• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ganapatjowie

  Przeczytaj także...
  Transkrypcja – w językoznawstwie system zapisu głosek danego języka za pomocą symboli graficznych (inaczej pisownia fonetyczna) lub system fonetycznej konwersji innego pisma. W szczególności może służyć do zapisu wyrazów jednego języka w formie pozwalającej łatwo odtworzyć brzmienie osobie go nie znającej – głoski jednego języka oddaje się wtedy znakami pisma innego języka, przy czym danej głosce nie zawsze musi odpowiadać tylko jeden znak, a niektóre znaki mogą być używane na oznaczanie kilku różnych głosek w języku wyjściowym. Transkrypcja taka zorientowana jest na odbiorcę posługującego się jednym, określonym językiem.Dewanagari (देवनागरी, z sanskr. Devanāgarī; deva "bóg" + nagari) – pismo alfabetyczno-sylabiczne, używane w północnych, zachodnich i środkowych Indiach do zapisu kilkunastu języków z grupy języków indoaryjskich, m.in. sanskrytu, hindi, marathi, nepali.
  Ganeśa (dewanagari गणेश ; transliteracja Gaṇeśa, ang. Ganesha) znany też jako Ganapati i Winajaka (skt. Pan Zastępów ) – w mitologii indyjskiej przywódca ganów (pośrednich bóstw), dew mądrości i sprytu, patron uczonych i nauki, opiekun ksiąg, liter, skrybów i szkół. Syn Śiwy i Parwati. Uważany za patronującego fragmentowi przestrzeni sakralnej w ćakrze muladhara.

  Ganapatjowie (dewanagari गाणपत्य, trb. gāṇapatya, trl. ganapatja) – wyznawcy przynależący do tradycji religijnej w hinduizmie (zwanej Ganapatisampradaja lub Ganapatipanth), ukierunkowanej na boga o imieniu Ganapati (czyli Ganeśa) jako najwyższą istotę i praprzyczynę.

  Ganeśa (dewanagari गणेश ; transliteracja Gaṇeśa, ang. Ganesha) znany też jako Ganapati i Winajaka (skt. Pan Zastępów ) – w mitologii indyjskiej przywódca ganów (pośrednich bóstw), dew mądrości i sprytu, patron uczonych i nauki, opiekun ksiąg, liter, skrybów i szkół. Syn Śiwy i Parwati. Uważany za patronującego fragmentowi przestrzeni sakralnej w ćakrze muladhara.Pilgrims Publishing – wydawnictwo indyjskie. Utworzone początkowo w Nepalu przez Ramananda Tiwari w 1991, zmieniło nazwę z Book Faith India na Pilgrims Publishing i obrało za siedzibę północnoindyjskie miasto Waranasi. Posiada własną sieć księgarń i firmę drukarską.

  Współcześnie ganapatijowie dzielą się na sześć nurtów:

  1. Mahaganapatjowie
  2. Uććhisztaganapatjowie
  3. Harindraganapatjowie
  4. Nawamitaganapatjowie
  5. Swarnaganapatjowie
  6. Santanganapatjowie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. 6.Ganapati Panth. W: B.D. Tripathi: Sadhus of India. The Sociological View. Varanasi: Pilgrims Publishing, 2004, s. 71. ISBN 81-7769-209-7.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.