GMSK

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

GMSK (ang. Gaussian Minimum Shift Keying) – odmiana modulacji fal elektromagnetycznych stosowana do przesyłu informacji w telekomunikacji. Jednym z najbardziej znanych zastosowań tej modulacji jest system telefonii mobilnej GSM.

Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).Interferencja (łac. inter – między + ferre – nieść) – zjawisko powstawania nowego, przestrzennego rozkładu amplitudy fali (wzmocnienia i wygaszenia) w wyniku nakładania się (superpozycji fal) dwóch lub więcej fal. Warunkiem trwałej interferencji fal jest ich spójność, czyli korelacja faz i częstotliwości.

W modulacji GMSK, będącej modyfikacją modulacji MSK, impuls prostokątny zastąpiony został impulsem sinusoidalnym. Impuls o kształcie gaussowskim ma mniejsze w porównaniu do impulsu prostokątnego wstęgi boczne i węższe pasmo. Do jego generowania stosuje się filtry o takich charakterystykach, by sygnał prostokątny po przejściu przez filtry miał kształt zbliżony do gaussowskiego. Modulację MSK z impulsami o kształcie będącym aproksymatą impulsu gaussowskiego nazywa się właśnie modulacją GMSK (teoretyczny impuls gaussowski nie jest przyczynowy, nie można go więc zrealizować fizycznie).

Aktualne oznaczenia emisji radiowych według ITU obowiązują od 1 stycznia 1982 r. Przyjęto oznaczenie za pomocą trzech znaków (do 1982 roku mogło być ono uzupełnione jeszcze dwoma symbolami).Widmo częstotliwościowe - rozkład natężeń składowych harmonicznych sygnału w funkcji ich częstotliwości. Pojęcie to odnosi się do różnych zjawisk fizycznych np. światła lub (ogólnie) fali elektromagnetycznej, fal akustycznych, przebiegów napięć w obwodach elektrycznych itp.

Związek pomiędzy szerokością pracy B filtra gaussowskiego a okresem T, definiuje pasmo systemu. Im mniejsza wartość współczynnika BT, tym węższe widmo, ale większa liczba błędów. Konstruktorzy systemu GSM użyli współczynnika BT = 0,3 z szybkością kanałową około 270 kbps. Jest to kompromis pomiędzy błędami a interferencjami między sąsiednimi kanałami, ponieważ ostrzejszy filtr zwiększa przeniki międzysymbolowe i redukuje średnią moc sygnału.

QPSK (ang. Quadrature Phase Shift Keying) – modulacja polegająca na dwubitowym kodowaniu transmitowanego sygnału na 4 ortogonalnych przesunięciach fazy. Pasmo przenoszenia (także: pasmo przepustowe) – zakres częstotliwości, w którym tłumienie sygnału jest nie większe niż 3 dB (spadek amplitudy o 3 dB w stosunku do amplitudy początkowej). W paśmie przenoszenia amplituda osiąga wartość nie mniejszą niż 70,7% swojej wartości maksymalnej.

Modulacja GMSK otrzymywana jest przy pomocy dwóch podstawowych metod:

 • modulacji częstotliwościowej (modulator FM-VCO);
 • kwadraturowej modulacji fazowej (QPSK).
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wesołowski, Krzysztof. Systemy radiokomunikacji ruchomej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1999.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • PSK
 • Warto wiedzieć że... beta

  Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór:
  Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.
  Aproksymacja – proces określania rozwiązań przybliżonych na podstawie rozwiązań znanych, które są bliskie rozwiązaniom dokładnym w ściśle sprecyzowanym sensie. Zazwyczaj aproksymuje się byty (np. funkcje) skomplikowane bytami prostszymi. Często stosowana w przypadku szukania rozwiązań dla danych uzyskanych metodami empirycznymi, które mogą być obarczone błędami.
  Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

  Reklama