• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gabonionta  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria) – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii).Adolf Seilacher (ur. 24 lutego 1925) – niemiecki paleontolog zajmujący się w szczególności badaniem ichnoskamieniałości oraz początkami życia na Ziemi, w tym fauną ediakarańską.
  Odciski proterozoicznych organizmów zachowane w gabońskich łupkach
  Skamieniałość o długości 12 cm

  Gabonionta – grupa makroskopowych skamieniałości, uważanych za pozostałości pierwszych, prawdopodobnie eukariotycznych organizmów wielokomórkowych, pochodzących sprzed 2,1 miliarda lat (z paleoproterozoiku). Zostały one odkryte w 2010 roku w Gabonie w Afryce Środkowej. Ich odkrycie świadczy o tym, że ewolucja wielokomórkowców rozpoczęła się co najmniej 200 milionów lat wcześniej niż uprzednio sądzono. Odkrycia dokonała grupa pod kierownictwem marokańsko-francuskiego geologa Abderrazaka El Albaniego z Uniwersytetu Poitiers.

  Grypania spiralis – spiralna skamieniałość prekambryjskiego organizmu opisana w 1899 roku jako gatunek prawdopodobnie eukariotycznej algi, odkryta w Montanie, Chinach, Indiach oraz w Negaunee Iron-Formation (Marquette Iron Range) w stanie Michigan (USA). Pierwsze skamieniałości tego gatunku opisane przez M. R. Waltera i współpracowników datowano na około 1,3 mld lat, natomiast wiek okazów z Negaunee Iron-Formation szacowany jest na 2,1 miliarda lat (proterozoik), co oznaczałoby, że G. spiralis jest najstarszym znanym wielokomórkowcem. Część badaczy uważa jednak, że skamieniałości te mogą być pozostałością kolonii jednokomórkowych organimów prokariotycznych.Zlodowacenie hurońskie – najstarsze rozległe zlodowacenie w historii Ziemi, które miało miejsce w paleoproterozoiku, około 2450–2220 mln lat temu. Pozostawiło ono sekwencje osadów lodowcowych o dużej miąższości. Wiązało się ono silnie z wielkim zdarzeniem oksydacyjnym (wzrostem zawartości tlenu w atmosferze) i miało prawie globalny zasięg.

  Spis treści

 • 1 Morfologia
 • 2 Kontekst geologiczny
 • 3 Kontekst paleontologiczny
 • 4 Środowisko paleoproterozoiku
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Morfologia[]

  Są to skamieniałości mierzące do 17 cm długości, niezwykle duże jak na okres, z którego pochodzą, w którym biosferę tworzyły niemal wyłącznie mikroorganizmy. Do skamieniałości o złożonych kształtach zalicza się okazy podłużne i zaokrąglone. Znaleziska potencjalnie mogą należeć do kilku różnych gatunków. Centralna część ciała jest sferyczna lub elipsoidalna, zewnętrzna struktura rozchodzi się promieniście od centrum. Gabonionta mają strukturę przestrzenną wykazującą skoordynowany wzrost komórek. Nie ma pewności, czy były to prawdziwe wielokomórkowce, czy też wysoce zorganizowane kolonie komunikujących się mikroorganizmów. Geny odpowiedzialne za komunikację międzykomórkową powstały wcześniej niż pojawiły się organizmy wielokomórkowe, ale okazy z Gabonu nie przypominają znanych kolonii bakteryjnych.

  Anaerob (gr. an – przedrostek oznaczający przeczenie; aer – powietrze; bio – żyję), beztlenowiec, anaerobiont, anoksybiont – organizm rozwijający się w warunkach beztlenowych.Université de Poitiers - francuski uniwersytet publiczny położony w mieście Poitiers. Obecnie uniwersytecie studiuje ponad 24 000 studentów wszystkich wydziałów, wspartych ponad 2 000 kadrą naukową oraz administracyjną.

  Budowa wewnętrzna tych wymarłych organizmów została zbadana dzięki zastosowaniu mikrotomografii. Pozwoliła ona na trójwymiarowe zobrazowanie skamieniałości i odkrycie, że mimo różnic wykazują one wspólny plan budowy ciała.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Archeony, archeany (Archaea) dawniej zwane też archebakteriami, archeobakteriami (Archaebacteria) lub archeowcami – drobne, pierwotnie bezjądrowe, zwykle ekstremofilne jednokomórkowce, tradycyjnie zaliczane wraz z eubakteriami do prokariotów.
  Mikroorganizm (gr. μικρός, mikrós – mały, ὀργανισμός, organismós – organizm), drobnoustrój, mikrob – organizm obserwowany dopiero pod mikroskopem. Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne, lecz z pewnością mikroorganizmami są bakterie, archeony, pierwotniaki i niektóre grzyby. Najprecyzyjniej grupa ta definiowana jest jako ogół organizmów jednokomórkowych, dlatego nie można terminu tego stosować do bardzo małych przedstawicieli różnych grup zwierząt, takich jak np. nicienie, wrotki, roztocza, niesporczaki, owady itd.
  Fosylizacja – naturalny proces, podczas którego martwe organizmy albo ślady ich działania przeszły w stan kopalny (skamieniały).
  Izotopy – odmiany pierwiastka chemicznego różniące się liczbą neutronów w jądrze atomu (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze). Izotopy tego samego pierwiastka różnią się liczbą masową (łączną liczbą neutronów i protonów w jądrze), ale mają tę samą liczbę atomową (liczbę protonów w jądrze).
  Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Analogicznie można mówić o roku marsjańskim lub wenusjańskim – jest to odstęp czasu między dwoma położeniami planety w jej ruchu po orbicie wokół macierzystej gwiazdy.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Historia życia na Ziemi obejmuje kilka miliardów lat, od powstania pierwszych organizmów do gatunków jakie istniały i istnieją dzisiaj. Z wyjątkiem ostatnich kilku tysięcy lat, historia życia na Ziemi jest rekonstruowana metodami pośrednimi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.