• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Galon - miara

  Przeczytaj także...
  Baryłka – jednostka objętości cieczy i ciał sypkich, poza krajami anglosaskimi używana głównie w handlu ropą naftową.Wykaz ten zawiera pozaukładowe jednostki miary, czyli jednostki nienależące do układu SI. Pojęcie bywa także używane do określenia jednostek nienależących do żadnego układu jednostek miar, albo nienależących do rozpatrywanego układu jednostek miar.
  Garniec – jednostka objętości stosowana w Europie od średniowiecza, podstawowa jednostka objętościowa późnego okresu wieków średnich. Nazwę wzięła od glinianego naczynia.
  Kanister o pojemności 1 galonu amerykańskiego

  Galon (skrót gal) – miara objętości (pojemności) płynów i ciał sypkich stosowana w krajach anglosaskich:

  Kanister – przenośny najczęściej metalowy lub plastikowy zbiornik służący do przewożenia i czasowego przechowywania płynów (zazwyczaj benzyny lub innych materiałów ropopochodnych, ale też wody).Cal (ang. inch) – pozaukładowa jednostka miary długości odpowiadająca początkowo potrojonej długości średniego ziarna jęczmienia. Jedna z tzw. jednostek imperialnych. W USA ta jednostka miary jest podstawową jednostką miary używaną m.in. w budownictwie, medycynie, policji (np. do pomiaru wzrostu człowieka), mechanice i wielu innych dziedzinach.
 • Galon angielski (ang. imperial gallon) = 4 kwarty angielskie = 8 pint angielskich = 4,54609 litra
 • Galon amerykański dla płynów (ang. US liquid gallon) = 231 cali sześciennych = 3,785411784 litra
 • Galon amerykański dla ciał sypkich (ang. US dry gallon) = 4 kwarty amerykańskie = 8 pint amerykańskich = 4,40488377086 litra.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • garniec
 • baryłka
 • buszel
 • pozaukładowe jednostki miary
 • układ SI
 • galon - inne znaczenie słowa galon
 • Kwarta (ang. quart) – jednostka objętości. Używana głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Prawidłowy angielski skrót to qt. Posiada jednak różne znaczenie w obu tych krajach.Buszel (skrót bu) – miara objętości (pojemności) materiałów sypkich stosowaną w krajach anglosaskich. Buszel angielski = 8 galonów angielskich = 36,369 litra Buszel amerykański = 8 galonów amerykańskich dla ciał sypkich = 9,309 galonów amerykańskich dla płynów = 35,238 litra  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Półkwarta, pinta (ang. pint) – jednostka objętości lub pojemności stosowana głównie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. W Stanach Zjednoczonych stosowane są dwie różne miary pinty (sucha i mokra).
  Litr (skrót l, L) – pozaukładowa jednostka objętości. W przeliczeniu na jednostki SI 1 l = 1/1000 m³ = 1 dm³.
  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.