• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GEORGE

  Przeczytaj także...
  Snobol (String Oriented Symbolic Language) to język programowania zaprojektowany specjalnie do przetwarzania napisów. Obecnie pojęcie Snobol obejmuje rodzinę języków programowania, wśród których wyróżnia się język Snobol4 (number 4).Wielodostępność (z ang. multiuser) - cecha, umożliwiająca wielu użytkownikom pracę na jednym systemie w tym samym czasie.
  COBOL (ang. COmmon Business Oriented Language) – język programowania stworzony z głównym przeznaczeniem do prac programistycznych w dziedzinach ekonomii i biznesu.

  GEORGE – rodzina systemów operacyjnych zastępujących system EXEC komputerów serii ICL 1900, wyposażonych w interpreter poleceń. W Polsce lat 70.-80. XX wieku rozpowszechniony na komputerach serii Odra 1300, konstruowanych przez nieistniejące już zakłady ELWRO we współpracy z angielską firmą ICL (mających m.in. 100% wymienność każdego oryginalnego oprogramowania ICL).

  Odra 1300 – seria polskich komputerów mainframe z serii Odra produkowanych w Elwro na licencji angielskiej firmy ICL. Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  System GEORGE 3 przyjmował, planował, uruchamiał i wykonywał zadania stosownie do zleceń w tzw. języku opisu zadań, wydawanych bezpośrednio z ekranopisu (obecna nazwa: konsola lub monitor użytkownika) lub zapisanych w pliku makrodefinicji (obecna nazwa: skrypt).

  Charakterystycznymi cechami systemu GEORGE 3 (nazwa nie pochodzi od imienia, lecz jest akronimem) były:

  ALGOL (z ang. ALGOrithmic Language) – język programowania, który odegrał ważną rolę w historii informatyki. Wpłynął istotnie na kształtowanie się innych języków, w tym Pascala. Od momentu powstania przez około 20 lat ALGOL (lub jego dialekty) był de facto standardem opisu algorytmów w publikacjach naukowych i podręcznikach.Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.
 • tryb pracy:
 • wsadowy – zadanie było ładowane z dowolnego strumienia: pliku kart, taśmy perforowanej, taśmy magnetycznej lub dysku; proces kończył się sukcesem lub nie, ale bez zawieszenia systemu;
 • konwersacyjny (z urządzeń zdalnych): użytkownik obserwował proces na konsoli (monitor, dalekopis itp.) i na bieżąco obsługiwał jego przebieg i wyjątki (w zależności od uprawnień mógł także zawiesić lub zamknąć i reaktywować cały system);
 • wielozadaniowość;
 • wielodostępność (ochrona zadań, strumieni danych i zasobów użytkownika);
 • system zarządzania zadaniami bieżącymi i konwersacyjnymi (każdy proces otrzymywał priorytet (zwany w GEORGE 3 pilnością), limit czasu CPU, liczby operacji wejścia-wyjścia i przydziału innych zasobów);
 • system rozliczania użytkowników („budżetowania”) i ograniczania wykorzystania komputera przez użytkownika w okresie rozliczeniowym.
 • Makrodefinicja systemu GEORGE 3 zawierała ciągi zleceń (obecnie: poleceń). Każde zlecenie rozpoczynało się nazwą, po której ewentualnie występowały ciągi parametrów oddzielonych przecinkami oraz kwalifikatorów ujętych w nawiasy. Nazwy zleceń mogły być podawane w postaci pełnej lub dwuliterowych skrótów. Zlecenie mogło być poprzedzone etykietą. W jednym wierszu można było umieścić jedno zlecenie. W przypadku kontynuacji zlecenia w kolejnym wierszu, wiersz należało zakończyć znakiem „-”.

  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Kompletne makrodefinicje lub poszczególne zlecenia wprowadzane były:

 • z pliku kart perforowanych;
 • z perforowanej taśmy papierowej;
 • z końcówki konwersacyjnej (dalekopis, ekranopis=monitor+klawiatura);
 • z elektronicznego zbioru znakowego (np. pliku makrodefinicji przechowywanego na dysku).
 • Zlecenia w obrębie skryptu były wykonywane w kolejności wprowadzania, chyba że przeniesienie do określonej etykiety nastąpiło za pomocą instrukcji skoku GOTO, IF … GOTO …, WHENEVER.

  Karta dziurkowana, karta perforowana - nośnik danych stosowany do zapisu informacji w maszynach z automatycznym przetwarzaniem danych. Używana do programowania komputera począwszy od ich konstrukcji aż do lat 80. XX wieku, stosowana współcześnie z papierową taśmą dziurkowaną.Interpreter (interpretator) poleceń (ang. command processor) – część systemu operacyjnego odpowiedzialna za tłumaczenie poleceń systemowych wprowadzanych przez użytkownika w trybie konwersacyjnym.

  Przykładowe zlecenia: JOB <nazwa zadania>, <nazwa użytkownika>..., LOGIN <nazwa zadania>, <nazwa użytkownika>..., NEWPASSWORD <hasło>, INPUT <nazwa użytkownika>, <opis zbioru>..., RUNJOB, GOTO, DOCUMENT, LOGOUT, ENDJOB i in.

  GEORGE 3 na ogólnych zasadach (sterowany makrowywołaniami) uruchamiał kompilatory języków ALGOL, PLAN, PLAN4, FORTRAN, COBOL, BASIC, JEAN, PASCAL, GIN, a w Polsce dla maszyn Odra 1305 także języka SNOBOL, RATFOR i in. (nazwy języków podano w ówczesnej pisowni).

  Taśmy dziurkowane (perforowane), znane od połowy XIX wieku, używano jako nośnik do zapisywania danych. Były do tego celu również stosowane obok kart dziurkowanych w pierwszych komputerach. Z czasem zostały zastąpione przez bardziej pojemne media np. taśmy magnetyczne.Pascal – dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala.

  Należy nadmienić, że powstała cała rodzina systemów operacyjnych GEORGE, rozwijanych równolegle jako GEORGE 1, GEORGE 2, GEORGE 3, GEORGE 4. Oznaczeń tych nie należy utożsamiać z wersjami systemu, ponieważ były to odrębne systemy o różnym stopniu złożoności (współpracujące np. tylko z pamięcią taśmową PT (GEORGE 2) lub z pamięcią taśmową PT i dyskami DS (GEORGE 3).

  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stanisław Borak, Jerzy Klaczak, Stanisław Korczak, Zdzisław Płoski: System operacyjny George 3. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1981, Seria Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, ​ISBN 83-204-0252-2​, stron 292.
 • Stanisław Borak, Jerzy Klaczak, Stanisław Korczak, Zdzisław Płoski: System operacyjny George 3, wydanie drugie, rozszerzone. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1987, Seria Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, ​ISBN 83-204-0719-2​, stron 338.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Running GEORGE 3 on a Raspberry Pi (ang.). www.rs-online.com, 2012-11-06. [dostęp 2017-10-03].
 • George3. Emulation of the ICL 1900 (ang.). sw.ccs.bcs.org. [dostęp 2017-10-03].
 • Wielozadaniowość – cecha systemu operacyjnego umożliwiająca mu równoczesne wykonywanie więcej niż jednego procesu. Zwykle za poprawną realizację wielozadaniowości odpowiedzialne jest jądro systemu operacyjnego.Terminal (ang. terminal – końcówka) to urządzenie pozwalające człowiekowi na pracę z komputerem lub systemem komputerowym. Terminal musi posiadać urządzenie wejściowe do wprowadzania instrukcji oraz urządzenie wyjściowe do przekazywania informacji operatorowi. Terminal jest stacją sieci komputerowej lub w systemie (np. w Internecie), służącą do wprowadzania lub odczytywania danych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Fortran (od wersji 90 do aktualnej) a dawniej FORTRAN (do wersji 77 włącznie) (od ang. FORmula TRANslator) – język programowania pierwotnie zaprojektowany do zapisu programów obliczeniowych, był niegdyś językiem proceduralnym, obecnie jest nadal rozwijanym językiem ogólnego przeznaczenia. Umożliwia programowanie strukturalne, obiektowe (Fortran 90/95), modularne i równoległe (Fortran 2008). Jego zastosowaniami są, między innymi, obliczenia naukowo-inżynierskie, numeryczne, symulacja komputerowa itp.
  Odra 1305 to polski komputer trzeciej generacji serii Odra, produkowany seryjnie od 1973 r. w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu. Prototyp powstał w 1971 r.
  Dalekopis to telegraficzny aparat drukujący, służący do przekazywania informacji w postaci alfanumerycznej. W szczególności jest on wykorzystywany jako abonenckie urządzenie końcowe (terminal) do realizacji usług teleksowych.
  PLAN (Programming LAnguage Nineteen-hundred) - makroasembler komputerów ICL serii 1900 i wywodzących się od nich maszyn Odra serii 1300 (1304, 1305, 1325).
  Biblioteka Inżynierii Oprogramowania (BIO) to seria wydawnicza książek z zakresu informatyki i zagadnień pokrewnych, wydawana od końca lat siedemdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT).
  Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros = skrajny) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym, skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej. Skrótowiec często bywa mylony ze skrótem.
  Dyrektywa w informatyce, to pojęcie stosowane w odniesieniu do zdań lub określonych fraz języka komputerowego, umożliwiających zlecenia bądź modyfikację realizacji określonych poleceń wydawanych przez użytkownika. Dyrektywy definiowane są zarówno w językach programowania, w powłokach systemów operacyjnych, jak i innych językach komputerowych. Należy jednak podkreślić, iż w wielu przypadkach użycie pojęcia dyrektywy, jest kwestią nomenklatury zastosowanej przez danego autora w odniesieniu do danego pojęcia języka komputerowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.596 sek.