• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Game Maker  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Windows XP (nazwa kodowa Whistler) – wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows z rodziny Windows NT (oparty na jądrze NT) firmy Microsoft, wydana oficjalnie 25 października 2001 roku. Koniec wsparcia technicznego dla tego systemu operacyjnego planowany jest na 8 kwietnia 2014.Game Maker Language (w skrócie: "GML") to język skryptowy stworzony na potrzeby programu do tworzenia gier Game Maker. Został stworzony przez Marka Overmarsa jako suplement systemu "przeciągnij i upuść" dostępnego od pierwszych wersji programu. W późniejszych wersjach system "przeciągnij i upuść" jest już tłumaczony bezpośrednio do GML, jest więc jego graficzną formą. Poza kilkoma czynnikami zarządzanymi bezpośrednio przez silnik GameMakera (kolejność wykonywania i wywoływanie zdarzeń, kolejność plansz) pokrywa wszystkie możliwości programu i jest sporym rozszerzeniem systemu przeciągnij i upuść, który pokrywa tylko nieznaczną część dostępnych funkcji.

  GameMaker – środowisko do projektowania gier i programów komputerowych, pozwalające na pracę zarówno osobom bez znajomości zasad programowania, jak i zaawansowanym programistom. Środowisko projektowe dostępne jest obecnie w wersjach na Windows (GameMaker 8.1, GameMaker:Studio) i OS X (GameMakerMac). Najbardziej rozbudowana wersja programu, Studio, pozwala na eksport gier na platformy: Windows, Windows Phone, Ubuntu (oraz kompatybilne z nim systemy linuxowe), OS X, iOS, Android, Tizen, MIPS, HTML5, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita. Pozostałe - GM:8.1 i GM:Mac pozwalają jedynie na eksport gier pod dany system operacyjny, dodatkowo są dostępne w wersjach Lite, umożliwiających przetestowanie programu przed zakupem.

  Karta graficzna – karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza.Windows 2000 – 32-bitowy, wielozadaniowy z wywłaszczaniem, wielowątkowy system operacyjny z serii NT. Jest to kolejny system operacyjny należący do rodziny Windows NT. Został wydany 17 lutego 2000 roku. Jego następcami są Windows XP, wydany w październiku 2001 roku, oraz Windows Server 2003, wydany w kwietniu 2003 roku. Windows 2000 jest klasyfikowany jako system operacyjny o jądrze hybrydowym.

  Spis treści

 • 1 Opis
 • 2 Wersje
 • 2.1 GameMaker:Studio
 • 2.2 GameMaker 8.1 Lite / Standard
 • 2.3 GameMaker Mac
 • 3 Minimalne wymagania sprzętowe
 • 3.1 GameMaker:Studio
 • 3.2 GameMaker 8.0 / 8.1.x
 • 3.3 GameMaker Mac
 • 4 GameMaker Language
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obiektowość (ang. object-orientation) – koncepcja (paradygmat) bardzo chętnie obecnie wykorzystywana w informatyce, bazująca na pojęciach klasy i obiektu. Upraszcza proces projektowania, tworzenia i testowania systemów informatycznych. Obiektowość może być realizowana na różnych etapach cyklu życia systemu informatycznego, m.in. na etapie analizy (analiza obiektowa), projektowania (projektowanie obiektowe) i implementacji (programowanie obiektowe). W efekcie możliwe jest tzw. "bezszwowe" (seamless) przechodzenie pomiędzy poszczególnymi fazami projektu, a rezultaty dotychczasowych prac (wykonanych w ramach poprzedniej fazy) mogą zostać wykorzystane na kolejnym etapie bez pracochłonnej lub (często) jakiejkolwiek obróbki.
  DirectX – zestaw funkcji API wspomagających generowanie grafiki (dwu- i trójwymiarowej), dźwięku oraz innych zadań związanych zwykle z grami i innymi aplikacjami multimedialnymi.
  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).
  Android SDK – zestaw narzędzi (SDK) dla programistów przeznaczony do tworzenia aplikacji na platformę Android. Składa się z dwóch części: SDK Tools – wymaganej do tworzenia aplikacji niezależnie od wersji Androida, oraz Platform Tools – czyli narzędzi zmodyfikowanych pod kątem konkretnych wersji systemu.
  JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.
  Dziedziczeniem (ang. inheritance) w programowaniu obiektowym nazywamy mechanizm współdzielenia funkcjonalności między klasami. Klasa może dziedziczyć po innej klasie, co oznacza, że oprócz swoich własnych atrybutów oraz zachowań, uzyskuje także te pochodzące z klasy, z której dziedziczy. Klasa dziedzicząca jest nazywana klasą pochodną lub potomną (w j. angielskim: subclass lub derived class), zaś klasa, z której następuje dziedziczenie — klasą bazową (w ang. superclass). Z jednej klasy bazowej można uzyskać dowolną liczbę klas pochodnych. Klasy pochodne posiadają obok swoich własnych metod i pól, również kompletny interfejs klasy bazowej.
  Grafika 3D (grafika trójwymiarowa) – nazwa jednej z dziedzin grafiki komputerowej, zajmującej się głównie wizualizacją obiektów trójwymiarowych. Nazwa pochodzi od angielskiego sformułowania Three-Dimensional Graphics.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.