne określenie miasta, w którym wybudowano koszary.

  Dawniej: budowla rzymska o charakterze militarnym, którą stawiano zazwyczaj przy miastach w celu kontroli lub obrony. W garnizonach szkolono żołnierzy, których rekrutowano z pobliskiego miasta. Podobny do fortu.

  W języku hebrajskim termin jednostka garnizonowa tłumaczy się jako חיל מצב (czytaj: chejl macaw), co oznacza regularną jednostka broniącą danej strefy, tj. miasta, prowincji, zamku, twierdzy, a nawet pojedynczą budowlę.

  Rzym (wł., łac. Roma) – stolica i największe miasto Włoch, położone w środkowej części kraju w otoczeniu wzgórz, nad Tybrem, ośrodek administracyjny i polityczny (siedziba prezydenta, ministerstw i urzędów); stolica i główne miasto regionu administracyjno-historycznego Lacjum. Obszar administracyjny 1523 km², liczba ludności 2 748 809 (zespół miejski ok. 3 800 000).Język hebrajski (hebr. עִבְרִית, trb. iwrit) – język z grupy kananejskiej języków semickich, należący do afroazjatyckiej rodziny językowej, zapisywany alfabetem hebrajskim.

  Garnizon na przestrzeni wieków przybierał różne formy i funkcje. Był na przykład ufortyfikowanym posterunkiem lub chatą – podczas wczesnego osadnictwa w Nowej Anglii. Stosowany również w czasie wojen z Indianami. Stosowany do kontrolowania indiańskich wiosek.

  W Polsce garnizon jest jednostką terytorialnego podziału i administracji infrastrukturą wojskową.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Słownik podstawowych terminów wojskowych, Warszawa 1977, s. G-1.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Słownik podstawowych terminów wojskowych, Warszawa 1977.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.706 sek.