• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GUID Partition Table

  Przeczytaj także...
  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) – interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a firmware, opracowywany jako następca BIOS-u w komputerach osobistych.Master Boot Record, MBR – główny rekord startowy, czyli umowna struktura danych zapisana w pierwszym sektorze dysku twardego. Nazywany też Master Boot Block. Zawiera program rozruchowy oraz tablicę partycji.
  Partycja – logiczny, wydzielony obszar dysku twardego, który może być sformatowany przez system operacyjny w odpowiednim systemie plików. Niekiedy określenie partycja odnosi się do wydzielonego zasobu innego niż dysk twardy, np. partycja jako wydzielony logiczny komputer (PR/SM) lub partycjonowanie przełączników Fiber Channel lub ESCON Director.
  GUID Partition Table Scheme.svg

  Tablica partycji GUID (GPT) – sposób zapisu informacji o partycjach na dysku twardym. W strukturze logicznej przypomina rozszerzone (extended) partycje MBR, czyli starszego typu.

  Geneza[ | edytuj kod]

  Tradycyjne podejście do partycji zakłada istnienie w pierwszym sektorze dysku tablicy zawierającej cztery wpisy na temat partycji. Podejście takie okazuje się często niewystarczające i ogranicza użytkownika, zwłaszcza na współczesnych dyskach o pojemnościach przekraczających 2 TB, co stanowi limit rozmiaru w tradycyjnych partycjach. Limit ten bywa też przekraczany w macierzach dyskowych (rozmiar wolumenu logicznego może bez problemu przekraczać rozmiar fizycznych dysków w macierzy).

  LBA (ang. Logical Block Addressing) - metoda obsługi dysku twardego przez system operacyjny. W LBA stosuje się prosty schemat adresowania liniowego. Bloki są adresowane przez kolejne liczby naturalne, przy czym pierwszy blok ma numer LBA 0, drugi – 1 i tak dalej.Dysk twardy, napęd dysku twardego (ang. hard disk drive) – rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiału jako podłoża dla właściwego nośnika, w odróżnieniu od dyskietek (ang. floppy disk, czyli miękki dysk), w których nośnik magnetyczny naniesiono na podłoże elastyczne.

  Rozwiązanie[ | edytuj kod]

  Dyski partycjonowane zgodnie ze standardami GPT zawierają dwupoziomową strukturę: jeden sektor opisujący tablicę partycji oraz właściwą tablicę partycji. Jej opis zawiera między innymi:

 • liczbę pozycji w tablicy partycji
 • rozmiar pozycji w tablicy partycji
 • położenie zapasowej kopii opisu tablicy partycji
 • położenie tablicy partycji
 • unikatowy identyfikator dysku
 • sumy kontrolne.
 • Opis ten znajduje się w drugim sektorze dysku (LBA 1).

  Sama tablica partycji składa się z wpisów (może być ich 128 jak w Windows Server 2003) zawierających informację o:

 • typie partycji
 • unikatowym identyfikatorze
 • początkowym i końcowym LBA
 • atrybutach
 • nazwie
 • Zgodność[ | edytuj kod]

  Aby zapewnić pewien poziom zgodności z rozwiązaniami bazującymi na tradycyjnych partycjach MBR, pierwszy sektor dysku (LBA 0) zapisywany jest w specjalny sposób. Tradycyjny sposób partycjonowania umieszcza w tym sektorze tablicę partycji MBR. Przy tworzeniu partycji GUID sektor ten zawiera informację, którą starsze systemy powinny zrozumieć w taki sposób, jak gdyby na dysku znajdowała się tylko jedna, zajmująca cały dysk partycja o typie 0xEE. W efekcie, bez świadomej decyzji użytkownika, starsze systemy nie nadpiszą partycji GUID, mimo że nie są w stanie prawidłowo ich zinterpretować.

  Możliwości[ | edytuj kod]

  Zasadniczym celem stworzenia nowego standardu partycjonowania jest rozszerzenie możliwości systemu MBR tam, gdzie okazywał się niewystarczający. W szczególności zmieniono:

 • stary standard adresacji sektorów CHS (cylinder, głowica, sektor) na stosowany obecnie LBA
 • limit 32 bitów istniejący w partycjach MBR zmieniono na 64 bity LBA (limit wielkości partycji >2TB)
 • zniesiono ograniczenie do 4 partycji MBR
 • 8 bitów typu partycji MBR zastąpiono 128 bitami GUID
 • Typy partycji[ | edytuj kod]

  Każdy typ partycji ma swój GUID. Przykładowe wartości GUID to:

 • 00000000-0000-0000-0000-000000000000 – niewykorzystana pozycja w tablicy partycji
 • C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B – partycja EFI
 • 5808C8AA-7E8F-42E0-85D2-E1E90434CFB3 – partycja na informacje o partycjach danych systemu Microsoft Windows
 • AF9B60A0-1431-4F62-BC68-3311714A69AD – partycja danych w systemie Microsoft Windows
 • 0657FD6D-A4AB-43C4-84E5-0933C84B4F4F – partycja SWAP Linux
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.