• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GSM 900  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Gwatemala (República de Guatemala) – państwo w Ameryce Środkowej, położone nad Oceanem Atlantyckim i Oceanem Spokojnym. Graniczy z Salwadorem (203 km), Hondurasem (256 km), Meksykiem (962 km), Belize (266 km) – łączna długość granic wynosi 1687 km, ponadto 400 km wybrzeża morskiego.Wspólnota Europejska, WE (fr. Communauté Européenne, CE; ang. European Community, EC) – powołana do życia 1 stycznia 1958 na mocy traktatów rzymskich jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), a istniejąca do 30 listopada 2009 historyczna organizacja ponadnarodowa. Pierwszy filar Unii Europejskiej wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom), a do 2002 również z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. W 1992 na podstawie traktatu z Maastricht zmieniono nazwę EWG na Wspólnota Europejska, miał to być wyraz pragnienia państw narodowych rozszerzenia współpracy na obszary inne niż tylko gospodarka.

  GSM 900 – standard GSM w którym transmisja mowy i danych może odbywać się w paśmie częstotliwości 880 – 960 MHz.

  Jest on najbardziej rozpowszechnionym standardem GSM na świecie. Obecnie używany jest we wszystkich państwach europejskich, w Azji (do wyjątków należą Japonia i Korea Południowa), Afryce, Australii i Oceanii oraz w niektórych krajach Ameryki Południowej (Brazylia, Gujana, Surinam i Wenezuela) i Środkowej.

  Historia powstania i rozwoju standardu[ | edytuj kod]

  GSM 900 jest najstarszym ze standardów GSM. Prace nad nim zostały rozpoczęte w roku 1982 przez Europejską Konferencję Administracji Poczty i Telekomunikacji (pierwotnie swoim zasięgiem miał obejmować dwunastu członków Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)).

  Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.E-GSM − zakres częstotliwości używanych przez sieci pracujące w standardzie GSM obejmujący 880 - 890 MHz (uplink) i 925 - 935 MHz (downlink). Termin ten używany jest prezez różne organizacje standaryzujące i opisywany przez nie rozmiar spektrum radiowego może się różnić (zawsze jednak obejmuje wspomniane zakresy).

  W 1984 r. Komisja Europejska zatwierdziła projekt wspólnego standardu, a w podpisanym w 1987 r. Memorandum of Understanding, 15 operatorów zobowiązało się do zaimplementowania technologii GSM. Pierwsza specyfikacja została opublikowana rok później (GSM 900 Phase 1). W 1989 r. prace nad rozwojem standardu przejął nowo utworzony Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

  R-GSM (Railway GSM) – standard GSM zdefiniowany przez konsorcjum standaryzacyjne 3GPP dla potrzeb transportu kolejowego. W Europie sieci oparte na tym standardzie (nazywane GSM-R) budowane są jako część składowa Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem kolejowym. W Polsce ich budową i eksploatacją zajmie się Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o. Standard ten zdobywa także popularność w Afryce i Azji.Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ang. European Telecommunications Standards Institute, ETSI) – niezależny instytut standaryzacyjny. Podstawowym zadaniem ETSI jest opracowywanie norm niezbędnych do stworzenia europejskiego rynku telekomunikacyjnego.

  W roku 1992 została uruchomiona pierwsza sieć GSM 900 należąca do fińskiego operatora Radiolinja (obecnie już nieistniejącego, jego sieć została przejęta przez fińska firmę telekomunikacyjną Elisa Oyj).

  Obecnie prace nad rozwojem specyfikacji prowadzi konsorcjum standaryzacyjne 3GPP.

  Nazwa standardu[ | edytuj kod]

  Podczas publikowania specyfikacji, oficjalna nazwa standardu brzmiała po prostu „GSM”. Terminologia ta przetrwała do roku 1997 i wyróżniała ten rodzaj sieci od innych standardów opartych na podobnej technologii: DCS 1800 (rozwijanego również przez ETSI) i PCS 1900 (rozwijanego w USA przez ANSI). W roku 1997 standard przyjął obecną nazwę – GSM 900, a akronim GSM stał się nazwą związaną z całą rodziną standardów telefonii komórkowej opartych o technologię używaną w GSM 900 i różniących się głównie w kontekście parametrów charakteryzujących sieć radiową.

  Finlandia, Republika Finlandii (fiń. Suomi, Suomen Tasavalta; szw. Finland, Republiken Finland) – państwo w Europie Północnej, powstałe po odłączeniu od Rosji w 1917. Członek Unii Europejskiej. Graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją. Od zachodu ma ponadto dostęp do Morza Bałtyckiego.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  3rd Generation Partnership Project (3GPP) - wspólny projekt kilku organizacji standaryzacyjnych mający na celu rozwój systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji 3G.
  Elisa Oyj, Elisa jest fińską firmą telekomunikacyjną założoną w 1882 roku (znana przed lipcem 2000 roku jako HPY lub Helsingin puhelinyhdistys) działającą w Finlandii i Estonii. Elisa Oyj zatrudnia ok. 5000 osób. Dochód firmy w 2005 roku wyniósł około 1,34 mld €. Jako sieć telefonii komórkowej była znana wcześniej pod nazwą Radiolinja. Elisa współpracuje z Vodafone.
  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.
  Downlink – pasmo częstotliwości, na których stacje bazowe mogą transmitować dane odbierane przez telefony komórkowe.
  Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.
  NMT (Nordic Mobile Telephone) – analogowy system radiokomunikacji ruchomej, należący do rodziny systemów telefonii komórkowej pierwszej generacji. Początkowo stosowany jedynie w krajach skandynawskich.
  Surinam (nid. Suriname, Republika Surinamu – Republiek Suriname) – państwo w północno-wschodniej części Ameryki Południowej, położone nad Oceanem Atlantyckim. Do 25 listopada 1975 kolonia holenderska pod nazwą Gujana Holenderska.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.