• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GW BASIC

  Przeczytaj także...
  ROM (ang. Read-Only Memory - pamięć tylko do odczytu) - rodzaj pamięci półprzewodnikowej urządzenia elektronicznego, w szczególności komputera, z której dane można tylko odczytywać, a zapis jest niemożliwy lub trwa długo może wymagać dodatkowych czynności lub sprzętu. W tego typu pamięciach przechowywane są dane, które muszą być zachowane, nawet jeśli urządzenie nie jest zasilane.MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerów IBM-PC.
  PC Speaker (ang. głośnik PC) – jest najstarszym systemem dźwiękowym w komputerach PC. Składa się z jednego głośnika, zazwyczaj przytwierdzonego do obudowy. Wymyśliła i wyprodukowała go firma IBM – pierwszym komputerem wyposażonym w głośnik był PC 5150 (sierpień 1981 r.). Faktycznie był używany w grach oraz innych aplikacjach, zanim w 1990 r. pojawiły się bardziej zaawansowane technologicznie karty dźwiękowe o nazwie Sound Blaster firmy Creative Technology, które były przeznaczone do podłączenia do płyty głównej przez szynę danych typu ISA. Jednakże, jeszcze przez kilka lat po tym, jak karty dźwiękowe stawały się coraz popularniejsze i szeroko dostępne, producenci gier tworzyli dźwięki i muzykę dla PC Speakera po to, by nie tracić klientów, którzy nie mieli kart dźwiękowych. Było to po części spowodowane faktem, że karty dźwiękowe początkowo nie miały standardów i były w znacznym stopniu niezgodne między sobą. PC Speaker był jedynym systemem dźwiękowym, który można było uznać za uniwersalny.

  Dialekt BASIC-a opracowany przez Microsoft dla wczesnych komputerów IBM PC. Pierwsza wersja pojawiła się w 1983 roku. Istnieje wiele interpretacji liter GW w nazwie, ale przyjmuje się, że oznaczało to Graphic Workstation. Kompatybilny z poprzednim dialektem BASIC-a dla komputerów osobistych.

  QBasic − język programowania wysokiego poziomu. Jest to zubożona wersja programu QuickBasic, zawierająca tylko interpreter poleceń (brak kompilatora) oraz pozbawiona niektórych opcji.

  W odróżnieniu od niego ładował się z dyskietki, a nie z ROM. Zawierał szkieletowy edytor ekranowy (z możliwością przypisania klawiszom funkcyjnym własnych ciągów znaków). Programy można było zapisywać w postaci binarnej (stokenizowanej) lub ASCII. Interpreter miał wbudowane instrukcje do obsługi joysticków, pióra świetlnego (ale nie myszy, która na początku lat osiemdziesiątych była rzadkością w komputerach PC), portów szeregowych i równoległych oraz głośniczka systemowego.

  Zastąpiony od wersji MS-DOS 4.0 przez QBASIC.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.697 sek.