• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Garibald I

  Przeczytaj także...
  Wuldetrata (ur. ok. 531, zm. ok. 572) - córka Wacho króla Longobardów. W 554 roku poślubiła merowińskiego króla Teudebalda. Po jego śmierci znalazła się na dworze króla Chotara I, stając się jego szóstą żoną. Na skutek protestów biskupów odesłana z dworu. Wkrótce poślubiła księcia Bawarów Garibalda I.Childebert II (570-596) – król Austrazji z dynastii Merowingów. Był zwierzchnikiem Prowansji, a od 592 roku panował także w Burgundii.
  Autaris (ur. ok. 540, zm. 5 września 590) – syn Klefa, król Longobardów od 584. Po objęciu władzy książęta longobardzcy odstąpili mu połowę zdobytych ziem cesarstwa rzymskiego. Dzięki temu został również najbogatszym właścicielem ziemskim co umocniło jego władzę i prestiż. Autaris podczas swego panowania odparł ataki Franków króla Childeberta II, zawarł sojusze z Bizancjum i Bawarami, poślubił córkę Garibalda, księcia bawarskiego, Teodolindę. Pod koniec panowania zabronił Longobardom przyjmowania chrztu. Zmarł otruty 5 września 590 roku.

  Garibald I (ur. 540) – książę Bawarii w przedziale czasowym od ok. roku 560 do ok. roku 590

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Po śmierci króla Merowingów Teudebalda z Austrazji, jego następca Chlotar I uczynił swoją nałożnicą wdowę po Teudebaldzie, Wuldetratę (531–572), córkę króla lombardzkiego Wacho. Sprzeciwili się temu biskupi Chlotara, w związku z czym król wydał zgodę na małżeństwo Garibalda z Wuldetratą w 556 roku. Nie tylko nadało to Garibaldowi prestiż, ale stworzyło też trwałe więzi polityczne między Bawarią a Longobardami z Panonii i Czech. Miało to również konsekwencje po przeprowadzce Longobardów do Włoch w 568 r.

  Teudebald (ur. ok. 535, zm. 555) - dzielnicowy król frankijski z dynastii Merowingów , panował w Reims i Metzu w l. 548-555. Był synem i następcą Teodeberta I. W 554 roku poślubił księżniczkę longobardzką Waldradę. Po śmierci w 555 roku, jego ziemie przejął Chlotar I.

  Jakiś czas przed 585 r. Sąd Merowingów próbował ściślej związać księcia Garibalda ze swoimi interesami, organizując małżeństwo między jego córką Teodelindą a królem Childebertem II z Austrazji. W tym samym czasie Merowingowie próbowali znormalizować stosunki z Authari, królem lombardzkim, organizując małżeństwo między siostrą Childeberta a Authari. Obie te propozycje zostały odrzucone. Obrażony Authari został zaangażowany w próby zawarcia związku z Theodelindą w 588 roku. Obawiając się osi przeciwnej Franków, Frankowie wysłali armię do Bawarii. Dzieci Garibalda, Gundoald i Theodelinda, uciekły do ​​Włoch. Authari poślubił Theodelindę w maju 589 r. I nadał swojemu szwagrowi Gundoaldowi tytuł księcia Asti. W 590 roku Frankowie najechali Lombardię z pomocą Bizancjum , ale zostali pokonani.

  W 591 r. Childebert znormalizował stosunki z Lombardami i Bawarią . Po śmierci króla Authari w 590 r. książęta lombardzcy poprosili Theodelindę o ponowne małżeństwo. Wybrała kuzyna Authari, Agilulfa, na swojego męża, a on został przyjęty na następnego króla. Następnie wynegocjowali pokój z Childebertem, który trwał przez dziesięciolecia. Według Paulusa Diakonusa pokój z Bawarią został przywrócony, gdy Childebert nazwał Tassilo rex (królem). Nie wiadomo, czy Garibald został obalony, czy zmarł. Nie jest też jasne, jaki był stosunek Tassilo do Garibalda; choć jeśli to nie był jego syn, to z pewnością był blisko związany. Był podobno także ojcem Romildy z Friuli.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.