• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gamma-glutamylotranspeptydaza

  Przeczytaj także...
  Stłuszczenie (zwyrodnienie tłuszczowe) – gromadzenie się kropelek tłuszczu w komórkach narządów miąższowych: wątroby, nerek, mięśnia sercowego.Aminotransferaza asparaginianowa, AST, AspAT, GOT (glutamic oxoloacetic transaminase) – narządowo niespecyficzny enzym (EC 2.6.1.1) indykatorowy, biorący udział w przemianach białek. Należy do transferaz przenoszących grupy aminowe z aminokwasów na α-ketokwasy. Przyczyną wzrostu aktywności AspAT jak i AlAT mogą być:
  Stres oksydacyjny – stan braku równowagi pomiędzy działaniem reaktywnych form tlenu a biologiczną zdolnością do szybkiej detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub naprawy wyrządzonych szkód. Wszystkie formy życia utrzymują w komórkach środowisko redukujące, które jest zachowywane przez aktywność enzymów podtrzymujących stan redukcji poprzez ciągły dopływ energii metabolicznej. Zaburzenia w prawidłowym stanie redukcji mogą wywołać toksyczne działanie poprzez produkcję nadtlenków i wolnych rodników, powodujących oksydacyjne uszkodzenia wszystkich składników komórki, a szczególnie dotkliwe dla komórki są uszkodzenia białek, lipidów i DNA.

  γ-Glutamylotranspeptydaza, gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP, γ-GTP), γ-glutamylotransferaza, gamma-glutamylotransferaza (GGT, γ-GT) – enzym katalizujący przemiany związane z transferem reszty glutaminianowej.

  Biochemia[ | edytuj kod]

  GGTP ma aktywność transferazy (EC 2.3.2.2.) jako składnik komórkowego mechanizmu obrony antyoksydacyjnej u ssaków. Ponadto jest proteazą (EC 3.4.19.13) odcinającą glutaminian od glutationu.

  Katalizowane reakcje:

  Bilirubina (z łac. bilis – żółć, ruber – czerwony) – pomarańczowoczerwony barwnik żółciowy ssaków, produkt rozpadu hemu hemoglobiny i innych hemoprotein. Wzrost stężenia bilirubiny we krwi i tkankach może powodować zażółcenie skóry i białkówki oczu, czyli żółtaczkę. Barwnik ten wykryty został także u roślin z rodzaju strelicja.Glicyna (skróty: G, Gly; łac. Acidum aminoaceticum) – organiczny związek chemiczny, najprostszy spośród 20 standardowych aminokwasów biogennych, jedyny niebędący czynny optycznie. Za jej pojawienie się w łańcuchu polipeptydowym odpowiada obecność kodonów GGU, GGC, GGA lub GGG w łańcuchu mRNA.
 • (5-L-glutamylo)peptyd + aminokwas ⇌ peptyd + 5-L-glutamyloaminokwas
 • glutation + H2O ⇌ L-cysteinyloglicyna + L-glutaminian
 • Znaczenie w diagnostyce chorób[ | edytuj kod]

  Podwyższenie stężenia gamma-glutamylotranspeptydazy można stwierdzić w:

 • upośledzeniu wydzielania enzymu z żółcią (żółtaczka zastoinowa, cholestaza wewnątrzwątrobowa i zewnątrzwątrobowa), stłuszczeniu wątroby
 • intensywnym nowotworzeniu się tkanek, czyli intensywnych przemianach aminokwasów i białek (nowotwory o dużej dynamice wzrostu, nowotwory wątroby, faza tworzenia się blizny po zawale mięśnia serca)
 • indukcji enzymów mikrosomalnych wątroby lekami (zwłaszcza przeciwpadaczkowymi), alkoholem lub innymi substancjami.
 • Prawidłowe stężenie nie jest ściśle określone i ustala się je indywidualnie dla danego laboratorium wykonującego badanie. Przykładowe wartości referencyjne przyjęte w Hackensack University Medical Centre to 15–85 U/l dla mężczyzn i 5–55 U/l dla kobiet.

  Numer EC – numer przypisany każdemu enzymowi według zasad klasyfikacji opracowanej w 1984 roku przez Komitet Nazewnictwa (ang. Nomenclature Committee) Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej (ang. International Union of Biochemistry). Numery EC Enzyme Commission (Komisja Enzymatyczna) lub Enzyme Catalogue dzielą wszystkie enzymy na sześć głównych grup ze względu na typ katalizowanej reakcji. Komisja Enzymatyczna przypisała każdemu enzymowi zarekomendowaną nazwę i czteroczęściowy rozróżnialny numer o strukturze XX.XX.XX.XXPMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

  Inne badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych:

 • aminotransferaza alaninowa (ALT, AlaT)
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST, AspT)
 • bilirubina
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Enzyme Nomenclature: EC 2.3.2.2, Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology [dostęp 2014-02-20] (ang.).
  2. Enzyme Nomenclature: EC 3.4.19.13, Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology [dostęp 2014-02-20] (ang.).
  3. D.S. Pratt, M.M. Kaplan, Evaluation of abnormal liver-enzyme results in asymptomatic patients, „The New England Journal of Medicine”, 342 (17), 2000, s. 1266–1271, DOI10.1056/NEJM200004273421707, PMID10781624 (ang.).c?
  4. Aynur Unalp-Arida, Constance E. Ruhl, Non-invasive fatty liver markers predict liver disease mortality in the United States population, „Hepatology”, 63 (4), 2016, s. 1170–1183, DOI10.1002/hep.28390, PMID26663021 (ang.).
  5. Yoshihiro Seo, Kazutaka Aonuma, Gamma-Glutamyl Transferase as a Risk Biomarker of Cardiovascular Disease – Does It Have Another Face?, „Circulation Journal”, 2017, DOI10.1253/circj.CJ-17-0409, PMID28450670 (ang.).c?
  6. GGT, Labtest [dostęp 2014-02-20] (ang.).
  7. General Laboratory Manual, Department of Pathology, Hackensack University Medical Centre, 2010, s. 129 [dostęp 2014-02-20] (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Numer EC 2.3.2.2 w bazie Enzyme nomenclature database
 • GGT na stronie labtestonline.pl
 • GGTP - Norma, przyczyny, badania, profilaktyka

 • Transferazy (EC 2) – klasa enzymów katalizujących reakcję przeniesienia grupy chemicznej (np. tiolowej (-SH), aminowej (-NH2), metylowej (-CH3) czy fosforanowej (-OPO3H2)) lub atomu z jednej cząsteczki (donora) na drugą (akceptora), co można zobrazować: AB + C → A + BC.Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Aminotransferaza alaninowa (w skrócie AlAT, ALAT, ALT lub GPT od ang. glutamic pyruvic transferase) – narządowo niespecyficzny enzym (EC 2.6.1.2) indykatorowy, biorący udział w przemianach białek. Należy do aminotransferaz i katalizuje odwracalną reakcję przenoszenia grupy γ-aminowej L-alaniny na α-ketoglutaran z wytworzeniem kwasu pirogronowego i L-glutaminianu. Jest często wykorzystywany w diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych.
  Żółtaczka (icterus) – objaw polegający na zażółceniu skóry, błon śluzowych i białkówki oczu wskutek nagromadzenia się bilirubiny w surowicy krwi i tkankach organizmu. Prawidłowy poziom bilirubiny (całkowitej) w surowicy krwi człowieka wynosi 0,3–1,0 mg/dl lub 5,1–17,0 μmol/l.
  Kwas glutaminowy (Glu, E) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów o charakterze kwasowym. Anion karboksylowy tego kwasu (forma anionowa jest formą przeważającą w warunkach fizjologicznych) to glutaminian. Enancjomer L kwasu glutaminowego jest aminokwasem endogennym, obecnym w prawie wszystkich białkach. W kodzie genetycznym odpowiadają mu kodony GAA i GAG.
  Peptydy (gr. πεπτίδια, "strawne") – organiczne związki chemiczne, powstające przez połączenie cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym. Granica pomiędzy peptydem a białkiem nie jest dokładnie sprecyzowana, rozróżnienie jest oparte na masie cząsteczkowej klasyfikowanego związku. Za peptydy różni autorzy uważają poliaminokwasy o masie cząsteczkowej mniejszej od 5-10 tys. daltonów. Powyżej tej granicy związki takie zaliczamy do białek.
  Cysteina (skrót: Cys) – organiczny związek chemiczny z grupy endogennych aminokwasów kodowanych, wchodzi w skład wielu białek. Wraz z homocysteiną i metioniną tworzy grupę aminokwasów siarkowych (cysteina jest najprostszym z nich).
  New England Journal of Medicine – recenzowane naukowe czasopismo medyczne, wydawane przez Massachusetts Medical Society. Jedno z najbardziej uznanych, renomowanych czasopism medycznych o wysokim impact factor – najstarsze nieprzerwanie wydawane pismo medyczne na świecie.
  Cholestaza - zespół objawów klinicznych i biochemicznych wywołanych różnymi czynnikami prowadzącymi do mechanicznego zatrzymamia odpływu żółci lub czynnościowego upośledzenia czynności wydzielniczej wątroby. Cholestazę można tłumaczyć również jako zastój żółci (łac. cholestasis = zastój żółci) wskutek jej obniżonej syntezy i sekrecji do dwunastnicy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.664 sek.