• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GNU Free Documentation License

  Przeczytaj także...
  Otwarta treść (ang. open content; także wolna dokumentacja - free documentation, open documentation) – dowolny rodzaj pracy twórczej licencjonowany i publikowany w sposób umożliwiający licencjobiorcy szeroki zakres swobody postępowania z przedmiotem licencji. Wskazać można również definicje, uznające open content za zbiór utworów rozpowszechnionych w sposób korzystniejszy niż ma to miejsce w ramach dozwolonego użytku.Copyleft – rodzaj systemu licencjonowania praw autorskich, zezwalający na modyfikację pracy i jej dalszą redystrybucję na identycznych warunkach.
  Design Science License (DSL) jest licencją typu copyleft, napisaną przez Michaela Stutza. Przeznaczona jest do licencjonowania wolnego materiału, takiego jak:
  Logo licencji GNU FDL

  GNU FDL (ang. Free Documentation License, „Licencja Wolnej Dokumentacji”) – licencja typu copyleft dla dokumentów wolnej dokumentacji.

  Licencja została stworzona przez fundację Free Software Foundation dla projektu GNU. W założeniu miała być licencją dla dokumentacji programów, jednak można ją stosować w każdym materiale tekstowym, niezależnie od zawartości. Najnowsza wersja licencji to 1.3.

  Użycie[ | edytuj kod]

  GNU FDL powoduje, że tekst nią objęty może być zarówno kopiowany, jak i modyfikowany nawet bez wiedzy i zgody autora. Konieczne jest zamieszczenie wraz z pochodnym dziełem tekstu licencji GFDL, informacji o źródle i autorach oryginału.

  Free Software Foundation (Fundacja Wolnego Oprogramowania) – najważniejsza instytucja sponsorująca Projekt GNU, założona w 1985 roku przez Richarda Stallmana. Misją FSF jest tworzenie, ochrona i promocja wolności użytkowania, kopiowania, modyfikowania i rozprowadzania programów komputerowych oraz obrona praw użytkowników Wolnego Oprogramowania.Debian – projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux oraz GNU/kFreeBSD realizowany przez ochotników na całym świecie. Wewnątrz Debiana istnieją również projekty, mające na celu stworzenie dystrybucji systemu GNU/Hurd, inne odmiany BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platformę Windows.

  W tekstach GNU FDL można używać materiałów na tej samej licencji. Oprócz tego można wykorzystywać materiały na licencji np. Creative Commons Uznanie-Autorstwa (BY) oraz udostępnionych w domenie publicznej. Natomiast jeśli tekst jest na licencji GFDL, może być użyty tylko w tekstach GFDL.

  Domena publiczna (ang.: public domain) – w najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego systemu common law i początkowo oznaczało grunty należące do państwa, które zostały udostępnione do bezpłatnego użytku publicznego, co później zostało rozciągnięte na własność intelektualną, która z różnych względów nie jest objęta ochroną prawa autorskiego i może w związku z tym być wykorzystywana bezpłatnie przez każdego.Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

  Materiały, których komercyjna redystrybucja jest zabroniona, zasadniczo nie mogą być użyte w dokumencie na licencji GFDL, ponieważ GNU FDL nie wyklucza użycia komercyjnego.

  Krytyka GFDL[ | edytuj kod]

  Niektórzy, jak na przykład uczestnicy projektu Debiana, uważają GFDL za licencję niewolną. Powodem jest dopuszczanie przez GFDL niezmiennego tekstu, który nie może być zmodyfikowany lub usunięty; dodatkowo zakaz stosowania technik ograniczających możliwość kopiowania (Digital Rights Management) nawet dla celów prywatnych.

  Zarządzanie prawami cyfrowymi (z ang. digital rights management, DRM) – oparty na mechanizmach kryptograficznych lub innych metodach ukrywania treści system zabezpieczeń mający przeciwdziałać używaniu danych w formacie elektronicznym w sposób sprzeczny z wolą ich wydawcy.GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.

  GNU FDL jest niekompatybilna w obie strony z GNU GPL, tzn. materiały na licencji GNU FDL nie mogą być użyte w programie GPL, a tekst z programu GNU GPL nie może zostać umieszczony w tekście GFDL. Z tego powodu fragmenty kodu są często dostępne na podwójnej licencji.

  Licencja GNU FDL wymaga, że przy drukowaniu dokumentu objętego jej działaniem należy dołączyć pełny tekst licencji, informacje o prawach autorskich (należy wymienić wszystkich autorów tekstu i dzieł, które się wykorzystywało) oraz jasną deklarację, że dany dokument jest udostępniony na licencji GNU FDL. Oznacza to zwiększenie rozmiaru drukowanego dokumentu.

  Licencje Creative Commons (CC) – zestaw licencji, na mocy których można udostępniać utwory objęte prawami autorskimi. Licencje te są tworzone i utrzymywane przez organizację Creative Commons.

  Historia[ | edytuj kod]

  Po raz pierwszy FDL została zaprezentowana w roku 1999. Po poprawkach w marcu 2000 została opracowana wersja 1.1. Wersja 1.2 ukazała się w listopadzie 2002, wersja 1.3 – w listopadzie 2008.

  Część z poniższych licencji zostało stworzonych niezależnie od GNU FDL, inne zostały napisane w odpowiedzi na niedoskonałości GNU FDL.

 • Licencje Creative Commons
 • Design Science License
 • Open Content License
 • Open Publication License
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • prawo autorskie
 • GNU General Public License
 • tekst licencji
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Aktualny tekst licencji (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.91 sek.