• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GQ Lupi

  Przeczytaj także...
  Gwiazdy typu T Tauri – typ gwiazd zmiennych, których nazwa wywodzi się od pierwszej zaobserwowanej gwiazdy tego typu - T Tauri. Cechuje je zmienna jasność i charakterystyczne linie widmowe chromosfery, świadczące o istnieniu pola magnetycznego.Masa Słońca M ⊙ {displaystyle M_{odot }} – pozaukładowa jednostka używana w astronomii do określania mas obiektów astronomicznych (gwiazd, gromad, galaktyk itp.).
  Wilk (łac. Lupus, dop. Lupi, skrót Lup) – jedna z konstelacji nieba południowego, w całości widoczny na południe od równoleżnika 35° N. W Polsce widoczny częściowo zimą. Jest jednym z 48 gwiazdozbiorów opisanych przez Ptolemeusza. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem: około 70.

  GQ Lupigwiazda położona w gwiazdozbiorze Wilka. Jest oddalona od Ziemi o ok. 457 lat świetlnych.

  GQ Lupi jest młodą gwiazdą typu T Tauri, której masa wynosi 0,7 masy Słońca.

  Układ planetarny[ | edytuj kod]

  W 2005 roku ogłoszono odkrycie planety okrążającej tę gwiazdę – GQ Lupi b. Odkrycie to było jednym z pierwszych, podczas którego bezpośrednio dostrzeżono obiekt planetarny. Nie wyklucza się również, że obiekt ten może być brązowym karłem. Ta planeta jest położona w ekosferze.

  Zestawienie to zawiera gwiazdy do jasności 6,5 magnitudo w gwiazdozbiorze Wilka. Dodatkowo uwzględniono w nim inne ciekawe obiekty gwiazdowe.Brązowy karzeł – obiekt gwiazdopodobny o masie zbyt małej (poniżej ok. 8% masy Słońca – 80 mas Jowisza), by mogły zachodzić w nim reakcje przemiany wodoru w hel, które są głównym źródłem energii gwiazd ciągu głównego. Od planet-olbrzymów odróżnia je to, że są zdolne do syntezy deuteru przynajmniej na początku swojego istnienia. Brązowe karły często występują samotnie w przestrzeni. Określa się je czasem (potocznie) mianem "niewypałów", "superplanet", bądź "nieudanych gwiazd".

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • lista gwiazd w gwiazdozbiorze Wilka
 • lista gwiazd posiadających planety
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Open Exoplanet Catalogue - GQ Lup b, www.openexoplanetcatalogue.com [dostęp 2018-08-07].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • GQ Lupi w bazie SIMBAD (ang.)
 • The Extrasolar Planets Encyclopaedia (ang.)
 • Planeta pozasłoneczna, egzoplaneta (gr. εξω – exo: poza, na zewnątrz) – planeta znajdująca się w układzie planetarnym, krążąca wokół gwiazdy (lub gwiazd) innej niż Słońce.Ekosfera (gr. oikos dom + sphaira kula), ekostrefa, także: "strefa warunków sprzyjających powstaniu życia", "strefa zamieszkiwalna" (ang. habitable zone) – strefa wokół gwiazdy, o kształcie zbliżonym do warstwy sferycznej, w której obrębie na wszystkich znajdujących się planetach mogą panować warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój organizmów żywych, z których za najistotniejszy uważane jest istnienie ciekłej wody.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  SIMBAD (the Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data) – baza danych obiektów astronomicznych spoza Układu Słonecznego sporządzana i zarządzana przez Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) we Francji.
  Aktualnie (9 maja 2013) znane są 693 układy planetarne, w tym 689 układów gwiazd ciągu głównego, trzy układy pulsarów i jeden układ brązowego karła. 132 układy to układy multiplanetarne, czyli posiadające więcej niż jedną planetę. Dotychczas potwierdzono istnienie 885 planet pozasłonecznych.
  GQ Lupi b – planeta orbitująca wokół gwiazdy GQ Lupi. Jedna z pierwszych planet pozasłonecznych, które udało się bezpośrednio sfotografować – dokonano tego przy użyciu teleskopu Yepun wchodzącego w skład Very Large Telescope. Ponieważ masy GQ Lupi b nie udało się jeszcze dokładnie ustalić, obiekt ten może być również brązowym karłem.
  Rok świetlny – jednostka odległości stosowana w astronomii. Jest równy odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku juliańskiego (365,25 dnia, 31 557 600 sekund).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.