• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Galwanoterapia

  Przeczytaj także...
  Elektroda – końcowy element niektórych układów lub urządzeń elektrycznych, przewodnik elektryczny wysyłający ładunek elektryczny lub przyjmujący go z otoczenia, albo kształtujący pole elektrostatyczne w swoim otoczeniu.Jontoforeza (terapia jonowa, jonoforeza) – metoda lecznicza, forma elektroterapii polegająca na wprowadzeniu cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym – jonów – do organizmu przez skórę lub śluzówkę za pomocą odpowiedniego urządzenia emitującego galwaniczny prąd stały. Wykorzystuje się substancje, które ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli są elektrolitami.
  Stangerbad.jpg

  Galwanoterapia – grupa zabiegów leczniczych polegających na działaniu na organizm człowieka stałym prądem elektrycznym za pomocą przyłożonych do ciała elektrod metalowych.

  Dwa najbardziej znane zabiegi to:

 • jontoforeza – polegająca na wprowadzaniu do organizmu zjonizowanych form leku za pomocą przyłożonego prądu;
 • galwanizacja – polegająca na działaniu samym prądem elektrycznym.
 • Elektroterapia – dział odnowy biologicznej wykorzystujący prąd stały oraz impulsowy (o zmiennym natężeniu) małej średniej częstotliwości do celów leczniczych.

  Wpływ na organizm[ | edytuj kod]

  Tkanki i płyny mają różne przewodnictwo elektryczne, które zależy od uwodnienia oraz stężenia elektrolitów. Największe przewodnictwo ma płyn mózgowo-rdzeniowy, osocze krwi; mniejsze wątroba, najmniejsze tkanka kostna.

  W zabiegach elektroleczniczych istotny jest opór skóry (warstwa rogowa naskórka). Prąd przebiega drogami o mniejszym oporze (gruczoły potowe, naczynia krwionośne, limfatyczne, nerwy).

  Zabiegom z wykorzystaniem prądu towarzyszą zjawiska:

 • elektromechaniczne – związane z elektrolizą, tj. procesem rozkładu związków chemicznych i separacji produktów tego rozkładu pod wpływem przepuszczania przez nie prądu elektrycznego, co wywołuje wędrówkę jonów do pary nie reagujących z układem elektrod;
 • elektrotermiczne – związane z wytwarzaniem ciepła.
 • Reakcja nerwów i mięśni na prąd stały powoduje zmianę ich pobudliwości (elektrotonus). Powstaje podczas przemieszczania się jonów i zmian polaryzacji błon komórkowych w czasie przepływu prądu.

  Właściwości lecznicze[ | edytuj kod]

 • przeciwbólowe (bieg dodatni)
 • pobudzające (bieg ujemny)
 • korzystny wpływ na zakrzepy naczyniowe
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.954 sek.