• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Galileo - sonda kosmiczna  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Asysta grawitacyjna – w astrodynamice pojęcie określające zmianę prędkości i kierunku lotu kosmicznego przy użyciu pola grawitacyjnego planety lub innego dużego ciała niebieskiego. Jest to obecnie powszechnie używana metoda uzyskiwania prędkości pozwalających osiągnąć zewnętrzne planety Układu Słonecznego. Została opracowana w 1959 roku w moskiewskim Instytucie Matematyki im. Stiekłowa.Europa (Jowisz II) – czwarty co do wielkości księżyc Jowisza z grupy księżyców galileuszowych i szósty co do wielkości satelita w Układzie Słonecznym. Najprawdopodobniej posiada on pod lodową skorupą ocean ciekłej wody.

  Galileoamerykańska bezzałogowa sonda kosmiczna wystrzelona w 1989 roku przez agencję kosmiczną NASA w celu wykonania badań Jowisza, jego księżyców i pierścieni. W grudniu 1995 r. sonda stała się pierwszym sztucznym satelitą Jowisza oraz wprowadziła w jego atmosferę próbnik z aparaturą pomiarową. Galileo był pierwszą sondą, która zbliżyła się do planetoid. Podczas swej misji Galileo wykonał też obserwacje Wenus, Ziemi, Księżyca i komety Shoemaker-Levy 9.

  Metan (znany także jako gaz błotny i gaz kopalniany), CH4 – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem. Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.STS-61-G - anulowana misja promu Atlantis. Na początku planowana na czerwiec 1986 jako jeden z pięciu lotów w tym miesiącu. Następnie z powodu problemu z płytkami wahadłowców przełożona na grudzień 1986 r. Po katastrofie Challengera wykreślona z planu lotów. Celem misji miało być wyniesienie satelity Galileo.

  Nazwa sondy została nadana na cześć wielkiego włoskiego astronoma epoki renesansu Galileusza (wł. Galileo Galilei), który w 1610 r., korzystając ze skonstruowanego przez siebie teleskopu, odkrył cztery największe księżyce Jowisza, nazwane później na cześć odkrywcy księżycami galileuszowymi.

  Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego. Jest jednostką podstawową w układzie SI i układzie MKSA oznaczaną w obu układach symbolem A.Jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 roku.

  Spis treści

 • 1 Cele naukowe misji
 • 1.1 Orbiter
 • 1.2 Próbnik atmosferyczny
 • 2 Konstrukcja sondy
 • 2.1 Orbiter
 • 2.1.1 Zasilanie w energię
 • 2.1.2 Moduł napędowy
 • 2.1.3 Łączność
 • 2.1.4 Systemy sterowania
 • 2.1.5 Instrumenty naukowe
 • 2.2 Próbnik atmosferyczny
 • 2.2.1 Instrumenty naukowe
 • 3 Przebieg misji
 • 3.1 Przygotowania do misji
 • 3.2 W drodze do Jowisza
 • 3.2.1 Wenus i Ziemia
 • 3.2.2 Awaria anteny głównej
 • 3.2.3 Planetoidy, drugi przelot koło Ziemi i kometa Shoemaker-Levy 9
 • 3.3 Misja próbnika atmosferycznego
 • 3.4 Misja orbitalna
 • 3.4.1 Główna misja orbitalna
 • 3.4.2 Misja Galileo Europa
 • 3.4.3 Misja Galileo Millennium
 • 3.4.4 Zakończenie misji
 • 3.4.5 Dane orbitalne i zbliżenia do księżyców Jowisza
 • 4 Rezultaty naukowe
 • 4.1 Dodatkowe eksperymenty
 • 5 Dodatkowe informacje
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Ekliptyka – (z gr. έκλειψις zaćmienie) wielkie koło na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi.Atlantis – czwarty wahadłowiec NASA, który odbył lot kosmiczny. Był on jednym z pięciu zbudowanych w USA orbiterów wielorazowego użytku przeznaczonych do transportu ludzi oraz sprzętu na orbitę oraz z powrotem.

  Cele naukowe misji[]

  Orbiter[]

 • Zbadanie cyrkulacji i dynamiki atmosfery jowiszowej.
 • Zbadanie górnych warstw atmosfery i jonosfery jowiszowej.
 • Określenie morfologii, geologii i właściwości fizycznych księżyców galileuszowych.
 • Zbadanie składu i dystrybucji minerałów na powierzchni księżyców galileuszowych.
 • Zbadanie pól grawitacyjnych i magnetycznych oraz właściwości dynamicznych księżyców galileuszowych.
 • Obserwacja atmosfer, jonosfer i rozległych obłoków gazowych księżyców galileuszowych.
 • Obserwacja interakcji magnetosfery jowiszowej z księżycami galileuszowymi.
 • Określenie wektora pola magnetycznego oraz widma energetycznego, składu i dystrybucji cząstek i plazmy do odległości 150 promieni Jowisza.
 • Próbnik atmosferyczny[]

 • Określenie składu chemicznego atmosfery jowiszowej.
 • Określenie struktury atmosfery do głębokości przynajmniej 10 barów.
 • Zbadanie natury cząsteczek obłoków oraz lokalizacji i struktury warstw obłoków.
 • Zbadanie bilansu promieniowania cieplnego Jowisza.
 • Obserwacja natury jowiszowych wyładowań elektrycznych.
 • Pomiar strumienia energetycznych cząstek naładowanych powyżej szczytu atmosfery.
 • Pasmo X (ang. X band) — fragment widma fal elektromagnetycznych w zakresie promieniowania mikrofalowego o częstotliwościach od 8 do 12,5 GHz. Pasmo to jest wykorzystywane przez niektóre satelity telekomunikacyjne, oraz wojskowe radary, głównie lotniczych systemów kierowania ogniem. Pojęcie pasma X jest używane również w odniesieniu do rozszerzonego pasma AM.Monometylohydrazyna (MMH) – organiczny związek chemiczny, lotna pochodna hydrazyny o wzorze sumarycznym CH3N2H3. Wykorzystywana jako paliwo hipergolowe w silnikach rakietowych. W śladowych ilościach występuje w pieczarce dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus) oraz w piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  NASA Ames Research Center (skr. ARC) — jest jednym z ośrodków NASA zlokalizowanym w Moffett Field w Kalifornii, placówka położona jest na granicy miast Mountain View i Sunnyvale.
  Tebe (Jowisz XIV) – księżyc Jowisza, odkryty przez S. Synnotta w 1979 r. na podstawie zdjęć wykonanych przez sondę Voyager 1.
  Voyager 2 (pl. Podróżnik 2) – bezzałogowa sonda kosmiczna wysłana w 1977 roku w przestrzeń kosmiczną z Przylądka Canaveral przez amerykańską agencję kosmiczną NASA. Rozpoczęcie lotu zbiegło się w czasie z bardzo korzystnym położeniem planet, które umożliwiło odwiedzenie wszystkich gazowych olbrzymów: Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna przez jeden próbnik. Z początku zadaniem misji było dokładne zbadanie Jowisza oraz Saturna, jednak sonda sprawowała się na tyle dobrze, że przeprogramowano ją, aby przeprowadziła badania również pozostałych planet zewnętrznych. Voyager 2 przesłał obrazy wszystkich czterech planet, ich księżyców i pierścieni. Do dnia dzisiejszego jest jedyną sondą, która dotarła do Urana i Neptuna.
  Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.
  Pas planetoid – obszar Układu Słonecznego znajdujący się między orbitami Marsa i Jowisza. Krąży w nim wiele ciał różnej wielkości, nazywanych planetoidami. Pas planetoid nazywany jest też głównym pasem, ponieważ w Układzie Słonecznym istnieją również inne zbiory małych ciał: pas Kuipera, dysk rozproszony i obłok Oorta, oraz wiele mniejszych skupisk, takich jak planetoidy bliskie Ziemi, centaury czy trojańczycy.
  Artur Bartłomiej Chmielewski (ur. 1957 w Warszawie) – polski naukowiec, pracownik Jet Propulsion Laboratory, w 2014 jeden z menedżerów projektu Rosetta z ramienia NASA.
  Nylon – handlowa nazwa poliamidów stworzonych przez firmę DuPont obecnie produkowanych przez firmę Invista, która jest częścią koncernu chemicznego Koch Industries. Są to syntetyczne polimery zawierające grupę amidową służące m.in. do wytwarzania włókien syntetycznych o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającego się barwić. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji dzianin, tkanin, lin i żyłek a także, ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne, do panewek łożysk, kół zębatych itp.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.084 sek.