• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GS/OS

  Przeczytaj także...
  Wirtualny system plików (ang. Virtual File System lub Virtual Filesystem Switch, VFS) – abstrakcyjna powłoka leżąca ponad rzeczywistym systemem plików, której zadaniem jest umożliwienie programom użytkownika korzystania z niego w jednakowy sposób, niezależnie od tego jaki system plików jest rzeczywiście wykorzystywany. VFS dostarcza jednolity interfejs wspólny dla wszystkich systemów plików obsługiwanych przez jądro systemu operacyjnego.ProDOS - system operacyjny stworzony dla komputerów serii Apple II, firmy Apple Computer (obecnie Apple Inc.). Od wprowadzenia modelu Apple IIGS dla którego opracowano wersję ProDOS16, poprzednie wersje są nazywane ProDOS8.
  Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.

  Apple GS/OS to system operacyjny dla komputera Apple IIGS , wyprodukowany w 1988 w celu zastąpienia wcześniej używanego na tej platformie systemu ProDOS16. W odróżnieniu od ProDOSu16, zaadaptowanego z poprzednich modeli, GS/OS został napisany specjalnie dla Apple IIGS w języku maszynowym procesora W65C816. System odpowiada funkcjonalnie systemom Mac OS z epoki (wersja 5), użytkownikowi oferując podobne środowisko pracy (Finder), programiście zaś zbliżone API. Istotną cechą GS/OS jest obecność wirtualnego systemu plików, rzecz rzadko spotykana w owym czasie w systemach tej klasy. System zachował zgodność z aplikacjami ProDOSu16.

  Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.Apple IIGS to model 16-bitowego komputera produkowanego w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przez firmę Apple. Model ten był zgodny z rodziną komputerów Apple II.
  Warto wiedzieć że... beta

  Finder – program komputerowy pełniący funkcję powłoki systemowej i menedżera plików w systemach Mac OS do wersji 9.x i systemie A/UX. W systemie OS X pełni funkcję wyłącznie menedżera plików – powłoką systemową jest Aqua.
  Język maszynowy (kod maszynowy) – język programowania, w którym zapis programu wymaga instrukcji bezpośrednio jako liczb, które są rozkazami i danymi bezpośrednio pobieranymi przez procesor wykonujący ten program.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.796 sek.